close

Enter

Log in using OpenID

Ders Tanıtım Bilgileri

embedDownload
Tablo 2: DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Türk Dili I
Yarıyıl
Kodu
Güz
Teori
Uygulama
Laboratuvar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
2/15
-
-
2
Önkoşullar
TKD
103
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve
Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap.
AKTS
2
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları
Dersin amacı
Türk dilinin ses ve yapı bilgisi özelliklerini ana çizgileriyle tanıtmak; Türkçeyi
doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak.
Dersin öğrenme
çıktıları
Öğrenci bu dersin sonunda aşağıdaki özellikleri kazanacaktır:
1. Türk dilinin tarihi gelişimini kavrayabilme,
2. Yapı ve köken bakımından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini
tespit edebilme,
3. Türkçenin ses özelliklerini ve ses olaylarını inceleyebilme,
4. Türkçenin kelime yapısını kavrayabilme,
5. Kelime türlerinin özelliklerini belirleyebilme,
6. Doğru ve anlaşılır cümle kurabilme,
7. Yazım ve noktalama ile ilgili yanlışlıkları tespit edebilme,
8. Yazım ve noktalamadan kaynaklanan sorunları belirleyebilme.
Dersin içeriği
1. Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi;
2. Türk dilinin tarihi gelişimi; köken ve yapı bakımından Türk dilinin dünya
dilleri arasındaki yeri;
3. Ses bilgisi: Türkçenin ses özellikleri, ses olayları;
4. Yapı bilgisi: Türkçede yapım ekleri, çekim ekleri;
5. Kelime çeşitleri: fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, edat;
6. Yazım ve Noktalama.
Kaynaklar
ERGİN, Muharrem (2003), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay.
KORKMAZ, Zeynep, Hamza Zülfikar vd. (2003), Türk Dili ve Kompozisyon
Bilgileri, Ankara: Yargı Yay.
YENİÇERİ, Hüseyin vd. (2011), Dil ve Anlatım, Gazi Kitabevi, ANKARA
HAFTALIK DERS KONULARI
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
Tartışılacak İşlenecek Konular
Ders programı hakkında genel bilgi. Kaynakların belirtilmesi.
Dilin tanımı ve önemi. Dil-kültür ilişkisi.
5. Hafta
Türk dilinin tarihi gelişimi.
Dünya dillerinin yapı ve köken bakımından sınıflandırılması; Türk dilinin yapı
ve köken bakımından değerlendirilmesi.
Ses bilgisi; Türkçenin ses özellikleri.
6. Hafta
Ses bilgisi; Türkçede ses olayları.
7. Hafta
Uygulama: Yanlış seslendirmeden kaynaklanan anlatım kusurları.
8. Hafta
Ara Sınav.
9. Hafta
Yapı bilgisi; Türkçede yapım ekleri.
10. Hafta
Yapı bilgisi; Türkçede çekim ekleri.
11. Hafta
Kelime çeşitleri: fiil, isim, zarf, sıfat, zamir, edat.
Uygulama: Yanlış/fazla/eksik ek ve kelime kullanımından kaynaklanan anlatım
kusurları.
Türkçede yazım kuralları; yazım yanlışları.
Dönem konularının genel değerlendirmesinin yapılması ve öğrencilere verilen
ödevlerin alınması.
Dönem Sonu Sınavı.
4. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuvar
Sayısı
-
Katkı Payı
-
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
1
1
1
40
60
100
40
60
100
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Sayısı
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme vb.)
Sunum/Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Süresi
14
2
14
1
5
2
1
3
1
1
Toplam İş
Yükü
28
14
15
2
1
60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content