tc dumlupınar üniversitesi mühendislik fakültesi jeoloji mühendisliği

T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI’na
Bölümümüzün ………………………… numaralı öğrencisiyim. 201…/201… EğitimÖğretim Dönemi Güz/Bahar Yarıyılı’nda 15 AKTS’den daha az dersim bulunmaktadır. Bu nedenle
Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 26/4-5 kapsamında
bir dönemde zorunlu ders yükü olan 15 AKTS’den daha az ders yükü alabilmem için gereğinin
yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Adı Soyadı
:
Öğrenci Numarası
:
İmza
:
Söz konusu öğrencinin Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği Madde 26/4-5 kapsamında 15 AKTS’den daha az ders yükü alması tarafımızca uygun
görülmüştür.
Prof.Dr. Yaşar KİBİCİ
DANIŞMAN
BÖLÜM BAŞKANI
Bölüm başkanlığının talimatı doğrultusunda ilgili düzenleme yapılmıştır.
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü - KÜTAHYA