close

Enter

Log in using OpenID

BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik

embedDownload
Sirküler No
: 2014/87
Sirküler Tarihi
: 17.12.2014
Konu
: Anonim Şirket Avantajlı mı?
Yeni kurulacak şirketlerde, anonim şirketin tercih edilmesinde ve
dönüştürülmesinde yarar olacağı görüşündeyiz.
mevcut limited şirketlerin de anonim şirkete
Yeni TTK’ya göre, anonim ve limited şirket kıyaslaması tabloda gösterilmiştir.
YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KIYASLAMASI
ANONİM ŞİRKET
LİMİTED ŞİRKET
1.Tek kişi ile kurulabiliyor.
1.Tek kişi ile kurulabiliyor.
2. Halka açılma olanağı var.
2. Halka açılma olanağı yok.
3. Kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilir.
3. Kayıtlı sermaye sistemini kabul edemez.
4.Yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın, şirketten tahsil 4. Şirketin vergi
ve
SSK
(4/a)primi
edilemeyen vergi ve SSK (4/a) primi borçlarından “hiçbir borçlarının, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen
sorumluluğu” yoktur. (ortağın sermaye borcu hariç)
kısmından “tüm malvarlığıyla” sorumludur.
5. Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra 5. Şirket hissesi 3 yıl hatta 10 yıl sonra dahi satıldığında,
satılmasından “doğan kazanç tutarı” (örneğin 10 milyon elde edilen kazanç (örneğin 10 milyon lira) “değer artışı
lira) gelir vergisine tabi değil.
kazancı" olarak, gelir vergisine tabi.
6. Şirket
hissesinin
satışının, “noterden
yapılma 6. Şirket
hissesi
satışının “noterden
yapılma
mecburiyeti” yok. Hamiline yazılı pay senedi varsa pay mecburiyeti” var. Ayrıca “genel kurul onayı” gerekiyor.
senedinin teslimi yeterlidir. Ticaret sicilinde tescil Pay devri onayının, Ticaret Siciline tescili gerekiyor.
mecburiyeti de yok.
7.Hamiline pay senedi bastırmadan kaynaklanan bazı özel 7. Hamiline pay senedi bastıramaz.“Nama yazılı pay
senedi” bastırabilir ama bunu sadece ortaklığı ispat için
avantajlar var.
kullanabilir. Satışında “vergi avantajı”yok.
8. Şirket sözleşmesi, esas sermayesinin“yarısını” temsil 8. Şirket sözleşmesi, esas sermayenin“üçte ikisini” temsil
eden ortakların kararıyla değişebiliyor (md. 421).
eden ortakların kararıyla değiştirilebilir (Md. 589).
9. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip 9. En az bir ortağın temsil yetkisine sahip olması
olması gerekir.
zorunludur.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content