close

Enter

Log in using OpenID

1403867100_YTU_Acilacak_Dersler - Yıldız Teknik Üniversitesi

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTE /
ENSTİTÜ/
YDYO/ MYO
BÖLÜM /
ANABİLİM DALI /
PROGRAM
İLKÖĞRETİM
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ
KODU
ADI
D
U
L
K
S
IMO2011
Analiz I
4
2
0
5
6
IMO1011
FBO1031
FBO1032
Genel Matematik
Genel Kimya I
Genel Kimya Iı
4
4
4
2
0
0
0
0
0
5
4
4
6
4
4
BTO2011/
BTO2111
BTO3052
Programlama Dilleri
1
Çoklu Ortam
Tasarımı ve Üretimi
3
2
0
4
5
2
2
0
3
4
ÖĞR.ÜYESİ
Y.Doç.Dr. Adem
Cevikel
Doç.Dr. Hasan Ünal
Doç.Dr. Bayram Coştu
Doç.Dr. Bayram Coştu
Yrd. Doç.Dr. Serhat B.
KERT
Yrd. Doç.Dr. Serhat B.
KERT
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda yer almalı, her iki kod da
belirtilmelidir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
G
R
1
1
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ELEKTRİKELEKTRONİK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK
MÜH.
KODU
ADI
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
G
R
ELM1252
ELM2351
ELM1022
Devre Teo.1 (U-2008)
Devre Teo.2 (U-2008)
Devre Teo.2
3
3
4
0
0
0
0
0
0
3
3
4
3
3
4
1
1
1
ELM1021
Devre Teo.1
2
0
0
2
2
ELM4758
ELM4660
ELM4718
ELM4690
ELM4858
ELM4570
ELM4496
Elk.Tesislerinde .
Koruma Tekniği
Elektrik Müh.
Bilgisayar uyg.
Elektrik Güç Sis.
Kalite
Elektrik Tesis.
Güvenlik
Topraklama
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Yol Aydınlatması
3
0
0
3
3
Elektrik Tesislerinde
Harmonikler
Enerji İletim Hatları
3
0
0
3
3
2
0
0
2
2
Y.Doç.Dr. Adem ÜNAL
Y.Doç.Dr. Adem ÜNAL
Doç.Dr.
Recep.YUMURTACI
Doç.Dr.
Ercan İZGİ
Doç.Dr.
Recep.YUMURTACI
Doç.Dr.
Ercan İZGİ
Yrd. Doç. Dr. Bedri
KEKEZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Altuğ
BOZKURT
Prof.Dr.Nurettin
UMURKAN
Prof.Dr.Nurettin
UMURKAN
Yrd.Doç.Dr. Oktay
ARIKAN
Yrd.Doç.Dr. Oktay
ARIKAN
ELM4778
ELM4520
ELM4788
ELM4530
ELM 4720
ELM 4748
ELM3512
ELM2153
ELM4471
Elektrik
Mühendisliğinde
Malzeme
Enerji İletimi
2
0
0
2
2
1
1
1
1
1
0
0
3
3
Temel Bilgisayar
Bilimleri
Nümerik Analiz
2
2
0
3
4
3
0
0
3
3
ELM1212
Mühendislik
Matematiği
Olasılık ve İstatistik
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Elektromanyetik Alan
Teorisi
Yüksek Gerilim
Tekniği
Elektrik Enerjisi
Ekonomisi
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri (Türkçe)
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri (İngilizce)
Elektrik Mak 1
Elektrik Mak 1
Elektrik Makinaları 2
Bilgisayar Destekli
Devre Analizi
3
0
0
3
3
Doç.Dr. Aslan İNAN
1
3
0
0
3
3
Prof.Dr. Celal
KOCATEPE
Prof.Dr. Celal
KOCATEPE
Prof. Dr. Muğdeşem
TANRIÖVEN
Prof. Dr. Muğdeşem
TANRIÖVEN
Prof. Dr. İbrahim Şenol
Prof. Dr. İbrahim Şenol
Prof. Dr. İbrahim Şenol
Yrd.Doç.Dr. M. Salih
Taci
1
ELM3011
ELM3351
ELM3032
ELM4558
ELM4110
3
1
3
ELM4271
3
1
Güç Sitemleri Analizi
ELM4848
ELM4560
ELM4271
0
1
ELM4372
ELM4522
ENF1170
ENF1130
ELM1222
ELM3511
0
1
Prof. Dr. Hüseyin
ÇAKIR
Prof. Dr. Hüseyin
ÇAKIR
Y.Doç.Dr.Arif
KARAKAŞ
Y.Doç.Dr.Arif
KARAKAŞ
Y.Doç.Dr.Mustafa
BAYSAL
Doç.Dr. Aslan İNAN
ELM2332
ELM2412
ELM2511
3
Bora ACARKAN
1
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
3
3
3
4
3
3
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
ELM2522
Devre Analizi
3
0
0
3
3
ELM4371
ELM4011
ELM3152
Elk.Mak.Kontr.
Elk.Mak.End.Uyg.
Kontr.Sistemlerine
Giriş
Ayrık Matematik
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
EHM2032
EHM2982
İşaret ve Sistemler
3
0
0
3
3
Yrd.Doç.Dr.
N.Özlem Ünverdi
1
EHM4520
Haberleşme Teorisi
3
0
0
3
3
Yrd.Doç.Dr.
N.Özlem Ünverdi
1
EHM4750
Optik Haberleşme
Sistemleri
3
0
0
3
3
Yrd.Doç.Dr.
N.Özlem Ünverdi
1
EHM 4570
Veri Haberleşmesi
3
0
0
3
3
Yrd. Doç. Dr. Bülent
BOLAT
1
EHM 2952
Olasılık Teorisi
3
0
0
3
3
Yrd. Doç. Dr. Bülent
BOLAT
1
EHM 2961
EM Alan Teorisi
4
0
0
4
4
Yrd. Doç. Dr. Hamid
TORPİ
1
EHM 3981
Mikrodalga I
3
0
0
3
3
Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ
1
EHM 2962
EM Dalga Teorisi
4
0
0
4
4
Doç.Dr. Ahmet KIZILAY
1
EHM 2072
Devre ve Sistem A.
4
0
0
4
4
Prof. Dr. Herman
SEDEF
1
Bilgisayar Donanımı
3
0
0
3
3
Y. Doç. Dr. Fethullah
KARABİER
1
ELM2232
ELEKTRONİK
VE
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK
FAKÜLTESİ
BLM3611/
BBM3611
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİ
Ğİ BÖLÜMÜ
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Yrd.Doç.Dr. M. Salih
Taci
Prof.Dr. M.Hadi SARUL
Doç.Dr.İbrahim Beklan
KÜÇÜKDEMİRAL
Y.Doç.Dr. levent UCUN
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
FAKÜLTESİ
FEN
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
MATEMATİK
DERSİN
KODU
MAT3041
MAT3041
MAT30122
MAT3012
MAT2032
MAT2032
MAT2092
MAT1022
MAT1022
MAT2152
MAT3061
MAT3061
MAT2012
MAT2012
MAT1011
MAT1011
MAT1141
MAT2031
MAT2031
MAT2091
MAT1012
MAT1012
MAT1142
MAT4061
MAT4061
MAT3052
MAT3052
MAT2041
MAT2011
MAT2011
MAT3071
MAT3022
MAT1021
MAT1021
MAT1051
MAT1042
MAT1042
MAT1171
MAT1032
MAT1032
MAT1161
ADI
D
U
L
K
S
S.Cebir ve S.T.
Kompleks Fonk. Teo.
4
0
0
4
4
4
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
4
0
0
4
4
4
2
0
5
6
4
4
2
2
0
0
5
5
6
6
4
0
0
4
4
4
0
0
4
4
4
2
0
5
6
4
2
0
5
6
4
0
0
4
4
4
0
0
4
4
4
2
0
5
6
4
2
0
5
6
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
4
0
0
4
4
1
2
0
2
3
3
0
0
3
3
2
0
0
2
2
3
0
0
3
3
4
0
0
4
4
4
0
0
4
4
4
0
0
4
4
3
0
0
3
3
Cebir II
Cebir II
Analitik Geometri
Analitik Geometri
Reel Analiz I
Mat. Analiz IV
Mat Analiz I
Mat Analiz I
Cebir I
Cebir I
Mat. Analiz II (ing)
Mat. Analiz II (ing)
Topoloji
Diferansiyel Geo.
Mat. Analiz III
Mat. Analiz III
Nümerik Analiz
Lineer Cebir I
Lineer Cebir I
Bilgisayar Prog. Giriş
Bilgisayar Prog. Giriş
Soyut Matematik I
Soyut Matematik I
MAT2081
MAT2021
Dif.Denklemler I
MAT2081
Dif.Denklemler I
MAT1152
MAT1022
Lineer Cebir II
MAT1162
Sayılar Teorisine Giriş
ÖĞR. ÜYESİ
GR
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
İlgili Öğretim Üyesi
1
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
SERVİS
DERSLERİ
MAT1311
MAT1311
MAT1321
MAT1321
MAT1071
MAT1072
MAT1341
MAT1341
MAT1031
MAT1033
MAT1312
MAT1312
MAT1322
MAT1322
MAT1052
MAT1054
MAT1342
MAT1342
MAT1621
MAT1621
MAT1821
MAT2311
MAT2311
MAT1320
MAT1320
MAT2312
MAT2312
MAT2312
MAT2312
MAT2312
MAT2312
MAT2312
MAT2312
ISL4011
İSTATİSTİK
ISL4012
ITC1020
İNSAN VE
TOPLUM
BİLİMLERİ
4
2
0
5
6
3
2
0
4
5
Matematik I
Matematik I
Matematik I (BÖTE)
3
3
2
2
0
0
4
4
5
5
2
2
0
2
4
Matematik I (MYO)
Matematik I (MYO)
Matematik II
2
2
2
0
0
0
2
2
4
2
4
2
0
5
6
4
2
0
4
6
2
2
2
0
0
0
2
2
4
2
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
4
0
0
4
4
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Matematik I
Matematik II
Matematik II (MYO)
Matematik II (MYO)
Matematik II (BÖTE)
Matematik
(Mimarlık ŞBP)
Matematik
Dif. Denklemler
Lineer Cebir
Sayısal Yöntemler
Sayısal Yöntemler
Sayısal Yöntemler
Sayısal Yöntemler
Çok değişkenli
İstatistik Yönteme
Giriş
Çok değişkenli
İstatistik Yöntemler
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
Bölüm Öğretim Üyesi
Bölüm Öğretim Üyesi
1
1
Bölüm Öğretim Üyesi
1
İlgili Öğretim Üyesi
1
İlgili Öğretim Üyesi
2
İlgili Öğretim Üyesi
3
İlgili Öğretim Üyesi
4
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Demir
1
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Demir
1
Öğr. Gör. Dr. Setenay
Nil DOĞAN
Öğr. Gör. Yusuf ÖZ
1
Yrd. Doç. Dr. Şahin
ORUÇ
Öğr. Gör. Dr. Setenay
Nil DOĞAN
Öğr. Gör. Yusuf ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Şahin
ORUÇ
Doç. Dr.Sevgi
KOCAOBA
3
ITB3330
Toplumsal Yapılar ve
Tarihsel Dönüşümler
Toplumsal Yapılar ve
Tarihsel Dönüşümler
Toplumsal Yapılar ve
Tarihsel Dönüşümler
Siyasal İdeolojiler:
Kuram ve Tarih
Felsefeye Giriş
Osmanlı Devletinin
Toplumsal Yapısı
Çevre ve Ekoloji
FIZ1992
Fizik 2 (*)
3
2
0
4
5
Doç. Dr. Merih Serin
1
FIZ1022
Fizik 2 (*)
4
2
0
5
6
1
FIZ1011
Fizik 1 (*)
4
2
0
5
6
FIZ1991
Fizik 1 (*)
3
2
0
4
5
Yrd. Doç. Dr. Birtan
Kavanoz
Yrd. Doç Dr. Mehmet
Yılmaz
Doç. Dr. Merih Serin
FIZ1992
FIZ4211
FZL3211
FIZ2022
FZL2022
Physics 2 (*)
Katıhal Fiziği 1 (*)
3
4
2
0
0
0
4
4
5
4
Modern Fizik (*)
4
2
0
5
6
ITC1020
ITC1020
ITB3130
ITB3020
ITB3420
FİZİK
Matematik I
Doç. Dr. Taylan Yekin
Öğr. Gör. Dr. Murat
Çalışkan
Prof. Dr. Murat Özer
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
FIZ3011
FZL3011
FIZ3012
FZL3012
FIZ4011
FZL4011
FIZ4760
FIZ2032
FZL2032
FIZ3052
FIZ 3231
FZL3231
FIZ4500
FIZ2042
SERVİS
DERSLER
FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
Kuantum Fiziği 1 (*)
4
2
0
5
6
Prof. Dr. Orhan İçelli
1
Klasik
Elektromagnetik Teori
(*)
İstatistik Fiziğe Giriş
(*)
Holografi (*)
4
2
0
5
6
Doç. Dr. Zehra Can
1
4
0
0
4
4
1
2
0
0
2
2
Klasik Mekanik (*)
4
2
0
5
6
Öğr. Gör. Dr. Murat
Çalışkan
Doç. Dr. Rıza
Demirbilek
Prof. Dr. Zeynel Yalçın
Fotonik (*)
2
2
0
3
4
Elektronik 1 (*)
4
2
0
5
6
İnce Film Fiziğine
Giriş (*)
Termodinamik
2
0
0
2
2
2
2
0
3
4
FIZ2041
Fizikte Diferansiyel
Denklemler
2
2
0
3
4
FIZ4242
FIZ4221
FIZ2031
FIZ 2031
Temel Tanecikler
Çekirdek Fiziği 1
Fizikte Matematik
Yöntemler
4
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
FZL1901
Fizik 1 (*)
3
0
2
4
5
FZL1902
Fizik 2 (*)
3
0
2
4
5
FIZ1001
Fizik 1 (*)
3
0
2
4
5
FIZ1002
Fizik 2 (*)
3
0
2
4
5
FIZ1912
Fizik 2 (*)
3
2
0
4
5
FIZ 1901
Fizik 1 (*)
3
0
2
4
5
FIZ 1902
Fizik 2 (*)
3
0
2
4
5
KIM3031
Fizikokimya I
3
0
0
3
3
KIM3011
Anorganik Kimya III
2
0
2
3
4
KIM2031
Anorganik Kimya I
3
0
0
3
3
KIM 4121
3
0
0
3
3
KIM3041
Çevre Kimyası ve
Teknolojisi
Organik Kimya I
3
0
0
3
3
KIM4011
Organik Kimya III
4
0
0
4
4
KIM3082
Aletli Analiz 1
2
0
2
3
4
KIM4031
Aletli Analiz II
2
0
2
3
4
KIM2042
Anorganik Kimya II
2
0
2
3
4
KIM1032
Laboratuar Güvenliği
ve Teknikleri
Kimyasallar,
Tehlikeleri ve
Korunma Yolları
2
0
0
2
2
3
0
0
3
3
KIM4651
1
1
Prof. Dr. Hikmet
Yükselici
Prof. Dr. Ahmet
Altındal
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
Oruç
Prof. Dr. Çetin
Taşseven
Yrd. Doç. Dr. Birtan
Kavanoz
Prof. Dr. Çetin
Taşseven
Doç. Dr. Devrim Yazıcı
Doç. Dr. Taylan Yekin
Prof. Dr. Orhan İçelli
Prof. Dr. Zeynel Yalçın
1
1
1
1
1
1
1
1
Bölüm Öğretim
Elemanları
Bölüm Öğretim
Elemanları
Bölüm Öğretim
Elemanları
Bölüm Öğretim
Elemanları
Bölüm Öğretim
Elemanları
Bölüm Öğretim
Elemanları
Bölüm Öğretim
Elemanları
Prof.Dr. Ferdane
KARAMAN
Doç. Dr. Mevlüde
CANLICA
Prof.Dr. Sabiha
MANAV YALÇIN
Doç.Dr. İbrahim
ERDEN
Doç. Dr. Sevgi
KOCAOBA
Prof.Dr. Osman
ÇAKMAK
Prof.Dr. Osman
ÇAKMAK
Doç.Dr. Güzin
ALPDOĞAN
Doç.Dr. Güzin
ALPDOĞAN
Prof.Dr. Mahmure
ÜSTÜN ÖZGÜR
Prof.Dr. Mahmure
ÜSTÜN ÖZGÜR
Prof.Dr. Mahmure
ÜSTÜN ÖZGÜR
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
KIM1170
Genel Kimya
3
0
2
4
5
SERVİS
DERSLER
KIM1110
Genel Kimya
3
0
0
3
3
KIM1120
Genel Kimya
3
0
0
3
3
KIM 2401
ITB 3330
3
0
2
4
5
3
0
0
3
3
1
2
1
1
2
3
4
1
1
KIM2461
Kimya Müh. Fiziksel
Kimya
4
0
2
5
6
KIM2451
Kimya Müh. Fiziksel
Kimya
4
0
2
5
6
Prof.Dr. Ayfer SARAÇ/
Prof.Dr. Özlem
CANKURTARAN
1
TDE1241
3
0
0
3
3
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
1
3
0
0
3
3
Doç. Dr. Nihayet
ARSLAN
1
TDE2222
Tanzimat Dönemi Şiir
ve Tiyatro
Tanzimat Dönemi
Edebiyatı Roman ve
Hikaye
Uygur Türkçesi
3
0
0
3
3
1
TDE3011
Karahanlı Türkçesi
3
0
0
3
3
TDE3061
II. Meşrutiyet Sonrası
Türk Edebiyatı I
Harezm-Kıpçak
Türkçesi
II. Meşrutiyet Sonrası
Türk Edebiyatı II
Edebiyat Kuramları
Cumhuriyet Dönemi
Türk Şiir ve Öyküsü
Cumhuriyet Dönemi
Romanı
Dünya Edebiyatı I
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Prof. Dr. Ayşe Melek
ÖZYETGİN
Prof. Dr. Ayşe Melek
ÖZYETGİN
Doç. Dr. Nihayet
ARSLAN
Prof. Dr. Ayşe Melek
ÖZYETGİN
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Eski Anadolu Türkçesi 2
13-14 Yüzyıl
Eski Anadolu Türkçesi 2
15. Yüzyıl
Servet-i Fünun
3
Edebiyatında Şiir
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
3
3
Servet-i Fünun
Edebiyatında Roman
ve Hikaye
Dünya Edebiyatı II
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
TDE1242
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Kimya Müh.Analitik
Kimya
Çevre ve Ekoloji
Doç. Dr. Mevlüde
CANLICA / Doç.Dr.
İbrahim ERDEN
Doç.Dr. Ali
ERDOĞMUŞ
Prof.Dr. Özlem
CANKURTARAN
Prof.Dr. Ayfer SARAÇ
Prof.Dr. Sabiha
MANAV YALÇIN
Doç.Dr. M. Kasım
ŞENER
Yrd.Doç.Dr. Fatih
ÇAKAR
Doç. Dr. Sevgi
KOCAOBA
Doç. Dr. Sevgi
KOCAOBA
Prof.Dr. Ayfer SARAÇ/
Prof.Dr. Özlem
CANKURTARAN
TDE3012
TDE3062
TDE4021
TDE4061
TDE4062
TDE3081
TDE2231
TDE2232
TDE2261
TDE2262
TDE3082
1
1
1
1
1
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Doç. Dr. Nihayet
ARSLAN
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
1
1
Doç. Dr. Nihayet
ARSLAN
Doç. Dr. Aziz
MERHAN
Doç. Dr. Aziz
MERHAN
Öğr. Gör. Dr. Didem
ARDALI
BÜYÜKARMAN
Öğr. Gör. Dr. Didem
ARDALI
BÜYÜKARMAN
Doç. Dr. Nihayet
ARSLAN
1
1
1
1
1
1
1
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda
yer almalı, her iki kod da belirtilmelidir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTE
BÖLÜM /
ANABİLİM
DALI /
PROGRAM
KODU
GIM2312
(USİS
2003)
GIM2352
(USİS
2008)
GEMİ
İNŞAATI VE
DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI
VE GEMİ
MAKİNELERİ
MÜH. BÖLÜMÜ
GEMİ
MAKİNELERİ
İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
GIM1011
(USİS
2013)
GIM1221
(USİS
2008)
GIM2822
(USİS
2003)
GIM2422
(USİS
2008)
MAK3821
(USIS
2003)
GİM3411
(USIS
2008)
ADI
Akışkanlar
Mekaniği
(İngilizce)
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
GR
Yrd.Doç.Dr.Seyfettin
BAYRAKTAR
Yrd.Doç.Dr.Oktay
YILMAZ
1
4
0
0
4
4
Gemi İnşaatı
ve
Gemi
Makineleri
Mühendisliğine
Giriş
(İngilizce)
2
0
0
2
2
Yrd.Doç.Dr.Seyfettin
BAYRAKTAR
1
İmal Usulleri
4
0
0
4
4
Yrd.Doç.Dr.Ömer
SAVAŞ
1
Makine
Elemanları
(USIS 2003)
3
0
0
3
3
Doç.Dr.Eyüp
BAĞCI
1
Makine
Elemanları
I
(USIS 2008)
GIM3412
Makine
Elemanları 2
3
0
0
3
3
GMI2121
(USİS
2009)
GMI2151
(USİS
2013)
GMI3111
(USİS
2009)
GMI2822
(USİS
2013)
GMI3161
(USİS
2009)
GMI3161
(USİS
2013)
Gemi
Elektrotekniği
2
0
0
2
2
Dr.Bora ACARKAN
1
Gemi İnş. ve
Stabilite
3
0
0
3
3
Y.Doç.Dr.Bekir
ŞENER
1
3
0
0
3
3
Doç.Dr.Eyup
BAĞCI
1
GIM1022
İstatistik ve
Olasılık
(İngilizce)
2
0
0
2
2
Y.Doç.Dr.Fatma
AYDIN AKGÜN
1
Makine
Elemanları
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
GMI2131
(USİS
2009)
GMI1812
(USİS
2013)
GMI2432
(USİS
2009)
GMI2172
(USİS
2013)
Malz. Ve Gemi
Yapı
Malzemeleri
3/1
0/2
0/0
3/2
3
Y.Doç.Dr.Ömer
SAVAŞ
1
Mukavemet
2/3
0/0
0/0
2/3
2/3
Doç.Dr.Eyup
BAĞCI
1
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTE /
ENSTİTÜ/
YDYO/ MYO
İKTİSADİ
VE İDARİ
BİLİMLER
BÖLÜM /
ANABİLİM DALI /
PROGRAM
İŞLETME
KODU
ISL2531
ISL2341
ISL2542
ISL2352
ISL2132
ISL2132
ISL2211
ISL2211
ISL1122
ISL1182
ISL4420
ISL4420
ISL3411
ISL3411
ISL4690
ISL42711
ISL4692
ISL4692
SİYASET BİLİMİ
VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
SBU4701
SBU4111
SBU4702
SBU4222
SBU2801
SBU2311
SBU2802
SBU2152
SBU3511
SBU3111
SBU3512
SBU3302
SBU1501
SBU1401
ADI
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
G
R
İstatistik I
3
0
0
3
3
1
İstatistik II
3
0
0
3
3
Maliyet Muhasebesi
3
0
0
3
3
Mali Tablolar
Analizi
Genel Muhasebe II
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Satış Yönetimi
3
0
0
3
3
Yrd.Doç.Dr. Esra
ÖZTAMAN
Yrd.Doç.Dr. Esra
ÖZTAMAN
Yrd.Doç.Dr. Sadiye
OKTAY
Yrd.Doç.Dr. Sadiye
OKTAY
Yrd.Doç.Dr. Sadiye
OKTAY
Prof.Dr.Kenan AYDIN
Pazarlama
3
0
0
3
3
Aile İşletmeleri ve
Kurumsallaşma
(İngilizce)
Stratejik İşletme
Yönetimi(İngilizce)
3
0
0
3
3
3
0
0
3
Türkiye’nin Dış
Politikası I
Türkiye’nin Dış
Politikası II
Siyasi Tarih I
3
0
0
3
0
3
Siyasi Tarih II
1
1
1
1
1
Prof.Dr. İbrahim
KIRCOVA
Prof.Dr. Muzaffer
AYDEMİR
1
3
Prof.Dr. Muzaffer
AYDEMİR
1
3
3
Doç. Dr. Fuat AKSU
1
0
3
3
Doç. Dr. Fuat AKSU
1
0
0
3
3
Prof.Dr. Elçin MACAR
1
3
0
0
3
3
Prof.Dr. Elçin MACAR
1
Türkiye Siyaseti I
3
0
0
3
3
1
Türkiye Siyaseti II
3
0
0
3
3
Siyaset Bilimine
Giriş
3
0
0
3
3
Yrd. Doç. Dr. İsmet
AKÇA
Yrd. Doç. Dr. İsmet
AKÇA
Prof.Dr. Cengiz
ÇAĞLA
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda yer almalı, her iki kod da
belirtilmelidir
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTE /
ENSTİTÜ/
YDYO/ MYO
İKTİSADİ VE
İDARİ
BİLİMLER
BÖLÜM /
ANABİLİM
DALI /
PROGRAM
İKTİSAT
KODU
ADI
D
U
L
K
S
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
ÖĞR.ÜYESİ
G
R
Prof.Dr.Murat
DONDURAN
Prof.Dr.Murat
DONDURAN
Yrd.Doç.Dr.Seçkin
SUNAL
1
IKT1011
IKT1101
IKT1022
IKT1102
IKT1041
IKT1111
IKT1042
IKT1112
IKT2022
Introduction to
Economics I
Introduction to
Economics II
Mathematics for
Economists I
İktisatçılar İçin
Matematik II
Makro İktisat
3
0
0
3
3
Prof.Dr.Ensar YILMAZ
3
0
0
3
3
IKT2011
Microeconomics
3
0
0
3
3
IKT2022
Macroeconomics
3
0
0
3
3
IKT2031
Kamu Ekonomisi
3
0
0
3
3
IKT2072
İstatistik II
3
0
0
3
3
IKT3042
Türkiye İktisat Tarihi
3
0
0
3
3
IKT3042
Türkiye İktisat Tarihi
3
0
0
3
3
IKT3052
Uluslararası İktisat II
3
0
0
3
3
IKT3061
Ekonometrics I
3
0
0
3
3
IKT3062
Ekonometrics II
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Prof.Dr.Ercan EREN
Yrd.Doç.Dr.Seçkin
SUNAL
Prof.Dr.Ensar YILMAZ
Doç.Dr.Meral
UZUNÖZ
Yrd.Doç.Dr.
Tuna
DİNÇ
Prof.Dr.Said ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.
Canay
ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr.Tuna DİNÇ
Yrd.Doç.Dr.
Hasan
Ağan KARADUMAN
Yrd.Doç.Dr.
Hasan
Ağan KARADUMAN
Doç.Dr.Meral
UZUNÖZ
Prof.Dr. Feride GÖNEL
3
0
0
3
3
Prof.Dr.Said ÖZTÜRK
3
0
0
3
3
Doç.Dr.
KAYIKÇI
3
0
0
3
3
Prof.Dr. Ercan EREN
IKT3910
IKT4021
IKT4934
IKT4951
IKT4031
Tarım Ekonomisi
(BS)
Gelişme Ekonomisi
Türk İdare Tarihi
(FS)
Enformasyon İktisadı
(BS)
İktisadı Düşünce
Tarihi
1
1
Fazıl
Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda yer almalı, her iki kod da
belirtilmelidir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ÇEVRE
MÜH.
KODU
ADI
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
G
R
CEV4031
Su-Getirme Kanalizasyon
2
2
0
3
4
1
CEV3051
Biyolojik Temel İşlemler
4
0
0
4
4
Doç. Dr. İlter TÜRKDOĞAN
Doç. Dr. Kaan
YETİLMEZSOY
Doç. Dr. Kaan
YETİLMEZSOY
CEV3041
Hava Kirliliği Kontrolü
4
0
0
4
4
CEV1112
Çevre Mühendisliği
Ekolojisi
Temel Bilgisayar
Bilimleri
2
0
0
2
2
2
2
0
3
4
ENF1170
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Doç. Dr. Arslan SARAL
Yrd. Doç. Dr. Selami
DEMİR
Doç. Dr. Gürdal KANAT
Yrd. Doç. Dr. Selami
DEMİR
1
1
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
İNŞAAT
FAKÜLTESİ
HARİTA
MÜH.
HRT3402
HRT3172
HRT2122
Dengeleme Hesabı
Dengeleme Hesabı
Dengeleme
Hesabı(Bologna)
3
4
3
1
0
3
0
0
0
3,5
4
3
4
4
3
Doç.Dr.Uğur DOĞAN
HRT3203
HRT3121
HRT2121
Hata Kuramı
Hata Kuramı
Hata Kuramı(Bologna)
4
4
3
0
0
0
0
0
0
4
4
3
4
4
3
Doç.Dr.Uğur DOĞAN
HRT2408
HRT2092
HRT2411
Kartografya
Kartografya
Kartografya 1 (Bologna)
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
HRT3202
HRT3182
HRT2111
Jeodezi
Jeodezi
Geometrik Jeodezi
(Bologna)
4
4
3
0
0
0
0
0
0
4
4
3
4
4
3
HRT4401
HRT4231
HRT2112
Uydu Jeodezisi
Uydu Jeodezisi
Uydu Jeodezisi (Bologna)
2
2
3
0
0
3
0
0
3
2
2
3
2
2
3
MTM2112
Sayısal Analiz
2
0
0
2
2
MTM2112
Sayısal Analiz
2
0
0
2
2
HRT4432
Kartografya Uygulaması
Kartografya Ve
Jeoenformatik
Uygulaması(Bologna)
2
2
0
2
4
2
2
0
3
4
Bilgisayar Destekli Çizim
Ve Tasarım
Bilgisyar Destekli Çizim
Ve Tasarım
Topografik Harita Üretimi
(Bologna)
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
HRT3202
HRT3182
HRT2111
Jeodezi
Jeodezi
Geometrik Jeodezi
4
4
3
0
0
0
0
0
0
4
4
3
4
4
3
ENB0120
ENF1120
ENF1170
Temel Bil. Bilimleri
Temel Bil.Bilimleri
Temel Bil.
Bilimleri(Bologna)
2
2
2
2
0
0
3
3
4
4
2
2
0
3
4
Uzaktan Algılama
Uzaktan Algılama
Uzaktan
Algılama(Bologna)
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
2
2
Veri Tabanı Yönetimi
Veri Tabanı Yönetimi
Coğrafi Bilgi
Sistemi1(Bologna)
2
2
3
2
2
0
0
0
0
3
3
3
4
4
3
HRT4452
HRT2402
HRT2051
HRT2432
HRT4203
HRT4241
HRT4221
HRT3201
HRT3111
HRT3421
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
1
1
Doç.Dr.Türkay
GÖKGÖZ
1
Yrd.Doç.Dr.Nihat
ERSOY
1
Yrd.Doç.Dr.Nihat
ERSOY
1
1
Yrd.Doç.Dr.Nihat
ERSOY
Yrd.Doç.Dr.Fatih
GÜLGEN
1
1
Yrd.Doç.Dr.Fatih
GÜLGEN
Yrd.Doç.Dr.Bahattin
ERDOĞAN
2
Yrd.Doç.Dr.Melis
UZAR DİNLEMEK
1
Yrd.Doç.Dr.Melis
UZAR DİNLEMEK
1
Yrd.Doç.Dr.Alper ŞEN
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
DERSİN
KODU
INS4241
ADI
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
3
0
0
3
3
1
3
0
0
3
3
Yrd.Doç.Dr.Ayhan
GAZİOĞLU
2
2
3
3
4
2
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2,5
2
3
3
4
3
3
Yrd.Doç.Dr.Ayhan
GAZİOĞLU
1
Doç.Dr. Berna AYAT
1
Akışkanlar Mekaniği
4
2
0
1
0
1
4
3
Yrd.Doç.Dr. Burak
AYDOĞAN
2
2
1
1
3
3
2
3
3
4
4
4
4
4
4
İnşaat Makineleri
3
0
0
3
3
1
İnşaat Yönetimi
3
2
2
0
1
2
0
0
0
3
2,5
3
3
3
4
Doç.Dr. Çaykun
ALPASLAN
2
0
3
4
Yrd.Doç.Dr. Cenk
BUDAYAN
1
2
2
2
2
2
0
0
3
3
Doç.Dr. Ayşe ERDÖLEN
1
2
2
2
2
0
0
3
3
4
4
4
4
Yrd.Doç.Dr. Cenk
BUDAYAN
2
Hidroloji
INS3242
İNŞAAT
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
MÜH.
BÖLÜMÜ
INS3408
IST1901
INS2931
IST2082
INS2212
INS2222
INS2206
INS2212
INS2222
INS2206
INS3812
INS4812
INS3808
INS4811
İstatistik
Akışkanlar Mekaniği
INS4407
ENF 1120
ENF 1170
ENF0120
Temel Bilgisayar Bil.
ENF1120
Temel Bilgisayar Bil.
ENF 1170
ENF0120
INS2321
INS2205
INS3712
INS3802
INS3522
INS3404
INS3522
INS3404
INS3511
INS2512
INS3401
INS3511
INS2512
INS3401
INS3512
INS3541
INS3402
MTM2112
INS2942
MTM2112
INS3211
INS3403
GR
2
2
0
3
2
2
0
3
4
4
Mukavemet 1
2
3
2
1
0
0
3
3,5
4
4
Doç.Dr. Ayşe ERDÖLEN
1
İleri Beton Teknolojisi
3
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Prof.Dr. Nabi YÜZER
1
Doç.Dr. Güray ARSLAN
1
Doç.Dr. Güray ARSLAN
2
Doç.Dr.Bilge DORAN
1
Yapı Statiği 1
2
2
2
2
0
0
3
3
4
4
Doç.Dr. Barış SEVİM
2
Yapı Statiği 2
2
2
2
2
0
0
3
3
4
4
Doç.Dr.Bilge DORAN
1
Sayısal Analiz
2
3
2
0
0
0
0
0
0
2
3
2
Yrd.Doç.Dr.Tuba
BOSTAN
1
Hidrolik
2
2
1
1
1
1
3
3
2
3
2
4
4
Yrd.Doç.Dr.Tuba
BOSTAN
1
Betonarme 1
Betonarme 1
Yapı Statiği 1
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda
yer almalı, her iki kod da belirtilmelidir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
KİMYA METALÜRJİ
MATEMATİK
MÜHENDİSLİĞİ
DERSİN
KODU
ADI
D
U
L
K
S
3
3
5
5
2
2
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
5
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
3
3
4
3
4
3
3
2
2
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
0
0
0
0
2
3
2
3
3
3
5
3
3
5
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
2
2
0
2
2
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
4
4
5
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
4
4
MTM1001
MTM1011
MTE1501
MTM1501
MTM1001
MTM1011
MTM1501
MTM1002
MTM1012
MTE1502
MTM1502
MTM1002
MTM1012
MTM1502
MTM1006
MTM1032
MTM2532
MTM1021
MTM1531
MTM1042
MTM1511
MTM1542
MTE1542
MTM1541
MTM1522
MTM2001
MTM2011
MTM2501
MTM2001
MTM2011
MTM2501
MTM2002
MTM2012
MTM2502
MTM2002
MTM2012
MTM2502
MTM2004
MTM2022
MTM2031
MTM2521
MTM2042
MTM1512
Matematik Analiz 1 (İng.)
Matematik Analiz 1 (İng.)
Calculus 1 (İng.)
Analiz 1 (İng)
Matematik Analiz 1
Matematik Analiz 1
Analiz 1
Matematik Analiz 2 (İng.)
Matematik Analiz 2 (İng.)
Calculus 2 (İng.)
Analiz 2 (İng)
Matematik Analiz 2
Matematik Analiz 2
Analiz 2
Analitik Geometri
Analitik Geometri
Analitik Geometri
Lineer Cebir
Lineer Cebir
Nümerik Analiz 1
Nümerik Analiz 1
Programlama Dilleri 2
Programlama Dilleri 2
3
3
5
3
3
5
2
2
3
3
2
2
MTM2008
MTM2032
Olasılık Teorisi
Olasılık Teorisi
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
MTM2041
MTM2531
MAT3521
MTM2062
MTM3522
MTE3522
MAT3521
MTM2062
MTM3522
Diferansiyel Denklemler
Diferansiyel Denklemler
3
5
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
3
3
3
3
5
5
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
Programlama Dilleri 1
Programlama Dilleri 1
Matematik Lojik (İng)
Mathematical Logic (İng)
Ayrık Matematik
Soyut Matematik
Matematik Analiz 3
Matematik Analiz 3
İleri Analiz 1
Matematik Analiz 3
Matematik Analiz 3
İleri Analiz 1
Matematik Analiz 4
Matematik Analiz 4
İleri Analiz 2
Matematik Analiz 4
Matematik Analiz 4
İleri Analiz 2
Dinamik
Dinamik
Cebir (İng.)
Cebir (İng.)
Cebir (İng.)
Algebra (İng)
Cebir
Cebir
Cebir
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
ÖĞR.ÜYESİ
GR
Prof.Dr.Mustafa BAYRAM
1
Doç.Dr. Samet KADIOĞLU
2
Prof.Dr.Mustafa BAYRAM
1
Doç.Dr. Kevser KÖKLÜ
2
Y.Doç.Dr.Yasemen UÇAN
1
Doç.Dr.Coşkun GÜLER
1
Doç.Dr.İbrahim EMİROĞLU
1
Y.Doç.Dr.Sebahattin EKER
1
Doç.Dr. Fügen T. AYDIN
Doç.Dr. Fügen T. AYDIN
1
1
Prof.Dr. Fatih TAŞÇI
1
Y.Doç.Dr.Ramazan
TEKERCİOĞLU
2
Prof.Dr. Fatih TAŞÇI
1
Y.Doç.Dr.Ramazan
TEKERCİOĞLU
2
Doç.Dr. Reşat KÖŞKER
1
Doç.Dr.İbrahim EMİROĞLU
1
Doç.Dr.İbrahim EMİROĞLU
1
Doç.Dr. Reşat KÖŞKER
1
Doç.Dr.Coşkun GÜLER
1
Y.Doç.Dr.Vedat ŞİAP
1
Doç.Dr. Fügen T. AYDIN
2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
METALÜRJİ VE
MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
MTM3102
MTM3021
MTE2511
MTM2511
MTM3012
MTM3502
MTM3022
MTE3512
MTM3512
MTM3022
MTM3512
MTM3041
MTM3551
Algoritma ve Veri Yapıları (İng)
Algoritma ve Veri Yapıları (İng)
Alg.Analysis &Da. Scr..(İng)
Algoritma ve Veri Yapıları (İng)
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
3
3
3
3
Kısmi Diferansiyel Denklemler
Kısmi Diferansiyel Denklemler
MTM3032
MTE2522
MTM2522
Veri Yön. ve D.Yapıları 1 (İng.)
Data Man.& File Scruc. 1 (İng.)
Veri Yön. ve D.Yapıları 1 (İng.)
MTM4011
Akışkanlar Mekaniği
MTM3002
MTM4031
MTM4501
MTM4005
MTM4012
MTM4502
Yöneylem Araştırması
Yöneylem Araştırması
Yöneylem Araştırması
Optimizasyon Teknikleri
Optimizasyon Teknikleri
Optimizasyon Teknikleri
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
KMM3112
KMM4171
KMM3262
KMM3122
KMM4141
KMM4451
KMM3071
KMM2032
KMM3061
Mathematical Modellling
(İng)
Chemical Reactor Design (İng)
Kimyasal Reaksiyon
Mühendisliği
Proses Dinamiği ve Kontrol
Gıda Tekn.Temel İşlemler
Isı Aktarımı
Termodinamik
Akışkanlar Mekaniği
KMM3112
KMM3172
Kompleks Analiz (İng)
Complex Analysis 1 (İng)
Kompleks Analiz 1 (İng)
Kompleks Analiz
Kompleks Analiz 1
İntegral Dönüşümler
İntegral Dönüşümler
Doç.Dr.Ayla ŞAYLI
1
Doç.Dr. Coşkun GÜLER
1
Yrd.Doç.Dr.Sebahattin EKER
1
Doç.Dr.Samet KADIOĞLU
2
Doç.Dr. Kevser KÖKLÜ
1
Doç.Dr.Ayla ŞAYLI
1
Doç.Dr.Reşat KÖŞKER
1
Prof.Dr.Mustafa SİVRİ
1
Prof.Dr.Mustafa SİVRİ
1
3
0
0
3
3
Prof.Dr.Belma ÖZBEK
1
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
Prof.Dr.Belma ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Elçin YILMAZ
1
1
3
3
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
Doç.Dr. Mesut AKGÜN
Doç.Dr. İbrahim DOYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF
1
1
1
1
1
Matematiksel Modelleme
3
0
0
3
3
Prof.Dr.Belma ÖZBEK
2
Material Science (İng)
2
0
0
2
2
Doç. Dr. Jale GÜLEN
1
KMM3402
Environ Mental
Technology(İng)
3
0
0
3
3
Doç. Dr. Jale GÜLEN
1
MEM3111
MEM3011
MEM3801
Isıl İşlemler
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
1
MEM2061
MEM2062
MEM2731
MEM3142
MEM3009
MEM3208
5304001
MEM4231
MEM4021
MEM4511
5202106
MTM2162
MEM2092
MEM2772
MEM4011
MEM4501
MEM3152
MEM4051
MEM5111
MEM4611
Üretim Metalürjisi Prensipleri
2
4
2
3
3
3
3
3
3
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
5
3
3
3
3
3
3
3
4
Prof. Dr. Muhlis Nezihi
SARIDEDE
1
3
Prof. Dr. Muhlis Nezihi
SARIDEDE
1
3
Yrd. Doç. Dr. H. Murat LUŞ
1
Statik ve Mukavemet
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
Yrd. Doç. Dr. H. Murat LUŞ
1
Seramik Teknolojisi
Seramikler
Seramik Malzemeler
Ekonomi
Malzeme ve Üretim Ekonomisi
Biyomedikal Malzemeler
(İngilizce)
Biyomedikal Malzeme
Üretimi(İngilizce)
3
0
0
3
3
Prof. Dr. Cemalettin YAMAN
1
3
0
0
3
3
Yrd. Doç. Dr. Buğra ÇİÇEK
1
3
0
0
3
3
Prof. Dr. Cengiz KAYA
1
MEM4109
Demir Çelik Üretimi
Döküm Teknolojisi
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda
yer almalı, her iki kod da belirtilmelidir.
Not: (İng.) ibareli derslerin dili İngilizcedir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI )
DERSİN
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
KODU
ADI
MIM1052 Yapı Elemanları 1
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MİMARLIK
D
U
L
K
S
2
2
0
3
4
MIM4301 Koruma Restorasyon 2
2
0
3
4
MIM1012 Mimari Tasarım 1
(İngilizce)
MIM2022 Mimari Tasarım 3
MIM2004 Mimari Tasarım 4
4
4
0
6
8
4
4
0
6
8
MIM3021 Mimari Tasarım 4
MIM3005 Mimari Tasarım 5
4
4
0
6
8
MIM3022
MIM3006
MIM4021
MIM4007
MIM4021
MIM4007
4
4
0
6
8
4
4
0
6
8
4
4
0
6
8
Mimari Tasarım 5
Mimari Tasarım 6
Mimari Tasarım 6
Mimari Tasarım 7
Mimari Tasarım 6
Mimari Tasarım 7
ÖĞR.ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr. Gökçe TUNA
TAYGUN
Yrd.Doç.Dr. Uzay
YERGUN
Doç.Dr.Pınar
ARABACIOĞLU
Prof.Dr. Çiğdem
POLATOĞLU
Doç.Dr. Tolga AKBULUT
Doç.Dr. Kunter MANİSA
Doç.Dr. F.Pınar
ARABACIOĞLU
Doç.Dr. Candan ÇINAR
ÇITAK
Doç.Dr. Tan Kamil GURER
Öğr.Gör. Ayhan BÖYÜR
Doç.Dr. Ömür BARKUL
Doç.Dr. Yasemen SAY
ÖZER
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
G
R
1
1
1
1
1
1
1
2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI )
DERSİN
FAKÜLTE /
ENSTİTÜ/
YDYO/ MYO
MAKİNE
FAKÜLTESİ
BÖLÜM /
ANABİLİM DALI /
PROGRAM
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
KODU
ADI
D
U
L
K
S
MAK2992
Akışkanlar Mekaniği
3
0
0
3
3
MAK2051
Termodinamik 1
3
0
0
3
3
MAK2952
Mekanik Titreşimler
2
0
0
2
2
MAK4031
Otomatik Kontrol 1
2
0
0
2
2
MAK4031
Otomatik Kontrol 1
(İNG)
Sistem Dinamiği ve
Simülasyon
Makine Dinamiği
2
0
0
2
2
2
0
0
2
2
3
0
0
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
3
3
2
3
3
2
MAK1012
İmal Usulleri 1
Kalıp İmal Tekniği
Talaşsız Şekil Verme
2
Statik
3
0
0
3
3
MAK2031
Dinamik
3
0
0
3
3
ELM3161
Elektrik-Elektroniğin
Temelleri
Elektrik-Elektroniğin
Temelleri
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
Karar Destek
Sistemlerine Giriş
3
0
0
3
3
2
0
0
2
2
MAK3071
MAK3902
MAK2982
MAK3282
MAK4851
SERVİS
DERSLER
ELM3161
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
END2171
END4941
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
ÖĞR.ÜYESİ
Prof.Dr. Ali
PINARBAŞI
Prof.Dr. Ali
PINARBAŞI
Yrd.Doç.Dr.Şaban
ÇETİN
Yrd.Doç.Dr.Hakan
YAZICI
Yrd.Doç.Dr.Meral
BAYRAKTAR
Yrd.Doç.Dr.Hakan
YAZICI
Yrd.Doç.Dr.Meral
BAYRAKTAR
Prof.M.Emin YURCİ
Prof.M.Emin YURCİ
Prof.M.Emin YURCİ
G
R
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
BAYIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
BAYIROĞLU
1
Öğr.Gör.Dr. Bora
ACARKAN
Öğr.Gör.Dr. Mustafa G.
AYDENİZ
1
Doç.Dr. Tuncay
BAYRAK
Doç.Dr. Tuncay
BAYRAK
1
2
1
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-USİS
( 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTE /
ENSTİTÜ/
YDYO/
MYO
SANAT VE
TASARIM
FAKÜLTES
İ
BÖLÜM /
ANABİLİM
DALI /
PROGRAM
KODU
MTP2531
MTP2741
DTP2501
MÜZİK VE
SAHNE
SANATLARI
BÖLÜMÜ
ADI
D
U
L
K
S
2
1
2
0
2
2
0
0
0
2
2
3
2
3
4
Öğr. Gör. Uğur
GÜLBAHARLI
1
2
2
0
3
4
Öğr. Gör. Uğur
GÜLBAHARLI
1
Öğr. Gör. Uğur
GÜLBAHARLI
Öğr. Gör. Uğur
GÜLBAHARLI
1
Yrd. Doç. Aslıhan
ERUZUN ÖZEL
1
2
2
0
3
4
MTP4731
Armoni 1 (2010 Usis)
Armoni 1 (2003 Usis)
Müzik Becerileri 1
(2010 Usis)
Müzik Becerileri 1
(2003 Usis)
Müzik Becerileri 3
(2003-Usis)
Armoni 5 (2003-Usis)
1
2
0
2
3
MTP4741
Form Bilgisi 3 (2003 Usis)
2
0
0
2
2
DTP4551
Tasarım Dalı Projesi
(2010-Usis)
Tasarım Dalı Projesi
(2003-Usis)
2
2
0
3
4
2
2
0
3
4
MTP2701
DTP2601
DTP4621
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
ÖĞR.ÜYESİ
G
R
1
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
FAKÜLTESİ
DERSİN
BÖLÜMÜ
KODU
MAKİNE VE
METAL
TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE
OTOMASYON
BÖLÜMÜ
MİMARLIK
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
BÖLÜMÜ
İNŞAAT
BÖLÜMÜ
ADI
D
U
L
K
S
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
3
0
0
3
3
0
2
0
2
2
0
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
MKN2011
MKN2211
MKI2051
MKN2052
MKI2242
MKI2042
MKN1022
MKI1232
MKI1031
MKN1042
MKI1221
MKI1022
Bilgisayar Destekli Tasarım I
Bilgisayar Destekli Çizim 1
Bilgisayar Destekli Tasarım 1
ELT2131
ELT2051
ENE2051
ELT2161
ELT2061
ENE2021
ELT2132
ELT2052
ENE2072
ELT1072
ELT1032
ENE1042
ELT2151
ELT2071
ENE2061
ELT1042
ENE1032
Elektronik 2
Elektronik 2
Amplifikatörler ve Osilatörler
İşlemsel Kuvvetlendiriciler
İşlemsel Kuvvetlendiriciler
İşlemsel Yükselteçler
İleri Mikrodenetleyiciler
İleri Mikrodenetleyiciler
Mikro İşlem ve Mikro Denetleyiciler 2
Elektronik 1
Analog Elektronik
4
2
4
2
2
3
2
2
3
2
2
3
4
2
3
2
3
HAR1041
Mesleki Matematik
4
0
0
4
4
HAR2122
HAR2022
HKT2052
HAR2111
HAR2011
HKT2021
HAR1121
HAR1021
HKT1011
HAR1111
HAR1011
HKT1021
HAR2151
HAR2051
HKT2011
HAR1132
HAR1032
HKT1012
HKT2041
HAR2121
HAR2021
HKT2031
HAR1112
HAR1012
HKT1022
Aplikasyon
Aplikasyon
Mühendislik Ölçmeleri
4
4
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
3
3
2
4
4
3
3
3
2
3
0
0
3
3
0
0
3
0
3
3
3
2
3
3
2
4
4
3
INT1072
INT1022
INA1041
INA1022
INT2061
INA2041
INA2052
INT2121
INT2021
INA2071
INA2072
INT1081
INT1041
INA1052
Yapı Statiği
Yapı Statiği
Yapı Statiği 1
Yapı Statiği 2
Betonarme
Betonarme 1
Betonarme 2
Çelik Yapılar
Çelik Yapılar
Çelik Yapılar 1
Çelik Yapılar 2
4
2
2
3
2
3
1
3
2
2
2
3
2
2
Hidrolik-pnömatik Sistemler
İmalat İşlemleri 1
Mühendislik Bilimi
Fizik
Mühendislik Bilimi 1
Sayısal Tasarım
Güç Elektroniği
Fotogrametri
Arazi Ölçmeleri 1
Arazi Ölçmeleri 1
Ölçme Bilgisi 1
Mesleki Trigonometri
Mesleki Trigonometri
Trigonometri
Arazi Ölçmeleri 3
Arazi Ölçmeleri 3
Konum Ölçmeleri
Arazi Ölçmeleri 2
Arazi Ölçmeleri 2
Ölçme Bilgisi 2
Elektronik Ölçmeler
Kadastro 1
Kadastro 1
Kadastro Bilgisi
Mesleki Hesaplamalar
Mesleki hesaplamalar
Jeodezik Hesap
Mukavemet
ÖĞR.ÜYESİ
GR
Öğr.Gör.Osman KOÇ
1
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR
1
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR
1
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR
1
Yrd.Doç.Dr.Serkan KURT
1
Öğr.Gör.Yavuz ATEŞ
1
Yrd.Doç.Dr.Serkan KURT
1
Yrd.Doç.Dr.Serkan KURT
1
Öğr.Gör.Yavuz ATEŞ
1
Öğr.Gör.Yavuz ATEŞ
1
Öğr.Gör.M.Hilmi ERKOÇ
1
Öğr.Gör.M.Hilmi ERKOÇ
1
Öğr.Gör.Dr.Timur AKÇALI
1
3
Öğr.Gör.M.Hilmi ERKOÇ
1
3
3
Öğr.Gör.Dr.Timur AKÇALI
1
0
3
3
Öğr.Gör.Mehmet EREN
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
2
3
3
2
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
4
4
3
Öğg.Gör.Mehmet EREN
1
Öğr.Gör.Dr.Timur AKÇALI
1
Öğr.Gör.Mehmet EREN
1
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
2
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
4
4
2
3
4
3
3
3
2
2
2
3
2
2
Yrd.Doç.Dr.Zeynep F.ALEMDAR
1
Yrd.Doç.Dr.Zeynep F.ALEMDAR
1
Yrd.Doç.Dr.Fatih ALEMDAR
1
Yrd.Doç.Dr.Fatih ALEMDAR
1
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
FAKÜLTESİ
DERSİN
BÖLÜMÜ
KODU
TOPTAN
PERAKENDE VE
SATIŞ BÖLÜMÜ
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
GR
İktisada Giriş
İktisada Giriş
İktisat
2
0
0
2
2
Öğr.Gör.İdris İBİŞ
1
EML2031
Kamulaştırma Tekniği
2
0
0
2
2
Öğr.Gör.İdris İBİŞ
1
EML2101
EML2051
EML2162
EML2221
EML2041
EML2142
EML2212
EML1031
Taşınmaz Değerlemesi 1
Taşınmaz Değerlemesi
Emlak Komisyonculuğu Teknikleri
Emlak Alım-Satım ve Vergi Tüzesi
Emlak Alım Satım ve Vergi Tüzesi
3
0
0
3
3
Öğr.Gör.İdris İBİŞ
1
3
2
3
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
3
2
2
3
2
3
3
2
2
Yrd.Doç.Dr.Fatih YILMAZ
1
Yrd.Doç.Dr.Fatih YILMAZ
1
Bilgisayar Destekli Tasarım 1
2
1
2
2
0
0
3
2
4
3
Öğr.Gör.Osman KOÇ
1
Mesleki Uygulama 1
2
0
2
4
0
0
3
2
4
4
Öğr.Gör.Osman KOÇ
1
Görsel Programlama 1
2
2
0
3
4
Yrd.Doç.Dr.Selçuk ALP
1
Görsel Programlama 2
2
2
0
3
4
Yrd.Doç.Dr.Selçuk ALP
1
Yazılım Mimarisi
Yazılım Mimarisi
Veri Yapıları ve Programlama
3
3
3
0
0
2
0
0
0
3
3
4
3
3
5
Yrd.Doç.Dr.Selçuk ALP
1
Nesne Tabanlı Programlama
Delphi Programlama 1
2
3
2
2
0
0
3
4
4
5
Yrd.Doç.Dr.Ersoy ÖZ
1
BIL1092
BIL1042
Sayısal Çözümleme
3
0
0
3
3
Yrd.Doç.Dr.Ersoy ÖZ
1
BIL2132
BIL2032
BTP2032
Sistem Analizi ve Tasarımı
3
3
2
0
0
2
0
0
0
3
3
3
3
3
4
Yrd.Doç.Dr.Ersoy ÖZ
1
BIL2061
BTP2021
Internet Programcılığı 1
2
2
0
3
4
Yrd.Doç.Dr.Tuncay SEVİNDİK
1
MHS1011
BAN1051
MUH1011
Genel Muhasebe 1
2
2
4
2
2
0
0
0
0
3
3
4
4
4
4
Öğr.Gör.M.Ali ÖZKÖK
1
2
2
2
2
2
3
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
3
2
3
2
4
4
4
2
3
Öğr.Gör.M.Ali ÖZKÖK
1
Öğr.Gör.M.Ali ÖZKÖK
1
IKL2011
MESLEK YÜKSEKOKULU
D
BAN1221
BAN1071
EML2021
IKS2011
ELEKTRİK VE
ENERJİ BÖLÜMÜ IKL2051
IKS2071
BIL2131
BIL2031
BTP2011
BIL2122
BIL2022
BTP2012
BIL1082
BIL1032
BTP1012
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİLERİ BIL2051
BTP2071
BÖLÜMÜ
FİNANS
BANKACILIK VE
SİGORTACILIK
BÖLÜMÜ
ADI
BAN2221
BAN2101
MHS2131
MHS2061
BAN2061
MUH2061
Taşınmaz Hukuku
Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar
Mali Tablolar Analizi
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda yer almalı, her iki kod
da belirtilmelidir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
FAKÜLTE /
ENSTİTÜ/
YDYO/ MYO
BÖLÜM / ANABİLİM
DALI / PROGRAM
SERVİS DERSLER
DERSİN
KODU
ADI
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
GR
TDB1031
Türk Dili 1-UE
2
0
0
0
2
Ok. Hilal TUFAN
1
TDB1032
Türk Dili 2-UE
2
0
0
0
2
Ok. Hilal TUFAN
1
TDB1011
TDB1021
Türk Dili 1 -UE
Türk Dili 1-UE
2
2
0
0
0
0
2
0
2
2
Ok. Hilal TUFAN
1
TDB1012
TDB1022
Türk Dili 2-UE
Türk Dili 2-UE
2
2
0
0
0
0
2
0
2
2
Ok. Hilal TUFAN
1
* Eski ve yeni öğretim planında olup, eski ve yeni öğrenciler için ortak açılacak dersler, aynı satırda yer almalı, her iki kod da
belirtilmelidir.
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Evrak Tarih ve Sayısı :23.06.2014 - 1406230011 Yazının Ekidir
YTÜ
YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER FORMU-REKTÖRLÜK
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
DERSİN
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
KODU
ADI
D
U
L
K
S
ÖĞR.ÜYESİ
G
R
SERVİS ATA1011+9021011+
DERSLER ATA1021(Kredisiz)+
ATA1031(Bologna)
ATA1011+9021011+
ATA1021(Kredisiz)+
ATA1031(Bologna)
ATA1011+9021011+
ATA1021(Kredisiz)+
ATA1031(Bologna)
ATA1011+9021011+
ATA1021(Kredisiz)+
ATA1031(Bologna)
ATA1011+9021011+
ATA1021(Kredisiz)+
ATA1031(Bologna)
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 1
2
0
0
2
2
Doç.Dr.Ercan
KARAKOÇ
1
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 1
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
2
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 1
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
3
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 1
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
4
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 1
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
5
ATA1012+9021012+
ATA1022(Kredisiz)+
ATA1032(Bologna)
ATA1012+9021012+
ATA1022(Kredisiz)+
ATA1032(Bologna)
ATA1012+9021012+
ATA1022(Kredisiz)+
ATA1032(Bologna)
ATA1012+9021012+
ATA1022(Kredisiz)+
ATA1032(Bologna)
ATA1012+9021012+
ATA1022(Kredisiz)+
ATA1032(Bologna)
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 2
2
0
0
2
2
Doç.Dr.Ercan
KARAKOÇ
1
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 2
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
2
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 2
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
3
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 2
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
4
Atatürk İlkeleri ve
Inkılap Tarihi 2
2
0
0
2
2
Ok.Dr.Mehmet
BEŞİKÇİ
5
ATATÜRK
İLKELERİ
VE
INKILAP
TARİHİ
BÖLÜMÜ
REKTÖRLÜK
(Form No: FR-346; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Fo
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1406230011&ErisimKodu=3e0701f2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
1 021 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content