close

Enter

Log in using OpenID

BİRECİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET

embedDownload
EK-2
BİRECİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Doğum İşlemleri
1) Bildirimde bulunanın nüfus cüzdanı, ehliyet
, aile cüzdanı
2) Doğum Raporu
10 Dakika
2
Evlenme işlemleri
1) Evlendirme Memurluklarınca (10 gün içinde)
veya Dış Temsilciliklerden (30 gün içinde)
gönderilen Mernis Evlendirme Bildirim formu
10 Dakika
3
Ölüm Tescil İşlemleri
1) Hastane/Sağlık kurumu / Aile Hekimliği
tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen
Ölüm Tutanağı (2 suret )
2) Eski tarihli ölüm olayında belge ibraz
edilemiyorsa ölüm olayını bilen (2) tanık
bilgisi ve adresi bildirilir. Kolluk Kuvvetlerinin
tahkikat sonucuna göre ölüm tescil yapılır.
Tahkikat süresi ortalama 15-20 gün olup,
araştırma durumuna göre hizmet süresi
değişmektedir.
10 Dakika
4
Boşanma İşlemleri
1) Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 suret)
15 Dakika
Saklı nüfus
1) Saklı Nüfus ilmühaberi dilekçe ve beyan
formu
2) En az 6 Adet Fotoğraf
3) Yaş tespit Raporu
4) Tahkikat Durumuna hizmet süresi
değişmektedir.
6
Nüfus Kayıt Örneği
1) Nüfus Kayıt örneği talep eden şahsın nüfus
cüzdanı,Ehliyet,pasaport,Aile Cüzdanının aslı
2) Nüfus Kayıt Örneğini kaydın sahipleri veya
bunların eşleri ile veli,vasi,alt ve üstsoyları
veya bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz
edenler doğrudan almaya yetkilidirler.
7
Nüfus Kaydına ilişkin
İşlemler
1) Kesinleşmiş Mahkeme Kararı (2 suret)
5
Sayfa 1
3 Ay
(Ortalama süre)
1 Dakika
15 Dakika
1) Nüfus Cüzdanı Değiştirmede 18 yaşını
doldurmuş olanlardan bizzat kendileri
gelecektir.
2) 18 yaşının doldurmayanlar ise anne veya
babaları başvurusu ile eski nüfus cüzdanı ile
birlikte son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet son
6 ayda çekilmiş fotoğraf ve Resimli olarak
talep edilmesi durumunda yerleşim yeri
muhtarlığınca Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
getirecektir.
3) Kayıp Nüfus Cüzdanı: Yerleşim yeri
(İkamet) edilen muhtarlıkça usulüne uygun
Nüfus Cüzdanı Değiştirme olarak düzenlenmiş nüfus cüzdan talep
/Yenileme/ Kayıp işlemleri belgesi, özellikle son 6 ay içerisinde çekilmiş 2
adet fotoğraf, ehliyet, pasaport, Aile Cüzdanı
ile başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli
görüldüğü takdirde kolluk araştırması
yapılabilir ve tahkikat sonucuna göre hizmet
süresi değişiklik gösterebilir.
4) İbraz edilen nüfus cüzdanının seri
numarasının sistemde bulunmaması, fotoğrafın
kişinin son haline benzememesi, fotoğraftaki
soğuk damga veya ıslak mührün deforme
olması yada kimliğin yıpranmış olması
durumunda nüfus cüzdanı talep belgesi
istenmektedir.
8
9
10
Adres kayıt Tescil
İşlemleri
1) Beyan edilecek adres dolu bir konut ise
adına kayıtlı elektrik/su/telefon aboneliğini
gösterir belgelerden biri, kira kontratı ve
şahsın nüfus cüzdanı.
2) Beyan edilecek adres boş konut ise
herhangi bir belge ibraz etmeden sadece
kendini tanıtacak bir belge ile başvuru kabul
edilmektedir.
Diğer Nüfus Olayları
İşlemleri
1) Evlat Edinmenin Tescili ile ilgili durumda;
İlgili mahkeme tarafından gönderilen
kesinleşmiş iki nüsha evlat edinme kararı
2) Tanıma Yapılması Talebi durumunda;
Tanıma yapılacak olan kişinin kimlik bilgileri
Tanınacak kişinin kimlik bilgileri ve anneye ait
bilgiler
3) Kızlık Soyadını Kullanma talebi hakkında;
Matbuu dilekçe
10 Dakika
5 Dakika
10 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Ünvan
İkinci Müracaat Yeri
Sevim BİNGÖL
İsim Deniz ZEYREK
İlçe Nüfus Müdürü
Ünvan Kaymakam
Adres
Birecik Hükümet Konağı
Adres Birecik Hükümet Konağı
Tel
(0414) 652 90 00
Tel (0414) 652 10 90
Faks
(0414) 652 90 00
Faks (0414) 652 28 86
E-posta:
[email protected]
E-Posta [email protected]
Sayfa 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content