close

Enter

Log in using OpenID

BUBA İsbirliği - Garanti Bankası

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
Boğaziçi Üniversitesi yatırımcı ve girişimcileri BUBA’da
buluşturacak!
Finansman arayışı olan girişimciler ile yüksek büyüme potansiyeline
sahip girişim arayışında olan melek yatırımcıları bir araya getiren BUBA
(BUMED Business Angels), faaliyete başladı. BÜMED (Boğaziçi
Üniversitesi Mezunlar Derneği) tarafından Garanti Bankası ve Vodafone
Türkiye stratejik ortaklığı ile kurulan BUBA, girişimci ve girişimlerin
finansal ve teknolojik ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlamayı
amaçlıyor.
Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayarak Türk ekonomisine yeni iş ve
işletmeler kazandırmak amacıyla, BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) tarafından
kurulan BUBA (BUMED Business Angels), çalışmalarına başladığını duyurdu. BUBA lansmanına
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Nafiz Karadere, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, BÜMED Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Zihnioğlu ve BUBA Başkanı Timuçin Bilgör katıldı.
“Girişimcilik yarışması” temasından tamamen uzak, girişimciliği devamlı bir süreç olarak ele alan bir
anlayış benimseyen BUBA, eğitimler, seminerler ve çeşitli programlarla henüz hazır olmayan
girişimcilerin de önünü açmayı hedefliyor. BUBA, girişimcilere yönelik finansman modelleri için
Garanti Bankası, teknolojik altyapı ve destek tarafında ise Vodafone Türkiye ile stratejik iş ortaklığı
yapıyor.
Toplu sunum yerine yatırımcı ve girişimcileri görücü usulü birebir görüşmelerle buluşturmayı
hedefleyen BUBA, Egon Zehnder ile ortaklaşa planlayacağı mentorluk ve takım çalışmaları ile de bu
alanda Türkiye’de bir ilk olmayı amaçlıyor.
TTO (Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) ile kuluçka merkezinde ve yapılacak tüm
ticarileştirme faaliyetlerinde yakın çalışmayı hedefleyen BUBA’nın, 2014 planları arasında Bosphorus
Venture Capital Fund’ın kurulması bulunuyor. Bosphorus Capital’den aldığı danışmanlıkla Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu’nu 2014 yılı içinde yeni çıkan SPK tebliğleri doğrultusunda kurmayı
hedefleyen BUBA, bu alanda TÜBİTAK ve Hazine Müsteşarlığı ile de yakın işbirliği içinde çalışacak.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu şunları söyledi: “Girişimciliğin,
inovasyonun ve araştırmaların özel ve kamu sektörü tarafından uygulanarak, ticari sonuçlar
oluşturması amacıyla kurduğumuz Teknoloji Transfer Ofisi, akademi ve sanayi arasındaki ilişkileri
yürüterek, birçok yeni projenin ortaya çıkmasını sağlamaya başladı. Innovita ve Hayalet adlı iki
kuluçka merkezimiz ve İşteBU proje yarışmamız yenilikçi fikirlerin dolaşıma girmesini ve destek
almasına vesile olarak, başarılı işlere imza attı. Şimdi BUBA ile kuluçka merkezlerimizde geliştirilen
projeler yeni bir ivme kazanacak. Sağlanacak mali destekler, genç girişimcilere verilecek mentorluk
hizmetleri, Teknoloji Transfer Ofisimiz ve BÜMED’in “network” potansiyeli Boğaziçi Üniversitesi’nin
girişimcilik birikiminin toplumla paylaşılmasına zemin oluşturacak.”
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere toplantıda yaptığı konuşmada; “Genç
ve yenilikçi şirketler, ekonomik kalkınmada birincil koşul kabul edilen istihdam yaratmak, tüketiciye
ve iş dünyasına inovasyon sunmak konularında önemli rol üstleniyor. Melek yatırımcılar da bu
şirketlere finansal destek sağlayarak, ekosistemdeki varlığını geliştirmek ve sağlamlaştırmak için
uygun ortam yaratıyor. Bu farkındalıkla, Garanti Bankası olarak, BUBA ile stratejik ortaklık
yapmaktan mutluluk duyuyoruz. BUBA’nın Türkiye ekonomisinin gelişmesi, güçlenmesi, yeni
girişimcilerin cesaretlendirilmesi konusunda önemli roller üstleneceğine eminiz.” dedi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel şunları söyledi: “Günümüzün
yeni küresel gerçekliğinde, girişimciler ekonominin en dinamik katmanını oluşturuyor ve değişimde
katalizör görevi görüyor. Fırsatları toplumun avantajına dönüştüren girişimcilik ve inovasyonun
artması
ekonomik
büyümeye
katkıda
bulunuyor.
Vodafone
Türkiye
olarak
girişimciliği
sahipleniyoruz. Dijital dönüşüm hareketi çerçevesinde, girişimcilere dinamizm ve rekabetçilik
avantajı sağlıyoruz. Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi ve dinamik, genç bir girişimci neslinin
ekonomik kalkınmanın lokomotifi olması için mobil teknolojinin imkanlarını ve global deneyimimizi
seferber ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Business Angels projesine destek
vermekten mutluluk duyuyoruz. Fark yaratacak girişimci potansiyeli taşıyan genç girişimcileri
destekleyerek, girişimcilik alanında yazılacak nice başarı hikayelerine BUBA ile birlikte katkı
sağlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz.”
BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Zihnioğlu şunları söyledi: “150 yıl önce, üniversitemiz
kurucularından olan Cyrus Hamlin müthiş bir girişimciydi. Bugün BÜMED, BUBA’yı ülkemize
kazandırarak Cyrus Hamlin’i bir kez daha anıyor. Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi
Mezunlar Derneği, Teknoloji Transfer Ofisi ve Boğaziçi Business Angels işbirliği ile ülkemizdeki
birçok girişim fikrine katkı sağlamak, hayata geçirmek ve büyütmek için burada olacağız.”
BUBA Başkanı Timuçin Bilgör şunları söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi ve BÜMED'in BUBA’ya
verdikleri destekler ile Garanti Bankası ve Vodafone Türkiye’nin stratejik ortaklığı girişimciliğe ne
kadar önem verildiğinin başlıca göstergesidir. BUBA'nın hem girişimci hem de yatırımcı tarafında
hizmetleri sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine veya mezunlarına değil, herkese açıktır. Melek
yatırımcı ve girişimci ekosisteminde şu ana kadarki rakamlara baktığımızda konuşulan ve tartışılan
boyutun aksine işlemlerin çok kısıtlı ve sınırlı sayıda olduğunu görüyoruz. Burada görülen en büyük
sorun ekonominin diğer offline oyuncularının teknoloji ve yeni ekonomiye uzak durmasıdır. BUBA
olarak yaratacağımız güvenli ve hızlı çalışan bir mikro ekosistem sayesinde bu kısır döngüyü
kıracağımıza, yepyeni oyuncuları yatırım tarafında büyük resmin içine alacağımıza inanıyoruz.”
BUBA Hakkında
BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) tarafından kurulan BUBA (BUMED Business
Angels), Türkiye’nin başarılı iş insanlarını ve Boğaziçi Üniversitesi’nin saygın akademik kadrosunu
bir araya getiren, bu seçkin topluluğun sahip olduğu finansal ve sosyal sermaye gücünü en doğru
girişim projelerinde değerlendirip Türkiye’deki girişimcilik ve yatırım ortamının gelişmesine katkı
sağlamayı hedefleyen bir mikro ekosistemdir.
Boğaziçi Üniversitesi’nin girişimcilik ekosistemindeki en yeni ve en dinamik temsilcisi olan BUBA,
Teknoloji Transfer Ofisi ile olan işbirliği sayesinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde yer
alan kuluçka merkezinde yeni kurulan girişimlere çalışma alanı sağlamaktadır. Burada faaliyet
gösteren girişimlerin çeşitli ihtiyaçlarına Garanti Bankası ve Vodafone gibi güçlü stratejik
ortaklarının destekleriyle hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir. Aynı zamanda girişimcilere
sağladığı eğitim ve mentorluk hizmetlerinin yanı sıra ilişki ağı, danışman kurulu ve en etkin
eşleştirme sistemleri ile Türkiye’nin öncü yatırımcı-girişimci mikro ekosistemi olma yolunda emin
adımlarla ilerlemektedir.
Girişimciler için BUBA
İşi henüz fikir aşamasında olan girişimci adayları ve/ya mevcut kurulu işini büyütmeyi düşünen
girişimciler, BUBA’nın sağladığı tüm imkanlardan yararlanabilir.
Rehberlik ve Mentorluk: Girişimciye sahip olduğu iş fikrinin hayata geçirilmesinde süreç boyunca
eğitim ve rehberlik verilmesi, girişimcinin Boğaziçi Üniversitesi akademik çevresinden ve BUMED
mezun ağından alanında tecrübe sahibi mentorlarla birlikte iş planı üzerinde çalışmasının
sağlanması.
Multifonksiyonel Finansal Çözümler: Sermaye ihtiyacı olan girişimlere melek yatırımcı / devlet
desteği / crowd-funding / girişim sermayesi ve benzeri yollardan finansman sağlanması, doğru
projelerin doğru yatırımcılarla bir araya getirilmesi.
Girişim Akademisi: Girişimcilerden herhangi bir ücret alınmaksızın ofis / çalışma alanı gibi
ihtiyaçlarının karşılanması, girişimcilerin ürün veya hizmetlerinin pazarlanmasında BUBA’nın çözüm
ortakları ile birlikte girişimcilere satış ve pazarlama desteği verilmesi.
Yatırımcılar için BUBA
Melek yatırımcı, henüz başlangıç aşamasında olan bir iş fırsatına, ilerleyen süreçte büyümesi ve
gelişmesi için sermaye ve bilgi aktaran kişidir. ABD’de 258.000 melek yatırımcı şimdiye kadar on
binlerce girişime toplam 23 milyar USD yatırım yapmıştır. Ülkemizde ise, daha çok sayıda yüksek
katma değerli urun ve hizmet üretecek girişimlerin kurulması için devlet tarafından girişimcilere
yönelik çeşitli hibe ve kredi destek programları uygulanmaktadır.
Devlet aynı zamanda uyguladığı vergisel teşvik politikalarıyla daha fazla kişinin melek yatırımcı
olmasını ve yeni kurulan girişimlere kaynak yaratmalarını hedeflemektedir.
BUBA, ülkemizde gelişmekte olan bu ekosisteminin merkezinde yer alarak, melek yatırımcılıkla
ilgilenen bireylere her türlü konuda rehber olmayı, tecrübeli melek yatırımcılara ise en doğru
yatırım fırsatlarını sunmayı misyon edinmiştir.
Daha geniş bilgi için: www.bubangels.com
İlgili kişi:
Gamze Ersoy
Marjinal Porter Novelli
(212) 219 29 71
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content