close

Enter

Log in using OpenID

18 Mart Ödevi - Kartanelerim.com

embedDownload
Adı Soyadı: …………………………………
....... /........ / 2015
TÜRKÇE
ÇANAKKALE
Gün geçmiş, yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin şehit, bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça, tek dişli canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe, ay, yıldız sana verir selam.
Çanakkale'yi düşmana yaptın ya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Sen rahat uyu, ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar?
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Dünya döndükçe, Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı, hangi canlı seni bilmez?
Sen yazdın cihana şanlı, tarihi artık kim bozar?
Türk milleti aynı destanı yine yaza
( İlk beş soruyu şiire göre cevaplayınız. )
1. “Çanakkale Şehitleri Haftası“hangi gün kutlanmaktadır?
......................................................................................................................................
2. Şair, şiirde kime seslenmektedir?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Şiir kaç kıtadan oluşmuştur?
....................................................................................................................................
4. Şiirde kaç dize vardır?
......................................................................................................................................
5. Şiirin konusu nedir?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “niçin” sorusunun
cevabı vardır?
A. Soğuk havalarda dışarı çıkmamalısın.
B. Kar yağdığı için yollar kapandı.
C. Yorgun olduğu hâlinden belliydi.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümledir?
A. Satıcılar, sokak sokak geziyor.
B. Evleniyor amcamın kızı.
C. Çok sevinmiş adam.
8. "O, yarın sabah erkenden kalkacakmış."
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A. Kim kalkacakmış?
B. Ne zaman kalkacakmış?
C. Neden erken kalkacakmış?
MATEMATİK
PROBLEMLER
* Aşağıda verilen kesirlerin "birim kesrini " karşısına
1. Ayşe Hanım fiyatı 178 TL olan fırının 86TL' sini örnekteki gibi yazınız.
peşin ödeyip, kalanını taksit ile ödemek isterse ilk
1
6
......
7
......
3
taksiti kaç TL olur?
6
6
8
......
12
......
2. Ahmet amca cebindeki 142 TL’nin 55 TL'sini eşi
Nurhan hanıma veriyor. Kalan parayı üç çocuğuna
eşit olarak paylaştırır ise bir çocuk kaç TL alır?
2
8
......
......
5
14
......
......
13
26
......
......
* Aşağıda verilen çoklukların kesir kadarını bulunuz.
2
* 24 elmanın 'si
4
Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.
* 40 yumurtanın
* 27 kalemin
3
'ü
5
2
'si
3
HAYAT BİLGİSİ
Son Kullanma - Tüketiciyi - fatura
reklamı - alışveriş fişi - TSE
* Alışveriş konusunda, haklar›m›z› aramak için;
................................. Koruma Derneklerine başvurmalıyız.
* ...................... ....................................... tarihi geçmiş ürünleri
almamalıyız.
* Aldığımız ürünün .............................. damgasın›n olup
olmadığına bakmalıyız.
* Alışveriş yaptıktan sonra .................................. ya da
mutlaka ................................. ...................... almalıyız.
* Televizyonda ........................................... yapılan her ürün
kaliteli olmayabilir.
SORULAR
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Annemiz ve babam›z bizi sever ve bizi korur.
B. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye geniş
aile denir.
C. Aile içerisinde dayanışma vardır.
2. Aile içerisinde kararlar›n ortak alınması
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Yardımlaşman›n olmamasın›
B. Paylaş›m›n olmamasın›
C. Düşünce ve görüşlere saygı gösterilmesini
3. Aşağıdakilerden hangisi için daha çok beden
dili kullanılıyor diyebiliriz?
A. yaz›l› iletişim
B. sözsüz iletişim
C. sözlü iletişim
4. Arkadaşımıza sürpriz doğum günü yaparsak,
arkadaşımızın yüz ifadesi hangisi olur?
A. mutlu
B. kızgın
C. üzgün
5. Güneşin doğduğu yöne yüzünü dönen Can’›n
sağ kolu hangi yönü gösterir?
A. güney
B. kuzey
C. bat›
6.
Aşağıdakilerden
hangisi
yön
bulma
yöntemlerinden değildir?
A
B.
Pusula
C.
Kutup yıldızı
Gazete
7. Aşağıdakilerden hangisi dedemizin çocukken
oynadığı bir oyuncak olabilir?
A.
B.
C.
8. Aşağıdakilerden hangisi icat yapmış kişiler
arasında olamaz?
A. Graham Bell B. Thomas Edison C. Acun Ilıcalı
FEN BİLİMLERİ
1. Penguenin yaşam alanı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A. ırmak
B. orman
C. Güney kutup bölgesi
2. Aşağıdaki seçeneklerde verilen olayların hangisinde
su tasarrufu yapılmamaktadır?
A. Bol su ile uzun süre banyo yapmak.
B. Bozuk muslukları tamir ettirmek.
C. Diş fırçalarken suyu kapatmak.
3. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tasarrufu sağlar?
A. Buzdolabının kapağını açık tutmak
B. Elektrikli ısıtıcıyı en yüksek derecede çalıştırmak
C. Gündüz lambayı yakmamak
4. Elektriği tasarruflu kullanmanın önemi hangi
seçenekte verilmiştir?
A. Tasarruflu kullanım faturayı arttırır.
B. Tasarruflu kullanım insanların geleceğini kurtarır.
C. Tasarruflu kullanım herkes için geçerli değildir.
5. Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufunun önemini
vurgulamaktadır?
A. Su tükenebilir bir kaynaktır.
B. Ülkemizin her yerinden su çıkıyor.
C. Maliyeti düşük olduğundan bolca kullanabiliriz.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Enerji kaynaklarını
tutumlu kullanmakla" ilgili hazırlanan bir slogan olamaz?
A) Bozulan musluklarını tamir et!
B) Sürekli pencereleri açık tut!
C) Kullanmadığın ışığı söndür!
7. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini tutumlu
kullanamayız?
A) Petrol
B) Doğal gaz
C) Güneş
"Çevre kirliliğini önlemek biz insanların görevidir. Çünkü
çevre kirliliği bazı canlıların yaşamını olumsuz etkiler."
8. Bu durumda çevre kirliliğini önlemek için
aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz?
A) Sanayi atıklarını akarsulara bırakabiliriz
B) Araba egzozlarına filtre takabiliriz. !
C) Fabrikaları şehir merkezlerine yapabiliriz.
"Belediye başkanı elektrikten tasarruf etmek için
çalışma başlatıyor."
9. Başkanın tasarruf çalışması hangi şıkta verilmiştir?
A. Şehirdeki aydınlatma sayısını artırmak
B. Sokak lambalarında tasarruflu ampul kullanmak
C. Sokak lambalarını gösterişli olsun diye gece gündüz
yakmak
Veli İmza : ..................................
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
408
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content