close

Enter

Log in using OpenID

2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI II. DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA VALĠLĠĞĠ
ġehitler Ġlk/OrtaOkulu Müdürlüğü
2014 – 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI II. DÖNEM ġUBE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTILARI PROGRAMI
Sıra
ġubenin
Adı Sınıf / Rehber Öğretmeni
Tarihi
Toplantının
Saati BaĢkanı
Katılımcılar
1
8/A M.ARI ÖZEREN
16.02.2015 13:30 A.BAġER 8/A Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
2
8/B GÜNER LEVENT
16.02.2015 14:00 A.BAġER 8/B Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
3
8/C SELĠN KIRDAR
16.02.2015 14:30 A.BAġER 8/C Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
4
8/D BÜLENT YÜREKLĠ
16.02.2015 15:00 A.BAġER 8/D Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
5
8/E ZEYNEP DEVELĠ
16.02.2015 15:30 A.BAġER 8/E Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
6
8/F NĠLGÜN KARABÖRK
16.02.2015 16:00 A.BAġER 8/F Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
7
8/G HALĠL KAÇMAZ
16.02.2015 16:30 A.BAġER 8/G Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
8
8/H SELDA YILDIRIM
16.02.2015 17:00 A.BAġER 8/H Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
9
8/I
10
7/A RABĠYE HELVACI
17.02.2015 13:30 A.BAġER 7/A Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
11
7/B MÜRġĠDE POYRAZ
17.02.2015 14:00 A.BAġER 7/B Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
12
7/C SÜREYYA ALTAġ
17.02.2015 14:30 A.BAġER 7/C Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
13
7/D CEYDA SARAR
17.02.2015 15:00 A.BAġER 7/D Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
14
7/E MURAT KAYA
17.02.2015 15:30 A.BAġER 7/E Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
15
7/F ÖZLEM COġKUN
17.02.2015 16:00 A.BAġER 7/F Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
16
7/G NĠGAR AġGIN
17.02.2015 16:30 A.BAġER 7/G Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
17
7/H HÜSNĠYE SELVĠ
17.02.2015 17:00 A.BAġER 7/H Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
18
7/I
19
6/A FUNDA GÜNER
18.02.2015 13:30 A.BAġER 6/A Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
20
6/B TÜLĠN ACER
18.02.2015 14:00 A.BAġER 6/B Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
21
6/C HĠLAL GÜVENÇ
18.02.2015 14:30 A.BAġER 6/C Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
22
6/D EMĠNE DUMAN
18.02.2015 15:00 A.BAġER 6/D Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
23
6/E NERMĠN GÜRÇEġME
18.02.2015 15:30 A.BAġER 6/E Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
24
6/F HURĠYE ġAHĠN
18.02.2015 16:00 A.BAġER 6/F Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
25
6/G MÜNĠRE SÖZERĠ
18.02.2015 16:30 A.BAġER 6/G Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
26
6/H GALĠP KARACA
18.02.2015 17:00 A.BAġER 6/H Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
27
6/I
18.02.2015 17:30 A.BAġER 6/I Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
28
5/A NAZMĠYE ONUR
19.02.2015 13:30 A.BAġER 5/A Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
29
5/B FEYZA ġANAL
19.02.2015 14:00 A.BAġER 5/B Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
A.ġENEL ENSARĠOĞLU
NĠLGÜN YILDIRIM
NURTEN AKKANAT
16.02.2015 17:30 A.BAġER 8/I Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
17.02.2015 17:30 A.BAġER 7/ISınıfına Derse Giren Öğretmenler
30
5/C M.EMĠN ERDOĞMUġ
19.02.2015 14:30 A.BAġER 5/C Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
31
5/D AYġEGÜL NADAROĞLU
19.02.2015 15:00 A.BAġER 5/D Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
32
5/E ġÜKRAN ÖZSARI
19.02.2015 15:30 A.BAġER 5/E Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
33
5/F YURDER YAVAġTÜRK
19.02.2015 16:00 A.BAġER 5/F Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
34
5/G ZÜLEYHA AKKULAK
19.02.2015 16:30 A.BAġER 5/G Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
35
5/H ZERRĠN SEVĠNÇ
19.02.2015 17:00 A.BAġER 5/H Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
36
5/I
ĠLHAN DALKIRAN
19.02.2015 17:30 A.BAġER 5/I Sınıfına Derse Giren Öğretmenler
NOT:Toplantılar Konferans Salonunda yapılacaktır.
Mahmut YETĠM
Okul Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content