close

Enter

Log in using OpenID

At¦-k Yonetimi

embedDownload
BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
24 Mart 2015
Atık Yönetimi Talimatı
Amaç:
BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde üretilen tüm
atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane
çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ;

toplanması,

taşınması,

ayrıştırılması,

geçici depolanması ve

kurumdan uzaklaştırılması
ile ilgili standart bir yöntem belirlemek
Başarılı bir tıbbi atık yönetim sistemi için
aşağıdaki hususlar önem arz eder:
 Atık miktarının belirlenmesi
 Atık miktarının kaynağında en aza indirilmesi
 Atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması
 Geri kazanabilecek atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması
SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLARIN
SINIFLANDIRILMASI
1. EVSEL ATIKLAR:

Genel atıklar

Ambalaj atıkları
Siyah çöp poşeti
Mavi çöp poşeti
2. TIBBİ ATIKLAR:

Enfeksiyöz atıklar

Patolojik atıklar

Kesici delici atıklar
3. TEHLİKELİ ATIKLAR
4. RADYOAKTİF ATIKLAR
Kırmızı çöp poşeti
Sarı çöp poşeti
Tanımlar
1. Evsel Nitelikli Atık: Mutfak ve büro atıkları, ambalaj
malzemeleri, cam, vb.
2. Tıbbi Atık:






Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil),
Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık,
Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil),
Bakteri ve virus tutucu hava filtreleri,
Günü geçmiş veya artmış antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine
olmuş her tür malzeme
Kesici Delici Alet: Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya
neden olabilen kesici ve delici cisimler (bistüri, iğne ucu, vb.)
3. Tehlikeli Atık :

Tehlikeli kimyasallar

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

Amalgam atıkları

Genotoksik ve sitotoksik atıklar
hastaların kusmuk, idrar veya dışkıları vb.

Farmasötik atıklar
ilaçlar, aşılar vb.

Ağır metal içeren atıklar
atıklar

Basınçlı kaplar
dezenfektanlar vb.
kemoterapi ilaçları
diş dolgusu
sitostatik ilaçlarla tedavi edilen
süresi dolmuş, kontamine olan farmasötik ürünler,
demir, mangan, alimünyum, berilyum içeren
sprey kutuları
Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar
vermede esas alınan kriterler;
 Atığın bileşimi,
 Atık içindeki bileşenlerin miktarları,
 Atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri,
 Atığın fiziksel durumu,
 Atığın çevredeki etkileri ve
 Kalıcılığı
şeklinde özetlenebilir.
Temel İlkeler

Her tür kesici-delici alet, kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.

Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak
dolmaları beklenmemeli, kesinlikle sıkıştırılmamalıdır.

Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları
kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına
konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer edilmelidir.
Ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.
Temel İlkeler

Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en
yakındaki kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici-delici alet
kutusuna atılmalıdır.

Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin
içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi durumunda temizlik
personeli bu çöp poşetini uygun boyda kırmızı bir çöp poşetinin
içine koyarak tıbbi atık şeklinde ortamdan uzaklaştırmalıdır.
Kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content