close

Enter

Log in using OpenID

Başkan Adayı Teklif Formunu görmek için tıklayınız

embedDownload
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL
08 NİSAN 2015 – ANKARA
FEDERASYON BAŞKANI TEKLİF BEYANI
… /….. /2015
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’na
Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurul üyesi olarak, 08 Nisan 2015 tarihinde
yapılacak olan Türkiye Güreş Spor Federasyonu’nun Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
Gündeminde yer alan Başkanlık seçimi için,
Sayın
: …………………………………….…………
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı adayı olarak teklif ettiğimi beyan ederim.
Teklifi yapan üyenin;
Adı Soyadı
: ………………………………………………………
TC Kimlik No
: ………………………………………………………
Temsil Statüsü
: ………………………………………………………...
……………………………………………………….….
(Delegenin hangi sıfatla veya hangi kulübü temsilen Genel Kurul üyesi olduğu)
……………………………..
(Üye Adı Soyadı ve İmzası)
ÖNEMLİ UYARI:
19 Temmuz 2012 gün ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü,
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde-11,
2. Bendinde
“Her üye (delege) ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir.”
Hükmü yer almaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content