close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları

embedDownload
2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURULARI
BaĢvuru BaĢlama Tarihi: 03.11.2014
BaĢvuru BitiĢ Tarihi: (Online BaĢvuru için) 28.11.2014 / Saat 12.00
(Son Belge Teslimi için) 28.11.2014 / Saat 17.00
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
Başvuru Formu1
Öğretim Programı (Teaching Mobility Agreement) / Eğitim Programı (Training
Mobility Agreement)2
Davet mektubu3
Yabancı dil sertifikası4
Yukarıda belirtilen başvuru tarihleri dışında ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular,
değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.
Fotoğraf yapıştırılmış online başvuru formunun çıktısı, personel tarafından imzalandıktan sonra
UİB’ye teslim edilmelidir.
1
2
İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü – orijinal
belgelerin, temin edilememesi halinde; belgegeçer ya da taranmış belge de kabul edilecektir. Ancak,
personel,
öğretim
programı/eğitim
programının
(http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?pgerekli=Belge) orijinal belgesini, değişim sonunda
UİB’ye teslim etmekle yükümlüdür.
3
Hareketlilik, üniversitemizden bir işletmeye personel gitmesi şeklinde gerçekleşecekse, ilgili
işletmeden davet mektubu temin edilmelidir.
4
ÖSYM tarafından hazırlanan ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınav türünden yabancı dil seviyesini
gösterir bir belge, yalnızca Ders Verme Hareketliliğinde başvuracak personel için zorunlu tutulacaktır.
Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracaklar için ise, zorunlu tutulmamakla birlikte; eşit puan alınması
halinde değerlendirmeye konulacağı için başvuru sırasında dil belgelerini teslim etmesi
önerilmektedir.
Açıklama:
1. 2014 – 2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından ilan edilen
hibe miktarlarına paralel olarak belirlenmiş olan faaliyetten faydalanacak tahmini
personel sayıları faaliyet türlerine ( Ders Verme – Eğitim Alma) göre aşağıda yer
almaktadır:
Faaliyet Türü Hibe Miktarı Personel Sayısı
Ders Verme
9,750 Avro
8
Eğitim Alma
7,700 Avro
7
Bu rakamlar tahmini olup, asıl yararlanıcı sayısı başvuran personelin gideceği ülkeye
ve/veya değişim süresine göre değişebilir. İsteyen personel faaliyetten hibesiz
yararlanabilir.
2. Başvurular 2014 – 2015 akademik yılını (güz + bahar dönemi) kapsamaktadır. Buna göre
gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 30 Eylül 2015’e kadar
tamamlanmalıdır. Bu tarihe kadar gerçekleştirilmeyen hareketlilikler Birimimiz
tarafından değerlendirilmeye alınmayacak ve hibe sağlanmayacaktır.
3. Faaliyet türleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları ziyaret ediniz:
Eğitim Alma Genel Bilgi
Ders Verme Genel Bilgi
ĠletiĢim:
Öğr.Gör.Handan Özdemir
handan.ozdemir@kocaeli.edu.tr
Okt.Çiğdem Biber
cigdem.biber@kocaeli.edu.tr
Tel:02623031324
Muhasebe İşlemleri için:
Resul Özkan
resul.ozkan@kocaeli.edu.tr
Tel:02623031231
Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve kabul ediyorum. BaĢvuru için
tıklayınız.
2014-2015 Personel Hareketliliği baĢvurunuzu görüntülemek ya da silmek
için buraya tıklayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content