close

Enter

Log in using OpenID

02/09/2014 1 V.H.K.İ GİH 5 Niğde / Merkez Ruhi

embedDownload
T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 53853228/902.03Konu : Sınav İlanı
02/09/2014
İLAN
Aşağıda unvanı, sınıfı, kadro derecesi, kadronun bulunduğu yer yazılı olan münhal kadroya yarışma sınavı ile atama
yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1- Halen görevli olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
3- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen;
a) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,
4- İstekliler en geç 16.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar nakil taleplerini şahsen, posta veya faks yoluyla (sınava
gelirken aslını getirmek kaydıyla) Müftülüğümüze yapabileceklerdir. Ayrıca sınavın yapılacağı 18.09.2014 Perşembe
günü saat 09:00’da Müftülüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- Sınav sonuçları Müftülüğümüz web sayfası (www.nigdemuftulugu.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır. Sınava
katılanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İsteklilere ilanen duyurulur.
…. /09/2014
Alaaddin GÜRPINAR
Vali a.
İl Müftüsü
MÜNHAL KADROLAR
S.N Unvanı Sınıfı
1
V.H.K.İ
GİH
Kad.
Der.
5
İl/İlçe
Kadronun
Bulunduğu Yer
Niğde / Merkez İl Müftülüğü
Açıklama
( Kimden Ne Suretle Boşaldığı)
Ruhi KARA' nın Ulukışla İlçesine nakli ile
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content