close

Enter

Log in using OpenID

BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik

embedDownload
Sirküler No
: 2014/47
Sirküler Tarihi
:30.06.2014
Konu
: Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği
yürürlük tarihi 01.01.2015 olarak değiştirilmiştir.
Bilindiği gibi; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile Vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile
belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt
Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğin yürülük tarihi 01.07.2014
olarak belirlenmiş iken; 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 436 sıra numaralı Vergi
Usul Kanunu Genel tebliği ile 01.01.2015 olarak değiştirilmiştir.
Sözkonusu tebliğ sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
28 Haziran 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29044
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436)
29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
431)’nin 8 inci maddesinde yer alan “1/7/2014” ibaresi “1/1/2015” olarak değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content