close

Enter

Log in using OpenID

1 ULTRA SAF SU SİSTEMİ

embedDownload
1
ULTRA SAF SU SİSTEMİ (Tİp-2) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Ultra saf su sistemi, her hangi bir ekleme olmadan doğrudan çeşme suyundan RO
(ters ozmoz) ile ultra saf su üretebilen kompakt tek bir cihazdan oluşmalıdır.
2. Ultra saf su cihazı, birbiri ile bütünleştirilebilen en az 1 adet ultra saf su cihazı ve en
az 1 adet saf su depolama tankı içermelidir.
3. Ultra saf su cihazından, giriş suyu bağlantısıyla, saf su (Tip 3) elde edilebilmelidir.
4. Cihaz, ön arıtma ünitesi, ters ozmoz, ultra saf su ve UV modülü olmak üzere en az 4
aşamalı saflaştırma basamağı içermelidir.
5. Ultra saf su cihazı üzerinde bakteri ve TOC (Toplam Organik Karbon) düzeyini en aza
indirmek amacıyla fotooksidasyon sağlayan 185 ve 254nm dalga boyunda çalışabilen
UV lamba bulunmalı ve bu sayede cihazdan alınan sudaki bakteri miktarı < 1 cfu
(koloni oluşturma birimi) / mİ olmalıdır.
6.
Cihazla birlikte 2 (iki) adet ilave UV lambası verilmelidir. Bu lambalara ek olarak
cihazla birlikte 1 (bir) adet A10 TOC ölçüm modülü için UV lamba ve 1 adet (bir) adet
saf su deiyonizasyon modülü için UV lamba verilmelidir.
7. Ultra saf su cihazı kompakt bir yapıda olup, raf üstüne konabilir veya duvara asılabilir
olmalıdır.
8. Cihazla birlikte 2 (iki) adet duvara asma aksesuarları da verilmelidir.
9. Ultra saf su cihazı saatte en az 8 (sekiz) litre ters ozmoz saf su üretecek kapasitede
olmalıdır.
10. Ultra saf su cihazı en düşük 1 bar ve en yüksek 6 bar olan besleme suyu ile
çalışabilmelidir.
11. Ultra saf su cihazının RO ünitesi olup, inorganik iyonların en az % 95’ini ve çözünmüş
organik bileşikler, bakteriler ve partiküllerin % 99’unu uzaklaştırmalıdır.
12. Ultra saf su cihazının çalışabildiği besleme suyunun maksimum iletkenlik değeri en az
1900 pS/cm olmalıdır.
13. Ultra saf su cihazı en fazla 3 ppm klor değerine sahip besleme suyu ile
çalışabilmelidir.
14. Ultra saf su cihazının RO modülünde cihazın üretim kapasitesine bağlı olarak %66’ya
kadar geri dönüşüm sağlanabilmelidir.
2
15. Ultra saf su cihazı dijital göstergeli olmalı ve en az 8 satırlık ekranından tüm cihaz
statüsü takip edilebilmelidir. Giriş suyu basıncı, üretilen suyun sıcaklığı, ters ozmoz
verimi ( % olarak ) görülebilmelidir. Rutin bakım için gerekli durumlarda kullanıcıyı
uyarmalıdır.
16. Ultra saf su cihazı istenmeyen bir durum oluştuğunda, alarm göstergesinde sorunun
kaynağı gözlenebilmelidir.
17. Ultra saf su cihazı üzerinde en az 4 farklı nokta iletkenlik hücresi bulunmalı ve bu
sayede ekranda RO giriş suyu iletkenliği ve sıcaklığı, ters ozmoz membranı suyunun
iletkenlik değerleri, ultra saf su TOC indikatörü için sıcaklık-direnç değerleri ve ultra
saf su için direnç-sıcaklık değerleri izlenebilmelidir.
18. Ultra saf su cihazı üzerinden sistem parametrelerini almak için, cihazın Ethernet
(RJ45) bağlantısı olmalıdır.
19. Ultra saf su cihazında üretilen suyun kalitesi ASTM, ISO 3696, Avrupa ve Amerika
Farmakopisinde istenilen özelliklere uygun olmalıdır
20. Ultra saf su cihazında otomatik RO membran temizleme fonksiyonu bulunmalı ve bu
şekilde RO kartuşunun rutin bakımı kolay ve çabuk bir şekilde yapılmalıdır.
21. Ultra saf su cihazı içinde en az bir pompa mevcut olmalı ve bu pompa yardımı ile
çeşme suyu basıncı ile çalışabilmelidir.
22. Ultra saf su cihazının saatte verdiği su kapasitesi, sistemde bulunan sıcaklık geri
bildirim mekanizması sayesinde besleme suyunun sıcaklığına bağlı olarak değişiklik
göstermemelidir.
23. Ultra saf su cihazı otomatik yıkama programına sahip olmalı, böylece su kalitesi
istenilen seviyeye gelinceye kadar kartuşlardan su geçirerek, atığa atılmalıdır.
24. Cihaz otomatik sanitizasyon özelliğine sahip olmalıdır.
25. Ön arıtma kartuşunun değiştirme süresi gerektiğinde, cihaz kullanıcıyı uyarmalıdır.
26. Sistemden alınan ultra saf su kromotagrafik cihazlar ve analitik cihazlar başta olmak
üzere bütün laboratuvar cihazlarında kullanılabilmelidir. Sistemden alınan su ayrıca
istenildiğinde biopak ultrafiltrasyon kartuşu ile moleküler biyoloji, insan hücre kültürü,
2 -D elektroforez ve IVF uygulamaları için de kullanılabilir olmalıdır.
27. Ultra saf su cihazı Tip I kalitede direnci 25°C da en az 18 Mega O.cm olan su
üretmelidir.
Rüçfıan AKAR
Rtrf^Dr. Günhan GÜRMAN
3
28. Ultra saf su cihazından dakikada en az 2 (iki) litre ultra saf su alınabilmelidir.
29. Cihazın üzerinde entegre su alım kolu olmalıdır. Su alım kolunun tüp uzunluğu en az
75 cm olmalıdır.
30. Ultra saf su cihazına entegre su kolu yerine bir adet opsiyonel su dağıtım ünitesi
bağlanabilmedir.
31. Cihazın opsiyonel eklenen dağıtım kolunun renkli bir ekranı olmalıdır. Alınan suyun
özdirenç değeri MO.cm ve pS.cm olarak sıcaklık değeri ile görüntülenebilmeli,
alınacak suyun hacmi, kartuş ve UV lamba değiştirme uyarıları, su tankının doluluk
oranı bu ekrandan görülebilmelidir. Bu kol üzerinde herhangi bir kartuj ve lamba
bulunmamalıdır.
32. Ultra saf su cihazının su alım kolunun sonuna aplikasyona bağlı olarak 0,22 pm
membran filtre veya bir ultra filtre bağlanabilmelidir. Sudaki bakteri seviyesi <0,1 cfu /
mİ, ultra filtre kullanıldığında ise pirojen seviyesi <0,001 EU / mİ, RNAz seviyesi <0.01
ng / mİ, DNAz seviyesi <4 pg / mİ olmalıdır. Ultra saf su dağıtım cihazı ile dört adet
0.22 pm membran son filtre birlikte verilmelidir.
33. Ultra saf su cihazının su dağıtım kolundan düşük akış, orta akış, yüksek akış,
volumetrik dağıtım ve sabitlenmiş POD akışlarında su alınabilmelidir. Su dağıtım
ünitesinin
kolu
sağa
sola
ve
yukarı
aşağı
rahatlıkla
hareket
ettirilerek
ayarlanabilmelidir.
34. Ultra Saf Su cihazından farklı akış modlarında ayarlanabilen hacimler, otomatik akış
hızında; 100 mİ, 250 ml-5L arası hacimlerde 250 mİ artışlar ile ve 5-60 litre arası
hacimlerde 1 litre artışlar ve manuel akış hızında 50-2000 ml/dk olmalıdır
35. Ultra saf su cihazının volumetrik su alım modunda 250 mİ- 60 Litre arasında hacim
hatası en fazla 3% olmalıdır.
36. Ultra saf su cihazında bir ekran bulunmalı ve buradan istenirse şifre korumalı kritik
değerlere ulaşabilmelidir.
37. Ultra saf su cihazının su dağıtım ünitesinden alınan ultra saf suyun TOC (Toplam
Organik Karbon) değeri 5 ppb den küçük olmalıdır.
38. Ultra saf su cihazının su dağıtım ünitesinin renkli ekranından üretilen suyun TOC
ölçümleri görüntülenebilmelidir.
4
39. Ultra saf su cihazında bulunan ön saflaştırma paketleri 2 adet kartuş filtrenin kompakt
tasarımı ile oluşmuş tek bir kartuş şeklinde olup, alete ihtiyaç duyulmadan kolayca
değiştirilebilmelidir. Ultra saf su cihazı ile birlikte yedi adet verilmelidir.
40. Ultra saf su cihazının parlatma kartuşu eser miktardaki iyon ve organik maddelerin
tutulmasını sağlamalıdır. Ultra saf su cihazı ile üç adet parlatma kartuşu birlikte
verilmelidir.
41. Ultra saf su cihazı analitik suyun saklanması amacıyla en az 1 adet tank içermelidir.
Bu tank,
41.1.
Tankın kapasitesi en az 60L olmalıdır.
41.2.
Tank ile 2 adet duvara asma aparatı verilmelidir.
41.3.
Tank Polietilenden üretilmiş olmalıdır.
41.4.
Su tankı
otomatik
seviye kontrol ünitesi
içermeli,
tanktaki su
seviyesi
düştüğünde, sistem otomatik olarak çalışma konumuna geçerek, su üretmeye
başlamalıdır. Tanktaki doluluk seviyesi sürekli olarak izlenebilmelidir.
41.5.
Tankta su tahliyesi yapacak en az 1 çıkış olmalıdır. Su tahliyesini sağlayan
boru ve bağlantı parçaları polietilen malzemeden olmalıdır.
41.6.
Ultra saf su sisteminde teklif edilen her tank ile saf suyu dışarıdan gelebilecek
partikül ve bakterilerden korumak için, 0,22 mikron membran filtreden oluşan,
3 adet vent filtre verilmelidir.
41.7.
Tankın
kolay yıkanmasını, temizlenmesini
ve
suyu boşaltma kolaylığını
sağlamak, üzere, tankta herhangi bir ölü nokta oluşturmamak amacı tankın alt
kısmı konik yapıda olmalıdır.
5
Diğer Şartlar
1. Firmalar teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde Teknik
şartnameye Madde Madde cevap vereceklerdir.
2. Teklifi veren firma, teklif ettiği ürüne ait markanın Türkiye yetkili mümessili olduğunu,
güncel tarihli yetki belgesiyle belgelemelidir.
3. Cihaz ISO 9001 standartlarına uygun olarak üretilmelidir. Bu belgenin bir kopyası
teslim sırasında verilmelidir.
4. Önerilen cihazın CE sertifikası bulunmalı ve bu belgenin bir kopyası teslim sırasında
verilmelidir.
5. Teklifi veren firma, teklif etmiş olduğu ürünü daha önce satmış olduğu yerlere ait
referans listesini sunmalıdır.
6. Teklif veren firma; cihazın kullanımı, bakımı, montajı ve olası arızalarının giderilmesi
ile kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli aracılığıyla en az iki (2) kişiye
ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content