close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Yatırım Detay Prog

embedDownload
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-602.03.02-1502060392
Konu :2015 Yılı Yatırım Detay Prog
06.02.2015
Tarih:7C736858
BABBFCF3
DAĞITIM YERLERİNE
17.10.2014 Tarih ve 29148 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6841 sayılı 2015 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 5.
maddesine istinaden Üniversitemiz Toplu Projelerine (Çeşitli Ünitelerin Etüt projesi, Muhtelif İşler
Projesi ve Yayın Alımı) 2015 Mali Yılında tahsis edilen ödeneklerle yapılacak işlere ait Detay
Programlarının, yazımız ekinde gönderilen ilgili tablolara düzenlenerek 13.02.2015 tarihine kadar
Başkanlığımıza ve [email protected] adresine ayrıca e-posta ile gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim. e-imzalıdır
Ayser ÇETİN
Daire Başkanı V.
EKLER :
1-2015 Yılı Yatırım Prog. Uyg. Koor.ve İzl. Dair Bakanlar Kurulu Kararı
2-Muhtelif İşler Proje Detay Programı Tablosu 3-Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri Detay Programı Tablosu
4-Yayın Alımları Proje İşleri Detay Programı Tablosu
DAĞITIM :
Gereği
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
DOSYA,
Adres :
İrtibat
: Gokce Z. DURMAZ KAYA
Tel
Fax
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL : 0212 383 22 78
: 0212 383 22 89 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1502060392&ErisimKodu=c612dab0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content