close

Enter

Log in using OpenID

Dersten Çekilme - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

embedDownload
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERSTEN ÇEKİLME FORMU
Bu bölüm öğrenci tarafından doldurulduktan, transkript eklendikten ve akademik danışmanın onayı
alındıktan sonra İ.İ.B.F. Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.
Dikkat: Başvuru yapılan dersten daha önce FF, FA ya da W notları alındıysa veya
akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresini geçirildiyse
dersten çekilmeye hakkınız yoktur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
Tarih: ....../......./20....
İ.İ.B.F. ..........................................bölümü, ................................. numaralı öğrencisiyim. 20...../20..... Bahar/
Güz / Yaz döneminde ilk defa almış olduğum, aşağıda kodu ve adı belirtilen dersten çekilmek istiyorum. Dersten
çekilme durumunda ders ücretini ödeme sorumluluğumun devam edeceğini anlıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ad-Soyad:
e-posta:
Tel:
İmza:
Dersin kodu ve adı
Section
İlgili Öğ. Üyesi
__________________________________________
_______
____________________
Bu kısım öğrencinin akademik danışmanı tarafından doldurulmalı ve öğrenciye geri verilmelidir.
Danışmanın görüşü
Öğrenci dersi ilk defa almıştır, dersten çekilmesi uygundur.
Öğrenci dersi daha önce almıştır, dersten çekilmesi uygun değildir.
Akademik Danışmanın Adı Soyadı ve İmzası:
Ek 1: Transkript (Öğrenci tarafından eklenecektir)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content