close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı muş murat imam-hatip ortaokulu

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUŞ MURAT İMAM-HATİP ORTAOKULU 7. SINIFLAR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
Adı:
Soyadı:
No:
1- “Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok
değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi
onlar bilir. ” ayetinde söz konusu edilen
melekler gurubu aşağıdakilerden
hangisidir?
6- “Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun
karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülük
işlemiş ise onun karşılığını görür.” ayeti,
Allah’ın hangi özelliğiyle doğrudan
ilişkilidir?
a) Hafaza Melekleri
b) Münker-Nekir
c) Dört Büyük Melek
d) Kiramen Kâtibin
Dünya hayatı - Ölüm - ?
-Kıyamet
2- Yukarıdaki (?)nin yerine hangisi
gelmelidir?
a) Kabir hayatı
b) Amellerin tartılması
c) Sırat köprüsü
d) Cennet
3- İman eden ibadetlerini tam yapan ve
ahlaklı olan insanları Allah’ın izniyle her
türlü kötülükten korumakla
görevlendirilmiş meleklere ne ad verilir?
a) Münker ve Nekir
b) Kirâmen Kâtibîn
c) Hafaza melekleri
d) Dört büyük melek
4- Hangi varlıklar insanlar gibi yaptıklarıyla imtihan edilmektedirler?
a) Hayvanlar
b) Bitkiler
c) Melekler
d) Cinler
5- İslam dinine göre, dünya ve ahiret
hayatı arasındaki bağlantı, aşağıdaki
atasözlerinden hangisinde açıklanmıştır?
a)Damlaya damlaya göl olur.
b) Bugünün işini yarına bırakma.
c) Ne ekersen, onu biçersin
d) Gülme komşuna gelir başına.
a) Bilgisinin sonsuz olması
b) Adaletli olması
c) Merhametli olması
d) Yaratıcı olması
7- ”Mizan” ne demektir?
a) İnsanın dünyada işlemiş olduğu sevap
ve günahların kaydedildiği defter.
b) Kıyametten önce İsrafil meleğinin
üfleyeceği alettir
c) Mahşer gününde sevap ve günahların
tartıldığı ilahi ölçü aletidir
d) İnsanların hesap vermek üzere
toplandığı yerdir
8- “Her canlı ölümü tadacaktır” (Ayet)
“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve
ona hazırlıklı olan kimselerdir” (Hadis)
Yukarıdaki ayet ve hadisten hare- ketle
hangi sonuca ulaşabiliriz?
a) Ahirete inananlar akıllı kimselerdir.
b) Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir.
c) Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna
göre, ahiret için hazırlıklı olmalıyız.
d) İnsan için kıyamet çok yakındır.
9- Meleklerin özelliklerinden 5 tanesini
yazınız? (10 puan)
-
10- İmanın Şartlarını yazınız ? (10 puan)
13-Aşağıdaki kavramların anlamlarını
karşılarına yazın…(10 puan)
Ecel:
Ömür:
Mizan:
11- Dört büyük meleği ve görevlerini
yazınız? (10 puan)
Batıl İnanç:
12-Kul ……………..birabbinnas. Melikinnas.
İlahinnas. Min ………………vesvasil hennas .
…………. yuvesvisu fi ………………….. Minel
…………….. vennas.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla
gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru
verilmiştir?(10 puan)
A) Euzu /yuvesvisu/cinneti/şerril/haset
B) Şerril
/vesvasil/yuvesvisu/cinneti/sudurinnas
C) Euzu/şerril/ellezi/sudurinnas/cinneti
D) Cinneti/vesvasil/sudurinnas/şerril/hann
as
14-Aşağıdaki sorulardan doğru olanların
başına (D), yanlış olanların başına (Y)
yazınız.(10 puan)
( ) Cinler ve insanlar Allah’a ibadet etmek için
yaratılmıştır.
( ) İki bayram arasında düğün yapmak
günahtır.
( ) Peygamber efendimiz gaybdan
haberdardır.
( ) Dünyadaki yaşamın son bulmasına mahşer
denir.
( ) İsrafil doğa olaylarını düzenleyen melektir
NOT: Test sorularının her biri 5 puandır. Sınav Süresi 40 dakikadır.
Başarılar…
Din Kült.ve Ahlak B. Öğretmeni
Mehmet ÇELİK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content