close

Enter

Log in using OpenID

2014-76 Numaralı Sirküler - KAPSAM Yeminli Mali Müşavirlik

embedDownload
Sirküler No
: 2014/76
Sirküler Tarihi
:20.10.2014
Konu
: 2014 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
15.10.2014 tarih ve 35 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu sirkülerine göre 2014 yılı üçüncü geçici vergi
döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,59'dur.
Sözkonusu sirküler ekte yeralmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Geçici
Tarih
Sayı
Kapsam
Vergi
Dönemlerinde
Yeniden
Değerleme
Oranı
15/10/2014
KVK-35/2014-5 / Yatırım İndirimi - 24
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35
Konusu
: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi
: 15/10/2014
Sayısı
: KVK-35/2014-5 / Yatırım İndirimi - 24
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen
yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz)olarak tespit
edilmiştir.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı
A Member Of
Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu No:8
Bodur İş Merkezi K.4 D.17
İçerenköy-Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (216) 575 78 92 (Pbx)
Faks: (216) 575 78 94
[email protected]
www.kapsamymm.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content