TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN IV. OLAĞAN

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU
BAŞKANLIĞINDAN IV. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL
DUYURUSU
Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünün 20/c maddesi gereğince
Federasyonumuzun IV. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 08 Kasım 2014 Cumartesi günü
saat 11:00’de İstanbul Caddesi Soydaşlar Sokak No:16 (Ankara Tenis Kulübü Karşısı)
Angora Hotel Ulus ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 09 Kasım 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte,
aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Genel Kurul duyuruları, sgm.gsb.gov.tr ile www.turkhokey.gov.tr adreslerinde
yayınlanacaktır.
Delegeler kayıt işlemlerinde kimlik ibra etmek zorundadır.
Genel Kurul oluşturulan tüm delegelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
Saat: (09:00-10:45) Akreditasyon (Delegelerin kayıt işlemlerinin yapılması)
1. AÇILIŞ, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi,
3. Gündemin okunması ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulunun 11 Eylül 2012 - 30 Eylül 2014 dönemi faaliyet raporlarının
okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası,
5. Denetleme Kurulu raporu ile 11.09.2012-31.12.2012 / 01.01.2013-31.12.2013
01.01.2014-30.09.2014 dönemi Bilanço ve Mali raporların okunması, müzakeresi ve
oylanarak ibrası ile Bilanço ve Mali raporların kabulü,
6. Ana Statünün bazı maddelerinin değişikliğinin görüşülmesi, müzakeresi ve oylanması
ile değişiklik öngörülen maddelerin Resmi Gazetede yayımlanması sırasında olası
hataları giderme ve redaksiyon yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
7. Federasyona taşınır, taşınmaz mal alımı/ satımı ve kiralaması için Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi,
8. 2014-2015 ve 2016 yıllarını kapsayan faaliyet programı ile Tahmini Bütçenin
okunması, müzakeresi ve oylanması ile bütçe kalemleri arasında değişiklik yapma,
yeni fasıl açma ve fasıllar arası aktarma yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna
verilmesi,
9. Dilek, Temenniler ve KAPANIŞ.