close

Enter

Log in using OpenID

2015.3.20|seyahat ve ibret

embedDownload
TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
20 Mart 2015
SEYAHAT VE İBRET
Muhterem Müminler!
Bugün sizlere, seyahat etmenin ve
çevreye ibret nazarıyla bakmanın
önemini anlatan Kur’an ayetlerinden bir
demet sunacağım.
Allah Teala şöyle buyuruyor:
De ki: “Yeryüzünde dolaşın da
başlangıçta Allah’ın yaratmayı nasıl
yaptığına bakın. Allah (aynı şekilde)
sonraki yaratmayı da yapacaktır.
(Kıyametten
sonra
her
şeyi
tekrar
yaratacaktır)
Şüphesiz
Allah’ın
gücü
her
şeye
hakkıyla
yeter. 1
Üstlerindeki
göğe
bakmazlar mı? Onu
nasıl bina ettik, nasıl
donattık? Onda hiç
bir düzensizlik ve
eksiklik
yoktur.
Yeryüzünü de yaydık
ve orada sabit dağlar yerleştirdik.
Orada her türden iç açıcı çift bitkiler
bitirdik. Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a
yönelen her kulun gönül gözünü açmak,
ona öğüt ve ibret vermek içindir.2
Deveye
bakmıyorlar
mı,
nasıl
yaratılmıştır!
Göğe
bakmıyorlar
mı,
nasıl
yükseltilmiştir!
Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl
dikilmişlerdir!
Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl
yayılmıştır!
(Resulüm!) Artık sen öğüt ver! Sen
ancak bir öğüt vericisin.3
Sizden önce(ki milletlerin başından)
nice
olaylar
gelip
geçmiştir.
Yeryüzünde
gezin,
dolaşın
da
yalanlayanların
sonunun
nasıl
4
olduğunu bir görün.
Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna
bakmadılar
mı?
Oysa
onlar
kendilerinden daha da kuvvetli idiler.
Göklerdeki ve yerdeki hiç bir şey,
Allah’ı
aciz
bırakacak
değildir.
Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hakkıyla
kudret sahibidir.5
Onlar geride nice bahçeler, nice
pınarlar bıraktılar.
Nice
ekinler,
nice güzel konaklar!
Zevk ve sefasını
sürdükleri
nice
nimetler!
İşte
böyle!
Onları
başka
bir
topluma
miras
bıraktık.
Gök
ve
yer
onların
ardından
ağlamadı;
onlara
mühlet de verilmedi.6
Onlar
yeryüzünde
dolaşıp,
kendilerinden öncekilerin akibetlerinin
nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar,
kendilerinden
daha
güçlü
ve
yeryüzündeki eserleri daha üstündü.
Böyle iken Allah, günahları sebebiyle
onları
yakaladı.
Onları
Allah’ın
azabından koruyacak hiç kimse olmadı.
Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri
onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı
da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden
Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz
O güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.7
Şüphesiz bunda, aklı olan yahut
hazır bulunup kulak veren kimseler
için bir öğüt vardır.8
4
1
29/Ankebut, 20
2
50/Kaf, 6-8
3 88/Ğaşiye, 17-21
3/ Al-i İmran, 137.
35/ Fatır, 44.
6
44/ Duhan, 25-29.
7
23/ Mü’min, 21-22.
8
50/ Kaf , 37.
5
www.tokyocamii.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content