close

Enter

Log in using OpenID

Dergi Hakkında Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Ocak ve

embedDownload
Dergi Hakkında
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz olmak üzere
yılda iki kez yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini
yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda yayın yapan bilimsel
bir dergidir. Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma
çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen
yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sorunları ve
tartışmaları gibi), çevirilere ve özgün kitap incelemelerine yer
verilmektedir. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi'nde; Eğitim yönetimi, denetimi; Eğitim felsefesi, Eğitim tarihi,
Eğitim politikası; Eğitim ekonomisi; Eğitim sosyolojisi; Eğitim
planlaması, Psikolojik danışma ve rehberlik; Okulöncesi eğitimi; Özel
eğitim; Yetişkin eğitimi; Eğitimde ölçme değerlendirme, Eğitimde
araştırma teknikleri; Eğitim teknolojisi; Eğitimde program geliştirme
ve değerlendirme; Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi; Fizik Eğitimi;
Kimya Eğitimi; Biyoloji Eğitimi; Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi;
Sosyal bilgiler Eğitimi; Türkçe Eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı
Dil eğitimi, Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim ile ilgili olması kaydıyla diğer
yazılar yayınlanır.
Dizinlenme Bilgileri
EBSCHO Host, Directory of Open Access Journals, e-journals in Education NewJour , Research Bible, ASOS, Türk
Eğitim İndeksi, Akademik Dizin , Araştırmax, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing tarafından
dizinlenmektedir.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN : 1305-0060
Sahibi
D.Ü Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sait YÜCEL
Editör
Prof. Dr.Behçet ORAL
Yardımcı Editör
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
Yayın Kurulu
Prof. Dr.Behçet ORAL
Prof. Dr. Selahattin GÖNEN
Doç. Dr. A.Kadir MASKAN
Doç. Dr. Ali Osman ALAKUŞ
Doç. Dr. Rıfat EFE
Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hakan İNCE
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL
Yrd. Doç. Dr. Taha YAZAR
Yrd. Doç. Dr. Tamer KUTLUCA
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Sakarya Üniversitesi
Prof.Dr. Cengiz ALACACI, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ALTUN, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Petek AŞKAR, TEB Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan OLKUN, TED Üniversitesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content