close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİ SİSTEM VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

embedDownload
BİLGİ SİSTEM VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi Sistem ve Destek Dairesi Başkanlığınca;
 Harita Genel Komutanlığı ve bağlı birimlerinde bulunan bilgi sistemlerinin işletimi
sağlanmakta ve bakımları yaptırılmaktadır.
 Harita Genel Komutanlığı Bilgi Sistem Merkezi işletilmektedir.
 Bilgi güvenliğine ilişkin emniyet tedbirleri alınmaktadır.
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının muhtelif projelerine ve özel ve
tüzel kişilere sayısal coğrafi veri desteği ve teknik danışmanlık hizmeti verilmekte, Harita
Genel Komutanlığı’nca sunulan görüntü servislerinin altyapı, işletim, güvenliği ve sürekliliği
sağlanmaktadır.
 Harita Genel Komutanlığı’nın web sayfaları işletilmektedir.
 Dosya bazlı, akıllı doküman depolama ve yönetim sistemi olan Sayısal Arşiv Sistemi (SAS)
yönetilmekte ve işletilmektedir. SAS’da kullanıcılar yetkileri dâhilinde; dosyaları metaverileri
ile birlikte saklamakta, ihtiyaç olduğunda sorgulayarak bulmakta ve kullanabilmektedirler.
SAS ile Harita Genel Komutanlığı’nca üretilen çeşitli sayısal veriler güvenli bir ortamda
saklanmakta ve tek merkezden yönetilmektedir. Böylece verimsiz kaynak kullanımı ve bilgi
tutarsızlığı önlenmekte; bilgi ve belge güvenliği sağlanmakta; kurum içi ve kurum dışı veri
alış verişi bir merkezden yönetilmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content