close

Enter

Log in using OpenID

9.uluslararası türkmenistan yatırım forumu hk

embedDownload
AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/179-1571
Mersin, 24/02/2015
9.ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORUMU HK
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 23/02/2015 – 389 sayılı yazıda;
İlgi 'de kayıtlı yazımızda Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği
üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan 'a 6-7 Kasım 2014
tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-5 Mart 2015 tarihlerinde
Çırağan Palace Kempinski İstanbul 'da iki ülke Cumhurbaşkankarının katılımlarıyla, DEİK /
Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası
İşbirliğinde IX. Uluslararası Türkmenistan Yatının Formu’ nun gerçekleştirilmesinin planlandığı
belirtilmişti.
Bu defa söz konusu Yatırım Forumu ile ilgili olarak DEİK 'ten Meclisimize gönderilen
İşadamları Heyet Listesi ekte yer almaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için DEİK / Türkiye - Avrasya İş Konseyleri Bölge Koordinatörlüğü (
Telefon: 0212 339 5008, E-Posta: [email protected] ) ile irtibata geçilmesinde yarar
görülmektedir” denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter Yrd.
Ek: Türkmen İş Adamları Heyet Listesi
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content