close

Enter

Log in using OpenID

28.01.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)155-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN KIBRIS UNİVERSAL BANK LTD.’DEN
KULLANDIĞI KREDİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:174/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 27.1.2014 tarih ve 8/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ocak 2014 maaşlarının
sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Kıbrıs Universal Bank Ltd.’den
K(II)171-2013 sayı ve 29.1.2013 tarihli, Siber(K-I)21-2013 sayı ve 25.6.2013
tarihli, Siber(K-I)326-2013 sayı ve 27.8.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararları
ile alınan 1’er ay vadeli toplam 21 Milyon TL kredi ile yine Y(K-I)755-2013
sayı ve 26.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile alınan 2 Milyon TL kredi
olmak üzere toplam 23 Milyon TL kredinin oluşan faiz miktarları, %0.25
komisyon ve BSİV’lerinin ödenmesi koşulu ile vadelerinin Devlet Kefalet
Senedi karşılığında 1 (Bir) ay daha uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç
Senet veya Senetleri’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce
imzalanmasını onayladı.
28.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)156-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN ASBANK LTD.’DEN KREDİ KULLANMASI
(Önerge No:175/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 27.1.2014 tarih ve 10/2014 sayılı Sosyal Sigortalar
İdare Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı
doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, Ocak 2014 maaşlarının sorunsuz
bir şekilde ödenebilmesi amacıyla, Asbank Ltd.’den %0.4 komisyon ve %11 faiz
oranı ile 1 (Bir) ay vadeli 3,750,000.- TL (Üç Milyon Yedi Yüz Elli Bin Türk
Lirası) kredinin Devlet Kefalet Senedi ile borçlandırılmasını, oluşacak
masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesini ve yapılacak Borç
Senedi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
28.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)157-2014
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NİN LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI’NDAN
KULLANDIĞI KREDİNİN VADESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:176/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, 27.1.2014 tarih ve 9/2014 sayılı Sosyal Sigortalar İdare
Meclisi kararı ve Borç Yönetim Komitesi’nin 27.1.2014 tarihli kararı doğrultusunda,
Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Ocak 2014 maaşlarının sorunsuz bir şekilde
ödenebilmesi amacıyla, Limasol Türk Koop. Bankası’ndan Y(K-I)756-2013 sayı ve
26.12.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile alınan 12 Milyon TL kredinin %11 faiz,
%1 komisyon ve BSİV’sinin ödenmesi koşulu ile Devlet Kefalet Senedi karşılığında
vadesinin 1 (Bir) ay uzatılmasını ve yapılacak yeni Borç Senet veya Senetleri’nin
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nce imzalanmasını onayladı.
28.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
21 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content