close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERSLERİN İŞLEYİŞİ

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
DERSLERİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU



UBS kayıtlarında alttan alınan derslerin kesinlikle çakışmaması gerekmektedir. Sorumluluk
Danışman Öğretim Üyesindedir.
Öğrencinin, UBS’de kayıtlı olduğu gün ve saatte derse girmesi gerekmektedir.
Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’de öğrencinin
devam zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki madde yer almaktadır.
“MADDE 25 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en
az %70, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde;
a) Öğrencilerin FD notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında devam şartı aranmaz.
b) Öğrencilerin FF notu alarak başarısız olduğu derslerin tekrarında, öğrenci bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen şartlara göre derse devam etmek zorundadır.”

Öğrencinin hem teorik hem de laboratuvar derslerine devamının kontrolü, dersin Öğretim
Üyesine aittir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content