close

Enter

Log in using OpenID

Araştırmanın devamı

embedDownload
@Ekovitrin_SUBAT_2015 13:EKOVITRIN_
1/30/15
10:43 PM
Page 124
ARAŞTIRMA / BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ
ŞİRKETLER
22 MİLYAR
DOLARLIK
lem
2014 yılında iş ,
ş
sayısında düşü ise
e
işlem hacmind
artış görülüyor.
EVLİLİK YAPTI
Ernst & Young Türkiye, Birleşme ve Satın
Alma İşlemleri 2014 Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre, tüm dünyada birleşme ve satın alma
aktivitesinde önemli bir artış görüldü. Türkiye'de
birleşme ve satın alma hacmi 2014 yılında, yerli
işlemler ağırlıklı olarak, değeri açıklanmayanlarla
birlikte yüzde 10 artışla 22 milyar dolara ulaştı.
D
ünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık
firmalarından EY’nin (Ernst & Young) Türkiye
Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl yayınladığı ve bir başvuru kaynağı olarak kabul edilen
Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’nun
13’üncüsünü açıkladı. Rapora göre; Türkiye,
2014 yılında gerçekleşen işlem sayısındaki dü-
124 EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
şüşe karşın Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde
belirli seviyede işlem hacmi gerçekleştiren az
sayıda ülkeden biri olmaya devam etti. 2015 yılı için ise, beklenen kamu kaynaklı ve özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte, 2014
yılına benzer ve yaklaşık 20 milyar dolar tutarında işlem hacmi öngörülüyor.
SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER
YATIRIMLARI ETKİLİYOR
EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler konuyla
ilgili şunları söylüyor; “2015 yılının, global ekonomik krizin etkilerinin ortadan
kalkmaya devam edeceği bir yıl olmasını ve buna paralel olarak da Türkiye’nin
2014’e göre daha fazla büyüyeceği bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı
sıra, bölgemizde yaşanan siyasi gelişmelerin ve bu sene gerçekleşecek genel
seçimlerin, ekonomi ve yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Türkiye’de, 2015 senesinde, 2014 yılına benzer seviyelerde birleşme ve satın alma aktivitesinin gerçekleşmesini beklemekteyiz.”
MÜŞFİK
CANTEKİNLER
EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
125
@Ekovitrin_SUBAT_2015 13:EKOVITRIN_
1/30/15
10:43 PM
Page 126
ARAŞTIRMA / BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ
TÜRKİYE EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN
ALTINDA PERFORMANS SERGİLEDİ
2008 yılından beri süregelen global ekonomik krizin
etkilerinin belirli ölçüde azalması ve dünyanın en önemli ekonomisi olan ABD ekonomisinde ciddi bir toparlanma
görülmesine karşın, özellikle Avro bölgesinde ve birçok
gelişmekte olan ülkede büyüme oranları beklentilerin altında kaldı. Bu dönemde, yerel seçimler ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı Türkiye’de de benzer şekilde
ekonomik büyüme performansı istenilen düzeyde gerçekleşmedi. Bu konuda, Amerikan Merkez Bankası
FED’in politikaları ve Türkiye’nin yakın coğrafyasında yaşanan siyasi gerginliklerin de etkisi olduğu gözlemlendi.
2014 yılında, tüm dünyada işlem sayısı ve hacminde
hızlı bir yükseliş gözlemlenirken Türkiye’de, özellikle büyük çaptaki kamu kaynaklı işlemlerin etkisiyle işlem
hacmi arttı, işlem sayısı ise önceki yıla göre biraz gerileyerek 318 olarak gerçekleşti. 2014 yılında değeri açıklanan 130 işlemle toplam 17,7 milyar dolar tutarında işlem
AÇIKLANAN İŞLEM SAYISI (2014)
hacmi gerçekleşti (2013 yılı: 13,7 milyar dolar). Değeri açıklanan işlemler arasında milyar dolar seviyesini aşan 4 ve
100 milyon dolar seviyesini aşan 21 işlem yer aldı.
KOBİ’lere olan yoğun ilgi 2013 yılında olduğu gibi 2014
yılında da devam etti.
ÖZEL SEKTÖR İŞLEMLERİ
YÜZDE 24’LÜK PAY ELDE ETTİ
013 yılında milyar dolar seviyesini aşan 4 adet işlem
gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 işlemin toplam tutarı 9,4 milyar dolar seviyesinde olmuştu. Bu
işlemler arasında öne çıkanlar EnerjiSA’nın Toroslar
EDAŞ özelleştirme ihalesini 1,7 milyar dolar bedelle kazanması, Sembol Uluslararası Yatırım-Ekopark TurizmFine Otelcilik Ortak Girişim Grubu’nun Haliçport özelleştirme ihalesini 1,3 milyar dolar bedelle kazanması ve
EnerjiSA’nın İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ (AYEDAŞ)
özelleştirme ihalesini 1,2 milyar dolar bedelle kazanmasıydı. 2014 yılında ise milyar doların üzerinde 4 adet işlem gerçekleşirken bunların çoğunlukla kamu kaynaklı işlemler olması dikkat çekiyor. En yüksek hacimli ilk 10 iş-
2
lemin toplam tutarı 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu işlemlerden sekizi kamu kaynaklı işlemlerden,
kalanlar ise özel sektör işlemlerinden oluştu. Net ŞansHitay Ortak Girişim Grubu’nun Milli Piyango İşletme
Hakkı Devri ihalesini 2,8 milyar dolar bedelle kazanması, IC İçtaş’ın Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrali özelleştirme ihalesini 2,7 milyar dolar bedelle kazanması ve
Elsan Elektrik’in Yatağan Termik Santrali özelleştirme ihalesini 1,1 milyar dolar bedelle kazanması sayesinde kamu
kaynaklı işlemlerin ilk 10 işlem içindeki oranı yüzde 76
olurken; BBVA’nın Garanti Bankası’nın yüzde 14,9 hissesini 2,5 milyar dolar bedelle ve Anadolu Endüstri
Holding’in Migros’un yüzde 40,3 hissesini 799 milyon dolar bedelle satın almasının katkısıyla, özel sektör işlemleri de yüzde 24’lük bir pay elde etti.
İŞLEM DEĞERİ AÇIKLANAN EN BÜYÜK 10 İŞLEM
ÖZELLEŞTİRME İHALELERİNİN ALDIĞI PAY YÜZDE 74
AÇIKLANAN İŞLEM DEĞERİ
T
oplam açıklanan işlem değerinin yüzde 38'ine karşılık gelen 6,7 milyar dolarlık kısım 114 adet özel sektör işleminden oluşurken, kamu tarafından gerçekleştirilen ve değeri açıklanan 16 işlem ile 11 milyar dolar tutarında işlem hacmi yaratıldı. 2014’te milyar dolar
seviyesinin üzerinde gerçekleşen 3 adet kamu kaynaklı işlem, işlem hacmi açısından kamu kaynaklı işlemlerin özel
sektör işlemlerinin önemli ölçüde önüne geçmesini sağladı. Ayrıca, işlem hacminde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu
yıl da yerli yatırımcılar ağırlıklarını korudu. Yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminden yüzde 26’lık pay aldı.
Yerli yatırımcıların 2014 yılında özellikle özelleştirme iha-
126 EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
lelerinde ön plana çıkarak toplam işlem hacminden aldığı
yüzde 74’lük pay ise dikkat
çekti. 2014 yılında Türkiye’nin
içinde bulunduğu coğrafyada
yaşanan olumsuz gelişmelere
ve ekonomide yaşanan yavaşlamaya rağmen yabancı yatırımcıların toplam işlemler içerisinden aldıkları payı koruması Türkiye’yi halen yatırım
yapmak için cazip ülkelerden
biri olarak değerlendirdiklerini
gösteriyor. Ayrıca bu durum,
bazı uluslararası bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için vermiş oldukları yatırım yapılabilir seviyesindeki notların teyidi ile de destekleniyor. Geçen seneki raporda, iş dünyasının temsilcileri ile yapılan ankette,
2014 yılı için genel olarak 16-20 milyar dolar seviyesinde
bir işlem hacmi beklendiği gözlemlenmişti. Bu sene, bu
beklentinin yakalandığını ve hatta biraz üzerine çıkıldığını söylemek mümkün.
Bu durum, halen dünyanın güçlü ve hızlı büyümesi öngörülen ekonomilerinden biri olarak değerlendirilen
Türkiye’nin 2015 yılında da birleşme ve satın alma işlemleri
açısından aktif bir yıl geçireceği konusunda olumlu bir beklenti yaratıyor.
2013 yılında büyük hacimli işlemlerin yoğunluğu sebebiyle ilk 10 işlemin toplam işlem hacminde yüzde 68 seviyesinde bir ağırlığının olduğu gözleniyor. 2014 yılında
ise büyük hacimli işlemlerin ağırlığının yüzde 76 seviyesine çıktı. İlk 10 işlemin ortalama büyüklüğü 1,3 milyar
dolar olurken, değeri açıklanan tüm işlemlerin ortalama
büyüklüğü 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kamu kaynaklı işlemler açısından bu ortalama değer 687 milyon dolar olurken, özel sektörün gerçekleştirdiği işlemlerin ortalama hacmi 59 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
İşlem değeri açıklanan özel sektör birleşme ve satın alma işlemleri arasında 100 milyon dolar üzerinde büyüklüğe sahip olanların sayısının 11 olduğu dikkate alınınca,
bunlar haricinde kalan 103 adet işlemin ortalama büyüklüğünün 14 milyon dolar seviyesine indiği görülüyor.
Bu durum, 2013 yılı ile paralel olarak 2014 yılında da çok
sayıda orta ve küçük boyutta işlem gerçekleştiğini gösteriyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından
gerçekleştirildiğini gördüğümüz bu tür işlemlerin, gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Bunda, Türkiye
ekonomisine ve büyüyen iç pazarına olan güvenin yanı sıra, Türkiye’deki operasyonlarını bir üs olarak kullanarak,
tüm bölgede faaliyet göstermeyi hedefleyen yatırımcıların da katkısı olması öngörülüyor.
Yerli yatırımcılar 2014
yılında da yabancı yatırımcıları
geride bıraktı…
EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
127
@Ekovitrin_SUBAT_2015 13:EKOVITRIN_
1/30/15
10:43 PM
Page 128
ARAŞTIRMA / BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ
İŞLEM HACMİNE GÖRE HEDEF
ŞİRKETLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
İŞLEM SAYISINA GÖRE HEDEF
ŞİRKETLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
İŞLEM DEĞERİNE GÖRE TÜRK VE YABANCI YATIRIMCILAR
ENERJİ SEKTÖRÜ HACİM BAZINDA BİRİNCİ OLDU
BİLİŞİM SEKTÖRÜ ADET BAZINDA ÖNE ÇIKTI
36 işlem adedi ve 6 milyar dolar tutarındaki işlem hacmiyle birinci sırada yer alan
enerji sektörü, 2014 yılında toplam 38 işlem adedi ve 4,9 milyar dolar tutarında işlem
hacmiyle işlem hacmi sıralamasında birinci, işlem adedi bazında ise ikinci oldu.
ENERJİ SEKTÖRÜ
013 yılında 36 işlem adedi ve 6 milyar dolar tutarındaki işlem hacmiyle birinci sırada yer alan enerji sektörü, 2014 yılında toplam 38 işlem adedi ve 4,9
milyar dolar tutarında işlem hacmiyle işlem hacmi sıralamasında birinci, işlem adedi bazında ise ikinci oldu.
Enerji sektöründe 2014 yılında gerçekleştirilen Kemerköy
ve Yeniköy Termik Santralleri, Yatağan Termik Santrali
ile Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrali ile BLİ
Taşınmazları özelleştirme ihaleleri önemli bir yer tuttu.
Sektördeki en yüksek tutarlı işlem 2,7 milyar dolar bedelle
IC İçtaş’ın kazandığı Kemerköy ve Yeniköy Termik
Santralleri özelleştirmesi oldu.
Enerji sektöründe 2015 yılında, elektrik üretim varlıkları özelleştirme ihaleleri, özel sektör işlemleri, özelleştirmesi tamamlanan elektrik üretim varlıklarında ye-
2
YABANCI YATIRIMCILAR
YERLİNİN GERİSİNDE KALDI
2013 yılında toplam işlem hacminin yüzde 24’ünü gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, benzer şekilde 2014 yılında da toplam işlem hacminin yüzde 26’sını gerçekleştirerek yerli yatırımcıların önemli ölçüde gerisinde kaldı.
İşlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi, yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 199
işlem gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların işlem sayısı ise
2013’e kıyasla bir miktar artarak 119’a yükseldi.
128 EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
ÖZEL SERMAYE FONLARININ
AKTİVİTESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
2014 yılında özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği
işlem adedinde ve açıklanan işlem hacminde düşüş gözlemlenirken, stratejik yatırımcıların ağırlığı arttı. Özel sermaye fonları, geçtiğimiz yıl 43 işleme imza atarak 2013 yılına göre daha az sayıda işlem gerçekleştirmiş oldu.
Değeri açıklanan özel sermaye fonu işlemlerinin toplam
hacmi ise 343 milyon dolara geriledi. Toplam işlem adedinin yüzde 14’ünü özel sermaye fonları oluşturdu.
ni ortaklıklar ve yapılanma işlemlerinin önemli bir yer tutacağını ve bunun sonucu olarak birleşme ve satın almaların devam edeceği öngörülüyor.
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
Ulaştırma sektöründe 2014 yılında 13 işlem ile 3,9 milyar dolar tutarında işlem hacmi sağlandı. Sektörde 2013
yılında özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinin yoğun olduğu gözlemlenirken, 2014 yılında işlem adedi bazında yerli yatırımcı sayısının yabancı yatırımcı sayısına göre daha
fazla olduğu görülüyor. Sektördeki en yüksek tutarlı işlem Milas-Bodrum Havalimanı İşletme Hakkı Devri
ihalesi olup, 989 milyon dolar tutarındaki ihaleyi TAV
Havalimanları Holding kazandı. Dikkat çeken bir diğer
işlem ise Dalaman Havalimanı işletme hakkının 977 milyon dolar bedelle YDA İnşaat’a devredilmesi oldu.
EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
129
@Ekovitrin_SUBAT_2015 13:EKOVITRIN_
1/30/15
10:43 PM
Page 130
ARAŞTIRMA / BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ
BİRLEŞME VE SATIN
ALMADA YILIN İŞLEMİ
2
014 yılının öne çıkan işlemleri olarak, Garanti Bankası’nın yüzde
14,9 hissesinin BBVA tarafından satın alınması ve Milli
Piyango’nun İşletme Hakkı Devri ihalesi görülüyor. 2014 yılı
içinde gerçekleşen Garanti Bankası’nın yüzde 14,9 oranında hissesinin 2,46 milyar dolar bedelle BBVA tarafından satın alınması yılın öne
çıkan işlemlerinden biriydi. Bu işlemi Milli Piyango’nun 2,75 milyar
dolar bedelle işletme hakkının devredilmesi, Kemerköy ve Yeniköy
Termik Santralleri’nin 2,67 milyar dolar bedelle özelleştirilmesi,
Yatağan Termik Santrali’nin 1,09 milyar dolar bedelle özelleştirilmesi
ve Milas-Bodrum Havalimanı’nın 989 milyon dolar bedelle İşletme
Hakkı Devri yöntemiyle özelleştirilmesi takip etti. 2014 yılı Aralık ayının sonunda sonuçlanan Anadolu Endüstri Holding-Migros işlemi de
2014 yılının bir diğer önemli işlemi olarak göze çarpıyor.
Yiyecek ve içecek sektörü
FİNANSAL HİZMETLER
2013 yılında 16 adet işlem gerçekleştirilen finansal hizmetler sektörü 1,7 milyar dolar işlem hacmi ile işlem hacmi bakımından üçüncü sırada yer aldı ve 2014 yılında toplamda 2,8 milyar dolar tutarında 27 işlem ile işlem hacmi bazında sıralamadaki yerini korudu. 2014 yılında finansal hizmetler sektöründe en yüksek tutarlı satın alma
işlemi Garanti Bankası’nın yüzde 14,9 hissesinin BBVA
tarafından 2,5 milyar dolar bedelle satın alınması işlemi
oldu. Industrial & Commercial Bank of China’nın (ICBC)
Tekstilbank’ın yüzde 75,5 hissesini 313,8 milyon dolar bedelle satın alması, finansal hizmetler sektöründe dikkat
çeken diğer bir işlem oldu.
HİZMETLER
2013 yılında işlem hacmi bakımından sıralamanın önlerinde yer alamayan hizmetler sektörü, 2014 yılında 2,82
milyar dolar tutarında 21 işlem ile işlem hacmi sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.
2014 yılında hizmetler sektöründeki en önemli işlem
Milli Piyango İşletme Hakkı Devri ihalesidir. İhaleyi 2,76
milyar dolar bedelle Net Şans-Hitay Ortak Girişim
Grubu kazandı.
PERAKENDE SEKTÖRÜ
2013 yılında 21 işlem ve 989 milyon dolar hacmi ile işlem
hacmi bazında dördüncü sırada yer alan perakende sektörü,
2014 yılında 11 işlem ve 986 milyon dolar hacmiyle işlem hacmi bazında beşinci sırada yer aldı. 2014 yılında sektörde ger-
130 EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
2013 yılında 32 işlem ve 288 milyon dolar hacmi
ile işlem hacmi bazında sekizinci sırada yer alan yiyecek ve içecek sektörü, 2014 yılında 33 işlem ve
541 milyon dolar işlem hacmiyle işlem hacmi bazında altıncı sırada yer aldı. 2014 yılında sektörde
gerçekleşen en önemli işlemler, Dosu Maya’nın tamamının 220 milyon dolar bedelle Lesaffre et
Compagnie tarafından satın alınması ile Biskot
Bisküvi’nin yüzde 30’unun 95,5 milyon dolar bedelle Ülker Bisküvi tarafından satın alınması oldu.
2015’TE EN FAZLA HAREKET
BEKLENEN SEKTÖRLER
2015 yılında birleşme ve satın alma faaliyetleri açısından enerji, yiyecek ve içecek, perakende, sağlık ile hizmetler
en çok hareketlilik göstermesi beklenen sektörler oldu. 2014
yılı beklentilerinde olduğu gibi, 2015 yılına ilişkin beklentiler
açısından da enerji sektörü, ağırlığını arttırarak en fazla
hareket beklenen sektör olarak dikkat çekiyor.
çekleşen en önemli işlemler, Migros’un yüzde 40,3 hissesinin 799,2 milyon dolar bedelle Anadolu Endüstri Holding tarafından satın alınması ile A101 Süpermarketleri’nin yüzde
21,8 hissesinin 164 milyon dolar bedelle Aydın Perakendecilik
tarafından satın alınması işlemleri oldu.
DİĞER SEKTÖRLER
Yukarıda değinilen sektörler dışında dikkat çeken işlemlerin başında otomotiv sektöründe gerçekleşen Es Mali
Yatırımlar’ın BMC’yi 355,7 milyon dolar bedelle
TMSF’den satın alması ve
gayrimenkul sektöründe gerçekleşen GIC’nin
Rönesans Gayrimenkul’ün yüzde 21,4 hissesini 318,2 milyon dolar bedelle satın alması geliyor. Ayrıca, işlem hacmi açısından ön sıralarda yer alamasa da işlem adedi bazında çoğunlukla küçük ölçekli 58 işlem ile ilk sırada bulunan bilişim sektörü de önemli sektörlerden biri olarak
2014 yılında ön plana çıkıyor.
TÜRKİYE'DE BİRLEŞME VE SATIN
ALMA İŞLEMLERİNİ EN ÇOK
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Raporda, 2014 yılında Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemlerini yüzde 25 ile siyasi istikrarın, yüzde 23 ile
uluslararası piyasalardaki gelişmelerin, yüzde 19 ile büyüme beklentilerinin ve yüzde 15 ile bölgesel siyasi gelişmelerin etkilediği belirtiliyor. Bu faktörleri, yüzde 11
ile yurt içi ekonomik konjonktür, yüzde 5 ile de faiz oranları ve kurlar izliyor. Enflasyon ve diğer faktörler ise işlemlere etkisi daha düşük faktörler olarak belirtiliyor. Bu
sonuçlar, 2013 yılına ilişkin görüşler ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.
2015 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERDE
2014 YILINA BENZERLİK HAKİM
EY Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2014 Raporu aynı zamanda 2015 öngörülerini de ortaya koyuyor. Raporda
bu sene gerçekleşecek genel seçimlerin ekonomi üzerinde
etkili olmasının beklendiği vurgulanırken, Avro Bölgesi
ülkelerinin büyüme oranlarının iyileşmesinin, FED politikalarının ve yakın coğrafyadaki siyasi gelişmelerin de
Türkiye ekonomisini önemli ölçüde etkilemesinin beklentiler dahilinde olduğu belirtiliyor.
Raporda 2015 yılı için, önceki yıllarda da olduğu gibi ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işlemlerin yoğun
olmasının beklendiği, enerji, finansal hizmetler, perakende,
sağlık ve medya sektörlerinde büyük ölçekli işlemlerin gerçekleşme olasılığının bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, enerji ve ulaştırma sektörlerinde hem özelleştirmelerin hem
de özel sektör işlemlerinin önemli rol oynamaya devam
edeceği öngörülüyor.
İŞ DÜNYASININ 2015 YILI YATIRIM
ORTAMI BEKLENTİSİ DURAĞAN
EY’nin Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve üst
düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği, “Türk iş dünyasının birleşme ve satın alma faaliyetlerine bakışı” konulu
geleneksel anketinin sonuçları da aynı raporda açıklandı. Buna göre; yılın işlemi olarak Garanti Bankası’nın yüzde 14,9 hissesinin BBVA tarafından satın alınması (yüzde 49 oy) seçildi.
Ankete katılanların yüzde 64’ü, 2014 yılında gerçekleşen işlem hacminin beklenen seviyelerde gerçekleştiğini
belirtirken, katılımcıların 2015 yılına ilişkin beklentileri
de benzerlik göstermekte. Enerji sektörü yüzde 23’lük
oranla katılımcılar tarafından 2015 yılında en fazla hareket
beklenen sektör olurken, enerji sektörünü yiyecek-içecek,
perakende ve sağlık sektörleri izliyor.
EKOV‹TR‹N ŞUBAT 2015
131
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
861 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content