close

Enter

Log in using OpenID

basitleştirilmiş gümrük hattı uygulaması

embedDownload
AKDENĠZ
ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ
GENEL SEKRETERLĠĞĠ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/173-1536
Mersin, 23/02/2015
BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI UYGULAMASI -BGH. HK..
SAYIN ÜYEMĠZ
TİM’den alınan 23.02.2015-408 sayılı yazıda;
Malumları olduğu üzere, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan
sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında
imzalanan “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ile Basitleştirilmiş Gümrük
Hattı Uygulaması (BGH) Meclisimiz koordinasyonunda 2008 yılında ilk olarak Rusya’nın Vnukova
Hava Limanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki pilot uygulama olarak başlatılmıştı. Ancak daha
sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu uygulamada sadece Favor Trans,
Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. Gümrükleme şirketi yetkilendirilmiştir.
Bu defa, Meclisimiz ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol
kapsamında; 25.02.2015 tarihinden itibaren Rusya’ya yönelik ihracatlar da Basitleştirilmiş
Gümrük Hattı (BGH) kapsamında tek yetkili olarak Meclisimiz belirlenmiş olup tüm sektörlerdeki
ihracatçılara danışma, denetim, veri girişi, hızlı bilgi akışı sağlanacaktır. Bütün bu hizmetler,
Meclisimizce üyelerimize ücretsiz verilecektir.
Bu itibarla özellikle BGH kapsamında Rusya’ya ihracat gerçekleştiren üyeler başta olmak
üzere üyelerinizin bilgilendirilmesini teminen ivedilikle duyuru yapılması rica olunur”
denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUġ
Genel Sekreter Yrd.
Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content