close

Enter

Log in using OpenID

16:00 kadar 462 341 56 54 Tutar

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KURUMU
KAMU
HASTANELER!
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
/
_
19/03/2015
ön&
Hastanemiz Genel _Cerrahi Servisi Biriminde Kullanılmak Üzere aşağıda belirtilen
malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır.
Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 19/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54
numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
kr
_
Idari ve
Hizmetin Adı
12-
OKUTAN
a Hizmetler Müd. Yrd.
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, wwwgrabzonkangntgomgr(ihaleghb internet
adresinden temin edilebilir.
Tekliflerinizi en geç 19/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
.'
l
l
-
`
Kollajen Doku Rejenerasyon Matriks
`
o
b
Teklifedilecek olan kollajen membran kompleksleştirme yoluyla bağlanmış
Hyaluronik Asit ile saf atelokollajen temelli bioabsorbable bir mamul
olmalıdır.
Mikrokristalin yapısı ile sığırdan elde edilmiş tip 1 atelokollajen olmalıdır.
(Domuz kaynaklı ürünler teklif edilemez)
Ürün %0.9 saline (serum lîzyoloîik) ile hidratlaşmalı, başka bir işleme ihtiyaç
duymadan kullanılabilmelidir.
Saline ile ıslandığında temas ettiği yüzeyin tam şeklini almalıdır. CSF ve
konnektif hücrelere bir bariyer oluşturarak birkaç hafta (3-4) boyunca
kalmalı ve otolog bağlayıcı doku tarafından
yavaşçaparçalanıpyerdeğiştirilirkendokurejenerasyonuiçinbirltılavıızolarakh
areketetnıelldir
Ürünkesilebilmeli. rahatlıkla form alabilir nitelikte olmalıdır ve antibiyotikli
çözelti içerisinden emlendirilebilmelidir.
Ürün bakteriyostatik olmalı ve antibakteriyel bir etkiye sahip olmalıdır. Bu
özelliği klinik çalışmalar ile ispatlanmalıdır.
Hyralüronik Asit, Magnezyum Sodyum Hyrolüronat şeklinde bağlanmak,
şalınım yavaş yavaş 3-4 hafta içinde olmalıdır.
Soğukzincirgerektirmemeli, kuruolarakpaketlenmeli,
odasıcaklığındamuhafazaedilebilmeliveçokkısabirsüredehazırlanıpkullanılabi
lmelidir.
~
o
°
o
o
.
_.-'
'
o
l
o
ı
-
o
o
_
o
o
.
Ürününspesifîkuygulamalariçinfarklıboyutlarıolmalıdır.
Toksikyadamutajenikolmamalı. insandokusunauygunbiouyumluolmalı,
naturel dokuyauyumproblemiolmamalıveuyumsürecihızlıolmalıdır.
Tüm hasta gruplarına [ Yetişkin, çocuk vs.) ayırt edilmeksizin
'
kullanılabilmelidir.
2 yıl raf Ömrü olmalıdır.
UBB ve SUT kodu olmalıdır.
.
_
o
o
'Y'
mâ*
.
iu›~»s$î“êi~°*°'“u
reztîêwiêîiîfîğéıßlfaéiêi.w
»l
*1::..»~^“*'
f.
wa*:tıî9%;âî+°““`liiı›ci.
b
;Ş3\°›“:İaa“l"i.
0vI.D “VW`\
v
`
i)çı.\3
..a
06
l
-
`
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content