close

Enter

Log in using OpenID

ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ

embedDownload
ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ
Yem Bitkisi Nedir?
Hayvanların besin maddesi ihtiyacını karşılamak üzere; yaş, kuru, tane veya silaj olarak
yedirilen, tarım alanlarında özel olarak yetiştirilen veya çayır-meralarda doğal olarak yetişen
bitkilerdir.
Alternatif Yem Bitkisi?
Tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan yaygın yem bitkisi türlerinin (baklagil ve
buğdaygiller) dışında doğal alanlarda bulunan ve yem bitkisi olarak yetiştiriciliğe uygun olan
bitkilerdir.
Yem Bitkisi Olarak Kullanılan Familyalar
Baklagiller (Leguminosae)
Buğdaygiller (Graminease)
Diğer Familyalar
 Horoz ibiği (Amaranthus)
 Kolza ve Şalgamlar (Brassica)
 Çoban değneği (Polygonum)
 Sarmaşık (Convolvulus)
 Sinirotu (Plantago)
 …………..
Alternatif Yem?
Herhangi bir tarım ürününden elde edilen yan ürünler veya bitkilerin artıklarıdır.
Alternatif Yem Bitkilerinin ve Alternatif Yemlerin Önemi
En modern hayvancılık işletmeleri dahi alternatif yem kaynaklarından faydalanırlar.
1. Alternatif yem bitkileri çevre şartlarına çok dayanıklıdır
2. Alternatif yem bitkileri hastalık ve böceklere dayanıklıdır
3. Alternatif yem bitkilerinin üretimi kolaydır
4. Alternatif yem bitkileri doğal florada bulunan genetik zenginliktir
5. Alternatif yemlerin maliyeti son derece düşüktür
6. Alternatif yemler hayvanların tüketimine hazırdır
7. Alternatif yemler ve yem bitkileri besin maddesi ve özellikle de mineral madde
yönünden çok zengindirler
………………………
Alternatif Yem Bitkilerinin ve Alternatif Yemlerin Sorunları
1. Alternatif yem bitkilerinin yabanilik özellikleri yüksektir
2. Tohum dökme oranları fazladır
3. Yetiştiricilik teknikleri ve bir çok özellikleri henüz yeterince bilinmemektedir
4. Beslenme problemine sebep olan kimyasallar içerirler
5. Bu bitkilerle ilgili çeşit ve tohum bulmak çok zordur
……………………………..
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
438 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content