close

Enter

Log in using OpenID

buradan ulaşabilirsiniz - Türk Farmakoloji Derneği

embedDownload
Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu
Türk Farmakoloji Derneği’nin Olağanüstü Genel Toplantısı 27 Mart 2015 Cuma günü saat
17.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Nisan 2015 Cuma günü saat 17.00’de
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.
Gündem:
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Kongre Divan Seçimi ve Yetkilendirme
3. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu’nun Avrupa Klinik
Farmakoloji Dernekleri Federasyonu’na (European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics, EACPT) üye olması hakkında görüşme
yapılması ve oylanması
4. Dilekler
5. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Kongre Divanı’na yetki
verilmesi
6. Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content