close

Enter

Log in using OpenID

Ambalaj Ay Yıldızları Ödül Töreni Sponsorluk Dosyası

embedDownload
AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI
5 EYLÜL 2014
ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI
Conrad Ġstanbul
Ödül Töreni Mekanı
SPONSORLUKLAR








ANA SPONSOR
Gala Yemeği Sponsoru
AçılıĢ Kokteyli Sponsoru
Platin Sponsor
Altın Sponsor
GümüĢ Sponsor
Bronz Sponsor
Yaka Kartı Sponsoru
70.000 TL
50.000 TL
30.000 TL
45.000 TL
35.000 TL
25.000 TL
15.000 TL
10.000 TL
ANA Sponsor
70.000 TL nakit destek alınır.
Bu sponsorluk tek kuruluĢ ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluĢ ana sponsor olarak kabul edilir.
KarĢılığında










Ödül töreni açılıĢı öncesinde, sunum sahnesinde 5 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır,
Ödül töreni açılıĢında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuĢma yapar,
Bedelsiz 12 kiĢilik davetiye hakkı tanınır,
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 3 iç sayfa ilan hakkı tanınır,
Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner
maksimum 80 cm x 200 cm (Ödül töreni salonu ve Yemek salonu içinde 1 er adet olmak üzere)
sergilenir
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır,
2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 100 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında sponsor logoları içerisinde en üst sırada yayınlanır,
Ana sponsor ödül töreni çıkıĢında kurumsal tanıtım kitini dağıtabilir,
Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde sponsorlar arasında en baĢta adı yer alır.
Gala Yemeği Sponsoru
50.000 TL nakit destek alınır.
Bu sponsorluk tek kuruluĢ ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluĢ sponsor olarak kabul edilir.
KarĢılığında









Ödül töreni açılıĢı öncesinde, sunum sahnesinde 3 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır,
Gala Yemeği baĢlangıcında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuĢma yapar,
Bedelsiz 10 kiĢilik davetiye hakkı tanınır,
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 3 iç sayfa ilan hakkı tanınır,
Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner
maksimum 80 cm x 200 cm (Ödül töreni salonunda ve Yemek salonu içinde 1 er adet olmak üzere)
sergilenir
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır,
2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 100 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında sponsor logoları içerisinde ana sponsor altında yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde Gala Yemeği Sponsoru baĢlığı altında adı
yer alır.
AçılıĢ Kokteyli Sponsoru
30.000 TL nakit destek alınır.
KarĢılığında

Bedelsiz 4 kiĢilik davetiye hakkı tanınır

Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner
maksimum 80 cm x 200 cm (Kokteyl alanı ve Ödül salonu içinde 1 er adet olmak üzere) sergilenir,
 www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz
yayınlanma hakkı tanınır,
 2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 100 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
 Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında AçılıĢ Kokteyli sponsorluğu baĢlığı altında logosu yayınlanır,
 Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde AçılıĢ Kokteyli Sponsoru baĢlığı altında adı yer alır.
Platin Sponsor
45.000 TL nakit destek alınır.
KarĢılığında









Ödül töreni açılıĢı öncesinde, sunum sahnesinde 3 dakikayı geçmeyecek kurumsal filmi yayınlanır,
Ödül töreni açılıĢında maksimum 2 dakikayı geçmeyecek konuĢma yapar,
Bedelsiz 10 kiĢilik davetiye hakkı tanınır,
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 2 iç sayfa ilan hakkı tanınır,
Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner
maksimum 80 cm x 200 cm (Ödül töreni salonu ve Yemek salonu içinde 1 er adet olmak üzere)
sergilenir
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 1 yıl banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır,
2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 100 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında sponsor logoları içerisinde ana sponsor altında yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde Platin Sponsor baĢlığı altında adı yer alır.
Altın Sponsor
35.000 TL nakit destek alınır.
KarĢılığında








Ödül töreni açılıĢında, 2 dakikayı geçmeyecek konuĢma yapar,
Bedelsiz 8 kiĢilik davetiye hakkı tanınır.
Ambalaj Dünyası dergisinde A4 tam 1 iç sayfa ilan hakkı tanınır,
Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner maksimum
80 cm x 200 cm (Ödül töreni salonu ve Yemek salonu içinde 1’er adet olmak üzere) sergilenir,
www.ambalaj.org.tr web sitesinde A bölümünde 6 aylık banner reklam, bedelsiz yayınlanma hakkı
tanınır,
2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 100 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında Altın Sponsorlar baĢlığı altında logosu yayınlanır,
Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde Altın Sponsor baĢlığı altında adı yer alır.
GümüĢ Sponsor
25.000 TL nakit destek alınır.
KarĢılığında
 Bedelsiz 6 kiĢilik davetiye hakkı tanınır,
 Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner
maksimum 80 cm x 200 cm (Ödül ve Yemek salonu içinde 1 er adet olmak üzere) sergilenir,
 www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz
yayınlanma hakkı tanınır,
 2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 50 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
 Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında GümüĢ Sponsorlar baĢlığı altında logosu yayınlanır,
 Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde GümüĢ Sponsor baĢlığı altında adı yer alır.
Bronz Sponsor
15.000 TL nakit destek alınır.
KarĢılığında

Bedelsiz 4 kiĢilik davetiye hakkı tanınır

Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya flama yada ayaklı banner
maksimum 80 cm x 200 cm (Ödül salonu içinde 1 er adet olmak üzere) sergilenir,
 www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 3 aylık banner reklam, bedelsiz
yayınlanma hakkı tanınır,
 2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür kısmında 25 kelimeyi
geçmeyecek mesaj ve 1 görsel yayınlama hakkı tanınır,
 Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında Bronz Sponsorlar baĢlığı altında logosu yayınlanır,
 Davetiyede logosu bulunur.
 Basın bültenlerinde Bronz Sponsor baĢlığı altında adı yer alır.
Yaka Kartı Sponsoru
10.000 TL nakit destek alınır.
Bu sponsorluk tek kuruluĢ ile sınırlıdır, ilk olumlu cevap veren kuruluĢ sponsor olarak kabul edilir.
KarĢılığında

Bedelsiz 2 kiĢilik davetiye hakkı tanınır

Sponsor firma tarafından sağlanacak, standart boy bayrak veya
flama yada ayaklı banner maksimum 80 cm x 200 cm (Ödül töreni salonu içinde 1 er adet olmak
üzere) sergilenir,
 www.ambalaj.org.tr web sitesinde B veya C bölümünde 2 aylık banner reklam, bedelsiz
yayınlanma hakkı tanınır ve firmanın web sitesine link verilir,
 2014 yılı YarıĢma Sonuçları Kitapçığında ödül gecesi sponsorlarına teĢekkür sayfasında 25
kelimeyi geçmeyecek mesaj yayınlama hakkı tanınır,
 Ödül gecesinin yapılacağı salondaki dekorda, yarıĢma web sitesinde ödül gecesi sponsorları
sayfasında Yaka Kartı Sponsoru baĢlığı altında logosu yayınlanır,
 Basın bültenlerinde Yaka Kartı Sponsoru baĢlığı altında adı yer alır.
Masa (10’lu bilet)SatıĢı
10.000 TL nakit destek alınır.
10 kiĢilik (aynı masada oturumlu) davetiye hakkı tanınır
2013 Ödül Töreni, Yayın ve Haberler
 Ambalaj Ay Yıldızları YarıĢması 2013 Ödül Töreni Filmi
 Ambalaj Ay Yıldızları YarıĢması 2013 YarıĢma Sonuçları Kitapçığı
 Basında Ambalaj Ay Yıldızları YarıĢması ile Ġlgili Bazı Haberler
 Ambalaj Dünyası
SPONSORLUK BAġVURULARI
AġAĞIDAKĠ ADRESE YAPILMALIDIR
ASD - AMBALAJ SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ
Ambalaj Ay Yıldızları YarıĢması
EMRE ERDOĞAN ve TÜLAY ÇETĠN
Katip Salih Sokak No.13, KoĢuyolu-Kadıköy ĠSTANBUL
Tel : (0216) 545 49 48
Fax: (0216) 545 49 47
e-posta: [email protected] - [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
457 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content