close

Enter

Log in using OpenID

Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi

embedDownload
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
1. Atık Üreticisinin İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama
Hastanesi
Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Balkiraz Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi No:1-63, Mamak/Ankara
Telefon: 0312 595 68 00
Faks: 0312 362 34 41
Vergi Sicil Numarası: Dikimevi V.D 0690419783
Atık Üreticisinin Bağlı Olduğu Kurum: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Atık Üreticisinin Kurumunun Türü: Hastane
Yatak Sayısı: 1037
İşletme Sahibi (Yetkili Kişi): Prof. Dr Rüştü GÜNER (Hastane Başhekimi)
2. Atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler ( İletişim Bilgileri ) :
Adı Soyadı
: İbrahim SU
Adres
: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Balkiraz Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi No:1-63, Mamak/Ankara
Telefon: 312 595 6180
Faks : 312 362 34 41
3. Ekler :
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Bir önceki yıla ait Atık Beyan Formlarının birer
3.1.
Sureti
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
3.2.
Ulusal Atık Taşıma Formları (daha önceden gönderilmemiş ise)
Her ay düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne
gönderilmektedir.
Atık depolama alanlarının gösterildiği İşletme Vaziyet Planı (Tıbbi-Evsel
3.3.
atık Güzergahı, Tehlikeli Atık Güzergahı, Geri Dönüşüm Atık Güzergahı),,
Güncel Kapasite Raporu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Geçici Atık Depolama
Alanına ilişkin bilgiler/ fotoğraflar.
a. İşletme Vaziyet Planı:
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 4
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 6
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Başhekimlik Binası: İdari işlemlerin yapıldığı yerdir:
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Radyoloji ünitesi: Görüntüleme işlemlerinin yapıldığı bölümdür.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Atık piller ve aküler (160602)
Hepatoloji: İleri Gastroenteroloji tetkiklerinin yapıldığı laboratuarı
Merkez lab. Birimidir.
Başhekimlik Ek Bina: İdari ve Bilgi işlem teknik servisinin bulunduğu birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (08031
Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (160213
Atık piller ve aküler (160602)
Serpil Kan Merkezi: Hastalara kan ve kan ürünleri temini ve analizi yapılmaktadır.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 7
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Atık piller ve aküler (160602)
Geriatri: 65 yaş üzeri hastaların hastalıkları.
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Fizik Tedavi ve Reh. Anabilim Dalı: Hastaların fiziksel aktivasyonlarının
artırabilmelerine yardımcı olmak için yapılan tedavilerdir. (Cerrahi işlem
yapılmamaktadır.)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Tıbbi
Onkoloji
Kliniği:
Kanser
tedavisi
yapılmaktadır.
(Cerrahi
işlem
yapılmamaktadır.)
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Stotoksik ve stostatik ilaçlar ve ilaç hazırlamada kullanılan koruyucu giysiler (180108)
Tıbbi atıklar (180103)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Radyasyon Onkoloji: Radyoterapi uygulaması yapılan kliniktir.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08 )
Atık piller ve aküler (160602)
Yanık Merkezi: Hizmete açılmamıştır.
Cerrahi Binası: Genel Cerrahi: Cerrahi girişimlerin yapıldığı birim.
Çocuk Cerrahi: Çocuk hastalara cerrahi girişimlerin yapıldığı birim.
Cerrahi Onkoloji: Onkoloji hastalarına cerrahi girişimlerin yapıldığı birim.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi: Hastalık, kaza, ameliyat tümörler, yanıklar vb durumlar
sonucu vücutta çeşitli şekil bozuklukları ya da doku-organ, işlev kayıplarının cerrahi
girişimlerinin yapıldığı birim.
Müşterek Ameliyathane: Cerrahi binasındaki tüm cerrahi birimlerinin ameliyatlarını
yaptığı birim.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08 )
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 9
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Sterilizasyon Ünitesi:
a) Basınçlı buhar ile sterilizasyon yöntemi, ön vakumlu otoklavlar: ısıya ve neme
duyarlı olmayan malzemelerin sterilizasyonu yapılmaktadır.
b) Etilen oksit (EO) ile sterilizasyon da Kartuşlu sistemler ve tüplü sistemler: ısıya
ve neme duyarlı malzemelerin sterilizasyonu yapılmaktadır. Deşarjı kanalizasyon
ve havaya verilmektedir.
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Nütrisyon Ünitesi: Beslenme solüsyonlarının hazırlandığı ünite
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Tıbbi atıklar (180103)
Atık piller ve aküler (160602)
Merkez Lab: Rutin kan ve idrar testlerinin yapıldığı laboratuardır.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 10
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Nükleer Tıp Anabilim Dalı: Işınların özel yöntemler veya aygıtlarla dışarıdan sayımı,
görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan birimdir.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Radyoaktif Atıklar ( TAEK )
Atık piller ve aküler (160602)
Gastroentoroloji Kliniği: Sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapıldığı
birimdir.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Atık minimizasyonu için kullanılan yöntemler: Gluteraldehitin glisinle nötralize
edilmesi.
Spor Hekimliği: Spor yaralanmalarına bakan birim.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 11
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı:
Göz hastalıklarının cerrahi girişimlerinin ve
tedavilerinin yapıldığı birim.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08 )
Atık piller ve aküler (160602)
Etilen oksit (EO) ile sterilizasyon da Kartuşlu sistemler ve tüplü sistemler: Isıya ve
neme duyarlı malzemelerin sterilizasyonu yapılmaktadır. Deşarjı havaya verilmektedir.
Eczane: Birimlere ilaç ve serum temin etmektedir.
Ambalaj atıkları(150101)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Atık Minimizasyon yöntemleri: son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların firmaya iadesi
sağlanmaktadır.
Isı Merkezi: Hastanemizin ısınma ihtiyacını karşılayan birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Hematoloji: Kan hastalıklarının tedavi edildiği birimdir.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 12
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08 )
Atık piller ve aküler (160602)
Kordon Kanı: Kordon anı saklayan birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Çocuk Gündüz Bakımevi: Kurum çalışanlarının çocuklarına gündüz hizmet veren
birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
PDÖ Dershaneleri, Öğrenci Mesleksel Beceri Merkezi: Tıp öğrencilerinin eğitim
aldıkları birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Otistik Çocuklar Merkezi: Otistik Çocukların takibinin yapıldığı merkezdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 13
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Kriz Merkezi: Kapatılmıştır.
Adli Tıp: Adli vakaları değerlendiren birimdir.
Tıbbi atıklar (180103)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Çocuk Hastanesi: Henüz hizmete açılmamıştır.
Ruh Sağlığı ve Has. Anabilim Dalı: Psikolojik rahatsızlığı olan çocuk ve yetişkinlerin
teşhis ve tedavisinin yapıldığı birimdir.
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
50 Yıl Anfisi: Eğitimlerin ve toplantıların düzenlendiği birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı: Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin
yapıldığı birimdir.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08 )
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 14
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Atık piller ve aküler (160602)
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı: Alerjik hastaların teshis ve tedavilerinin
yapıldığı birimdir.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08)
Atık piller ve aküler (160602)
Lepra Eğitim merkezi: Lepra hastalarının takip ve tedavi edildiği birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Eğitim Koordinatörlüğü: Tıp öğrencilerine hizmet veren idari birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve to ner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Morg: Cenaze işlemlerinin yapıldığı yer.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 15
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
-
Bakım Onarım:
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Bakım esnasında oluşan yağ ve yakıt filtreleri (160107)
Diğer motor Şansıman ve motor yağları (130208)
Kontamine ambalaj (150110)
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanlanmış kontamine atık (150202)
Atık piller ve aküler (160602)
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler (080111)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Ömrünü tamamlamış kontamine hepafiltreler
Ambalaj atıkları(150101)
Garaj: Ulaşım ve tamir işlerinin yapıldığı birimdir.
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Bakım esnasında oluşan yağ ve yakıt filtreleri (160107)
Diğer motor Şanzıman ve motor yağları (130208)
Kontamine ambalaj (150110)
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanlanmış kontamine atık (150202)
Atık piller ve aküler (160602)
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler (080111)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Ömrünü Tamamlamış lastikler (16 01 03 )
Ambalaj atıkları(150101)
Öğretim Üyeleri Yemekhanesi (Kontratlı Hizmet Alımı)
Bitkisel Atık Yağ ( 20 01 26)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 16
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Genel Yemekhaneler (Kontratlı Hizmet Alımı)
Bitkisel Atık Yağ ( 20 01 26)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Atık piller ve aküler (160602)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı: Çocuk hastalıklarının teşhis ve
tedavilerinin yapıldığı birimdir. Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden
oluşan kimyasallar (180106)
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08)
Diyaliz Atıkları
Atık piller ve aküler (160602)
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Sağlığı:
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Sitotoksik ve sitostatik atıklar (18 01 08 )
Atık piller ve aküler (160602)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 17
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hemşire Lojmanları:
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Ambalaj atıkları(150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Kalp merkezi: Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (180106 )
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar (150110)
Miadı dolmuş ilaçlar ve enfeksiyon riski olmayan yarım kalmış ilaç ve serum atıkları
(180109)
Floresan Lambalar ve diğer civa içeren atıklar (200121)
Tıbbi atıklar (180103)
Ambalaj atıkları (150101)
Kartuş ve toner atıkları (080317)
Atık piller ve aküler (160602)
Sterilizasyon: Etilen oksit H2SO4’le nötralize edilmektedir.
Atık Minimizasyonu yöntemleri:
1. Eczane: son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların firmaya iadesi sağlanmaktadır.
2. Gluteraldehitin glisinle nötralize edilmektedir (ek1)
3. Etanol, metanol, izoamilalkol gibi aşağıdaki referanslarda akut tehlikeli atık listesinde
yer almayan tüm kimyasal şişeleri distile su ile 3 kez durulanıp kurutularak cam atık
geri dönüşümü olarak değerlendirilmektedir.
4. Etil Alkol Geri Kazanımı yapılmaktadır (ek 1).
5. Ksılen Geri Kazanımı yapılmaktadır (ek1):
6. Formaldehit Geri Kazanımı yapılmaktadır (ek1)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 18
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
TEKNİK BİLGİLER
1.ATIK SU BACASI (ROGAR) Toplam 6 Adet yerden şehir şebekesine bağlantı vardır.
a) Genel Mutfak arkası
b) Psikiyatri Önü
c) Gözün Önü
d) Cerrahi Giriş Merdiven Önü
e)Mediko Bağlantı Noktası
f)Kalp Merkezi
2. KAZANLARIMIZ
ISI MERKEZİ:
4*2200000 KCAL/H
2*2500000 KCAL/H
2*1500
KALP MERKEZİ:
KCAL/H (Buhar Kazanı)
2*1000000 KCAL/H
2*1500
KCAL/H (Buhar Kazanı)
3.GARAJ
3 ADET HİZMET ARACI
6 ADET MİNİBÜS
1 ADET CENAZE ARACI
6 ADET AMBULANS
2 OTOBÜS
2 KAMYON
1 KAMYONET
4.TRAFOLAR
JENARATÖRLER
1 KADIN DOĞUM ARKASI
1 KADIN DOĞUM ARKASI
1 GÖĞÜS HASTALIKLARI ARKASI
1 GÖĞÜS HASTALIKLARI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 19
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
1 GÖZ KLİNİĞİ ARKASI
2 ISI MERKEZİ
2 ÇOCUK KLİNİĞİ ARKASI
2 ÇOCUK KLİNİĞİ
1 GENEL CERRAHİ ARKASI
1 GENEL CERRAHİ ARKASI
5.SOĞUTMA GRUPLARI
5 ADET HAVA SOĞUTMALI CHILLER GRUBU MEVCUTTUR.
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 20
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Tıbbi ve Evsel Atık Güzergahı
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 21
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Tehlikeli Atık Güzergahı
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 22
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Geri Dönüşüm Güzergahı
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 23
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
b. Güncel Kapasite Raporu
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 24
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
c. Yapı Kullanma İzin Belgesi
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 26
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
3.4. Geçici Atık Depolama Alanına ilişkin bilgiler/fotoğraflar
Geçici atık deposu, hastanemiz yatak sayısı göz önüne alınarak kampüs içerisinde
farklı bir alanda inşa edilmiştir. Geçici atık deposunda evsel ve tıbbi nitelikli atıklar
için iki ayrı bölüm bulunmaktadır.
a. Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri:
Evsel atıkların toplandığı geçici atık depo alanı; çeşitli patojenlerden uzak, yıkama
ve dezenfektanlara dayanıklı malzemeden yapılmış, dışarı açılabilen kapaklarının
olduğu, en az iki günlük atığı depolayabilecek özelliklere sahiptir.
b. Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri:
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 27
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Tıbbi atık geçici atık deposu; duvarları ve zemini kolayca dezenfekte edebilecek,
en az iki günlük atığı depolayabilecek kapasitede, soğutma sistemine sahip, özellikleri
taşımaktadır. Ayrıca tıbbi atık bölmesinde, sızan sıvılar talaşla yoğunlaştırılıp daha
sonra tıbbi atık poşetinde toplanarak atılmaktadır.
3.5. İşletmenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamındaki
Değerlendirme Yazısı
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 28
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
3.6.
İşletme proseslerine ilişkin İş Akım Şemaları ve Açıklamaları (Hastane
Tanıtımı)
Evsel nitelikli atıkların ve Tıbbi atıkların biriktirme kaplarının bulunduğu yerler ve
toplama saatlerinin belirtildiği tablo
Birim Adı
Evsel Atık Tıbbi Atık
Evsel Atık
Tıbbi Atık
10.40
10.40
13.40
14.00
Psikiyatri
09.00
-
14.30
-
Göz
07.30
07.45
15.00
15.00
Ameliyathane Deposu
Çocuk Sağ. ve 10.30
10.30
14.30
14.30
Yan Giriş Kapısından
10.45
13.00
13.15
Yangın Merdiveni
Göğüs
Depolama Yeri
Bodrum kat merdiven altı
Hastalıkları
Bodrum kat
Hastalıkları
Hast.
Kadın Hast. ve 11.00
Doğum
Hematoloji
10.30
10.30
13.30
13.30
Yangın Merdiveni Altı
Genel Cerrahi
09.30
09.30
13.45
14.00
Yoğun
bakımda
Depo
Alanında
Gastroenteroloji 09.00
09.30
14.30
14.30
Merdiven Altında
Nükleer Tıp
09.30
14.30
14.30
Giriş Kat Tuvaletinde
-
14.30
14.30
Merdiven Altında
09.30
09.30
14.00
14.00
Tuvalet İçinde Bölmede
Çocuk Cerrahisi 09.30
09.30
14.00
14.00
Koridor Sonunda Bulunan
Diş Kliniği
Plastik Cerrahi
09.00
-
Tuvalette
Spor Hekimliği
Kalp Merkezi
-
-
-
14.30
Merdiven Altında
07.30
07.30
13.30
13.30
B2Katı YanGirişte Bulunan
Geçici Atık Deposunda
Geriatri
09.30
09.30
14.00
14.00
Zemin Kat Depoda
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 29
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Fizik Tedavi
08.30
08.30
14.00
14.00
FTR On Giriş Kapısında
Tıbbi Onkoloji
08.30
09.00
14.00
14.00
Arka Çıkış Kapısında
Radyasyon
09.00
09.00
14.00
14.00
Zemin Kat Depoda
08.30
08.30
14.30
14.30
Orta
Onkoloji
Radyoloji
Bahçe
Birim
Karşısında
Diabet Merkezi 09.00
09.00
14.00
14.00
Orta
Bahçe
Birim
Karşısında
Merkez
08.30
08.30 11.00 14.00
14.00
Laboratuarı
Orta
Bahçe
Birim
Karşısında
PDO, Adli Tıp, Doldukça
Doldukça
Doldukça
Sos.Pediatri,
Götürülüy Götürülüyor Götürülüyor
Genetik
or
14.00
Koridor Sonunda, Tuvalet
İçlerindeki Bölmelerde
Tehlikeli atık biriktirme kapları, tehlikeli atıkları meydana geldiği noktalarda bulunmaktadır.
Tehlikeli atıklar sorumlu personel tarafından 30 dakikalık aralıklarla toplanmakta ve tıbbi atık
taşıma araçlarının izlediği güzergahı izleyerek geçici tıbbi atık deposuna taşınmaktadır.
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 30
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
3.7.
Tehlikeli
Atık
Depolama
Alanı
Zorunlu
Mali
Sorumluluk
Sigortası
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 31
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
3.8. Atık Minimizasyon Uygulamasına Yönelik İzinler/Onaylar (Var ise)
3.9. Atık Analizleri, Sözleşmeler
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 32
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 33
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 34
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 35
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
4. Atık Kaynakları Hakkında Detay Bilgi
4.1. Atık türlerine göre atık kaynaklarının da gösterildiği iş akım şeması, prosesin
ve atık oluşumunun anlatıldığı teknik olmayan özet:
CEBECİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İŞ AKIM ŞEMASI
Hasta
Personel
Ziyaretçi
Tedarikçi
HASTANE
Laboratuar
Poliklinik
Klinik
Bakım Onarım
ATIK
Tehlikeli Atık
Tıbbi Atık
Evsel Atık
Geri Dönüşüm
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 36
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Tehlikeli Atık Deposu
Tıbbi Atık Deposu
Yetkili Firma
Büyükşehir Belediyesi
Bertaraf
Bertaraf
Evsel Atık Deposu
Mamak Belediyesi
Geri Dön. Deposu
Mamak Belediyesi
Bertaraf
ŞEMANIN AÇIKLAMASI
-
-
Klinikler, Yoğun Bakım Üniteleri, Ameliyathane, Endoskopi Ünitesi, Poliklinikler:
Hasta bakım ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler sonucunda da sıvı Kimyasal
atıklar, kontamine ambalajlar, miadı geçmiş ilaçlar, stotoksik ve stostatik ilaçlar,
floresanlar, kartuş, atık pil ve aküler, Kimyasallarla bulaşmış absorbanlar, Tıbbi atıklar,
Labotuarlar: Yapılan tetkikler sonucunda; sıvı kimyasal atıklar, kontamine ambalajlar,
floresanlar, kartuş, atık pil ve aküler, Kimyasallarla bulaşmış absorbanlar, Tıbbi atıklar,
Radyoloji: Görüntüleme işlemi sonucunda; sıvı kimyasal atıklar, kontamine ambalajlar,
floresanlar, kartuş, atık pil ve aküler, Kimyasallarla bulaşmış absorbanlar, Tıbbi atıklar,
Eczane: İlaç temini sonunda; miadı geçmiş ilaçlar, kartuş, floresanlar
Teknik servis: Bakım onarım sonucunda; kontamine ambalajlar, floresanlar, kartuş ve
toner, atık pil ve aküler, Kimyasallarla bulaşmış absorbanlar, yağ ve yakıt filtreleri,
elektrikli ve elektronik ekipman atıkları, motor şanzıman ve motor yağları, yağ katran ve
diğer maddeler içeren kablo atıklar,ömrünü tamamlamış araba lastikleri,hepa filtreler, atık
boya ve vernik kutu atıkları oluşmaktadır.
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 37
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
4.2. Tablo 1.1. Türlerine Göre Tehlikeli Atık Kaynakları
Faaliyet Alanları
Faaliyet /İşlemler
Oluşan Tehlikeli Atıklar
Atık
Aydınlatma Sistemi
Tüm Birimler (İç-Dış)
Elektronik
ve
civalı
Pilli Ömrünü tamamlamış piller
Fotokopi, faks ve yazıcı
kullanımı
elektronik atıklar
Toner kutuları ve tonerler
Atık yağ
Jeneratörler
Bakım-Onarım
ve
ampüller
cihazlar kullanımı
İdari Bürolar
florasan
Boya
Boya
ile
Kontamine
malzemeler (boya kutusu,
fırça vb.)
Ömrünü
Klima Santrali
Çevre Birimi
tamamlamış
kontamine Hepafiltreler
İlaçlama hizmeti
pestisitler
Atık yağ
Ömrünü tamamlamış akü
Yağ ile kontamine
Garaj
malzemeler (eldiven,
Araçlar
üstübü vb.)
Toner
tonerler,
kutuları
ve
elektronik
atıklar
Bilgisayar
Bilgi İşlem Teknik Servis
ve
bileşenleri
Miadı dolmuş ilaçlar
bakımı
Eczane
İlaç dağıtım/depolama
Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 38
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
ve bunlarla kontamine tıbbi
malzemeler
Kemoterapi
Gluteralaldehit,
hazırlama/uygulama
ambalajlar
Dezenfeksiyon işlemleri
kontamine
Tıbbi atıklar (kesici, delici,
patolojik, enfeksiyöz)
Ambalajı üzerinde tehlikeli
Klinikler/Ameliyathaneler/Yoğun
Bakımlar
işareti
Hasta bakım hizmetleri
bulunan
yüzey
temizleyiciler,
deterjanlar
vb./
kontamine
bularla
ambalajlar
Genel
Temizlik
hizmetleri
Bitkisel atık yağlar (Kontratlı
Tedavi hizmetleri
Yemekhaneler
Yemek
Üretim
Miadı dolmuş ilaçlar
hizmet alımı)
ve
Dağıtımı
Sodalime,
tüpleri,
entübasyon
anestezik
ambalajları
Ameliyathaneler
Anestezi faaliyeti
Hidrojen peroksit gazı
Sterilizasyon Ünitesi
Sterilizasyon
Diyaliz atıkları
Diyaliz Ünitesi (Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları)
gaz
Analiz sonucu oluşan sıvı
Diyaliz
atıklar
Hormon, Koragülasyon
Laboratuarlar
ve
Biyokimyasal
Analizler
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 39
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
4.2. Tablo 1.2. Türlerine Göre Tehlikesiz Atık Kaynakları
Faaliyet Alanları
Tüm birimler
Garaj
Faaliyet /İşlemler
Oluşan Tehlikesiz Atıklar
Tüm faaliyetler
Ambalaj atıkları
Tüm hizmetler
Hurdalar
Ulaşım
Ömrünü tamamlamış lastik
5. A.Y.G.E.İ.Y Atık Listesindeki (EWC) Kodu ve Açıklaması
Atık Kodları ve tanımları ile toplama-ayırma ve bertaraf/gerikazanım yöntemlerine ilişkin
kodlar ve tanımlamalar 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürülüğe giren A.Y.G.E.İ.Y (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik)
doğrultusunda yapılacaktır.
Tablo 2.1. EWC Kodları İle Birlikte Tehlikeli Atık Tanım, Miktar ve Bertaraf Yöntemi
A.Y.G.E.İ.Y
Ek-4 Tehlikeli
Atık
Kodu
20 01 21
EWC
Tehlikeli
A.Y.G.E.İ.Y Ek-4
Tehlikeli
Atık
Tanımlaması
Flüoresan
Atık
Miktarı
(Kg)
tüpler 100
Bertaraf /
Gerikazanım
Yöntemi
Bertaraf
/
Gerikazanım
Yöntemi
Açıklaması
Bertaraf
Tamamı Bertaraf
Tamamı
TAP
Tamamı
Tekrar
(lambalar) ve diğer civa
içeren atıklar
16 06 02
Nikel Kadminyum piller
100
08 03 17
Tehlikeli atık içeren baskı 0
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 40
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
kullanılabilen
tonerleri
kartuj ve tonerler
kullanılarak
minimizasyon
13 02 08
Atık makine şanzıman ve 700
Tamamı
PETDER
Yakılarak
%40
yağlama yağları (jeneratör
ve araç)
18 01 06
Sıvı kimyasal atıklar
5.000
Bertarafı
Minimizasyon %60
19 07 02
Depolama sızıntı suları
15 02 02
Filtre
-0
maddeleri, 50
temizleme
bezleri
Tamamı
Bertaraf
Tamamı
M.K.-
ve
koruyucu giysiler
16 01 07
Yağ filtreleri
16 02 13
Iskartaya çıkmış elektronik 150
0
atıklar
20 01 33
HURDASA
16 06 01, 16 06 02 ya da -0
16 06 03 de bahsedilen pil
ve akümülatörler ve bu
pilleri
içeren
karışık
akümülatörler
16 01 03
Başka
bir
tanımlanmamış
şekilde -0
atıklar
(araba lastikleri)
18 01 09
18 01 08 dışındaki ilaçlar
1000
Tamamı
Eczanelere
geri
verilerek
minimizasyon
18 01 08
Sitotoksik
ve
sitostatik 1000
Tamamı
Bertaraf
ilaçlar
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 41
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Enfeksiyonu
18 01 03
engellemek 337430
Vahşi
Ankara
amacı ile toplanmaları ve
depolama ile Büyükşehir
atılmaları özel işleme tabi
bertaraf
Belediyesi
Tamamı
Bertaraf
olan atıklar (Tıbbi atıklar)
Pestisitler
20 01 19
5
Tablo 2.2. EWC Kodları İle Birlikte Tehlikesiz Atık Tanım, Miktar Ve Bertaraf
Yöntemi
A.Y.G.E.İ.Y
Ek-4
Tehlikesiz
Tehlikesiz
Atık
Tehlikesiz
A.Y.G.E.İ.Y Ek-4
EWC
Atık
Tanımlaması
Atık
Miktarı
(Kg)
Bertaraf /
Gerikazanım
Yöntemi
Bertaraf
/
Gerikazanım
Yöntemi
Açıklaması
Kodu
16 02 14
Iskarta ekipmanlar
16 01 03
Ömrünü
60480
Geri kazanım
M.K.E Hurdasan
tamamlamış 0
araba lastikleri
6.Bir Önceki Yıla Ait Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Miktarları, Yıllık Atık Üretim
Miktarları Tahmini
(Gelecek 3 Yıl İçin)
6-1.Tablo 3.1. Tehlikeli Atıklar İçin Üç Yıllık Tahmini Plan
A.Y.G.E.İ.Y Bir
Ek-4
Tehlikeli
Atıkların
Önceki Yıl Gelecek 3 Yıl İçin Tahmini Değerlendirilme
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 42
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Oluşan
Tehlikeli Atık Miktarı
Yöntemleri ve Oranları
Net
Tehlikeli
Atık
Miktarı
Tehlikeli
2012 Yılı
2013
2014
2015Yılı
Atık
(kg/yıl)
Yılı
Yılı
(Kg/yıl)
EWC Kodu
(Kg/yıl)
(Kg/yıl)
200121
100
100
160602
100
080317
100
Yöntem
Oran (%)
100
YakılarakBertaraf
100
100
100
TAP, geri dönüşüm
100
100
100
Tekrar
%80 geri
kullanılabilen kartuj dönüşüm
ve
kullanılarak
toner %20
geri Bertaraf
dönüşüm
130208
1000
1000
1000
Tamamı
geri 100
dönüşüm
PETDER
180106
5000
4750
4500
Yakılarak Bertarafı
% 40
Minimizasyon
% 60
190702
-0
0
0
150202
100
100
100
100
Tamamı
100
Yakılarak Bertaraf
160107
20
20
20
Tamamı
100
Yakılarak Bertaraf
160213
150
150
150
Tamamı
geri 100
dönüşüm
M.K.-HURDASA
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 43
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
200133
50
50
50
160103
0
0
0
180109
1000
1000
1000
TAP
100
100
Tamamı
temin 100
edilen firmalara geri
verilerek
minimizasyon
5000
180108
5000
Tamamı
5000
100
Yakılarak Bertaraf
180103
337430
330000
315000
300000
Vahşi depolama ile 100
Bertaraf
3000
150110
3000
3000
Bertaraf
Temin
100
edilen
firmanin toplaması
koşulu
aranarak
alım yapılacak tır
2
200119
2
Yakılarak Bertaraf
2
100
6-1. Tablo 3.2. Tehlikesiz Atıklar İçin Üç Yıllık Tahmini Plan
A.Y.G.E.İ.Y
Bir Önceki Yıl Gelecek
Ek-4
Oluşan
3
Yıl
İçin Tahmini Tehlikesiz
Net Tehlikesiz Atık Miktarı
Atıkların
Değerlendirilme
Yöntemleri ve Oranları
Tehlikesiz
Atık Miktarı
Tehlikesiz Atık
2012 Yılı
2013Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
EWC Kodu
(kg/yıl)
(Kg/yıl)
(Kg/yıl)
(Kg/yıl)
150101
11280
60000
65000
70000
Yöntem
Oran (%)
geri
100
kazanım
160214
60480
80000
75000
70000
geri
100
kazanım
160103
-
50
50
50
Geri
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 44
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
Dönüşüm
6.2. Tesis Prosesinde Tehlikeli ve Tehlikesiz Tüm Atıkların Azaltılmasına Yönelik
Yapılacak İşlemler, Önlemler Ve Planlara İlişkin Açıklama:
o Atık eğitiminin tüm hastane çalışanlarına verilmesi
o Atıkların kaynağında ayrıştırılmasının sağlanması
o Atık minimizasyonuna uyarak birinci yıl % 5, ikinci yıl % 10 atık azaltılması
o Ürün temini ve stoklama aşamalarında verilen hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz
sürdürülebilmelerine olanak tanıyacak en düşük miktarlarda alım yapılacaktır.
o Ürün temini yapılırken son kullanma tarihi yaklaşmamış ve uzun ömürlü ürünler tercih
edilecektir.
o Stoklanan ürünlerin kontaminasyona uğramaması, dökülmemesi ve zarar görmemesi
için uygun ambalajlarlarda olmasına ve uygun koşullarsa saklanmasına üst düzeyde
önem verilecektir.
7.Bertaraf/Geri Kazanıma Gönderilen Atıkların Gönderildiği Tesislere İlişkin Bilgiler
7.1. Tehlikeli Atıkların Gönderildiği Bertaraf/Geri Kazanım Tesisleri
EWC
Tehlikeli Atığın Tanımı
İşareti
Tıbbi atık
İşareti
Kod
180103
1. Bertaraf işletmecisi iletişim bilgileri: Çimentaş Grup Şirketi, Süreko Atık Yönetimi
Nakliye Lojistik Elektrik Üretim A.Ş
Eski Kemalpaşa Caddesi No: 19 K: 2 Işıkkent, Bornova, 35070, İZMİR
Telefon: +90 (232) 472 20 40 Faks: +90 (232) 472 07 17
2. Tesis iletişim bilgileri: Esenyazı Köy Yolu Üzeri, Sandal, Kula, MANİSA Telefon:
+90 (236) 842 10 10 Faks: +90 (236) 842 10 30
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 45
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
3. Bakanlık lisans No: 150-255 sayı ve 19.10.2012 tarih
4. Yetkili kişi: Şükrü Alim
5. Bertaraf tesisi tipi ( Düzenli depolama, yakma, kimyasal/fiziksel/biyolojik işlem):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF) Üretimi
Atıktan Elektrik Enerjisi Üretimi
Biyo Kurutma
Metal Geri Kazanımı
Sıvı Atık Kimyasal Ön İşlem
Kablo Geri Kazanımı
Ambalaj Atığı Toplama Ayrıştırma
Endüstriyel Atık Düzenli Depolama
Endüstriyel Atık Ara Depolama
Kontamine Varil Geri Kazanım
Atık Yönetimi Danışmanlığı
Atık Lojistik Hizmeti
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Hizmetleri
Floresan Lamba İmha
6. Bertaraf/Geri kazanım işlemlerinin açıklanması(Yönetmelik Ekinde yer alan D ve R
ler)
7. Bertaraf işlemleri ile ilgili detay: Atıklar farklı bertaraf işlemi görebilir. Bir kısmı
yakmaya, bir kısmı düzenli depolamaya, bir kısmı da geri kazanıma gidebilir. (% ’ ler
ile nereye gittiği verilecek)
8. (Kendi bertaraf tesisi varsa) Kendi tesisinde bertaraf düşünüyorsa (Örneğin hastanede
klinik atık yakma v.s) Bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler)
9. Atık Devamlılığı;
-
Geri kazanım mümkün değilse, üretici bunun nedenlerini vermek zorundadır. “
Bertaraf gönderilmesinin nedeni ”
(Örneğin; geri kazanım maliyeti, Uygun geri
kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin Pazar payı bulunamaması
v.b.)
-
Eğer toplam atık 1 tesiste bertaraf edilmiyorsa, atık üreticisi ne kadar, nerede
bertaraf edileceğini beyan etmelidir.
7.2. Tehlikesiz Atıkların Gönderildiği Toplama-Ayırma veya Geri Kazanım ve Bertaraf
Tesisleri
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 46
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
EWC
Tehlikesiz Atığın Tanımı
İşareti
Kod
1. Tesis iletişim bilgileri;(Firma Adı, Adres, Telefon, Faks)
2. Var ise lisans, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, çevre lisansı
numarası veya toplama-ayırma izni belge numarası ve geçerlilik süresi
3. Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı:
4. Atıkların gönderildiği tesislerin türü (Toplama-Ayırma/Geri Kazanım/Bertaraf),
A.Y.G.E.İ.Y. Ek-II-A ve B2de yer alan D ve R kodları,
5. Atık üreticisinin kendi bertaraf tesisi varsa ve atıklar bu şekilde bertaraf ediliyorsa
bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler, bakanlık uygun görüş yazısı)
6. Geri kazanımı mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atıklarla ilgili olarak atık
üreticisi tarafından bunun nedenlerinin açıklanması. (Örneğin geri kazanım
maliyetinin yüksek oluşu, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması geri kazanılan
malzemenin Pazar payının bulunmaması v.b.)
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 47
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
EK-1
Atık Minimizasyonu yöntemleri :
o
Eczane: son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların firmaya iadesi sağlanmaktadır.
o
Gluteraldehitin
glisinle
nötralize
edilmesi:
OPA
nötralizasyon
ile
detoksifikasyonu her bir galon (3.78lt) gluteraldehit veya Orthophthalaldehyde
(OPA) yaklaşık 0.55% OPA içeren Cidex OPA için 25 gr glicine olarak
hastanemizde de benzer şekilde EPA ve ‘’W aste Water Managment and
Minimization Guidance for Health Care Facilities’’ gibi referans kılavuzlarda
verilen/önerilen miktarlarda nötralizasyon etken maddesi (glicin aa.) tehlikeli
atık kapsamında olan (18.01.06) tıbbi cihazların sterilizasyonunda kullanılan
ve atık üretim miktarı fazla olan yaklaşık 0.55% OPA içeren Cidex OPA
üzerine eklenerek nötralizasyon gerçekleştirilmektedir. Akabinde elde edilen
atık kanala verilerek bertaraf edilir.
o
Etanol, metanol, izoamilalkol gibi aşağıdaki referanslarda akut tehlikeli atık
listesinde yer almayan tüm kimyasal şişeleri distile su ile 3 kez durulanıp
kurutularak cam atık geri dönüşümü olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda
linki verilen adreslerden; akut tehlikeli atık listesine ve bu liste dışında yer
alan kimyasallar ile kirlenmiş şişelerin ve ambalajların geri dönüşümü
protokollerine ulaşılabilir.
http://web.princeton.edu/sites/ehs/chemwaste/mtcontainers.htm
http://www.oseh.umich.edu/hazmats/wastepackaging.shtml
o
o
Etil Alkol Geri Kazanımı: Etil alkol laboratuarlarda yüksek miktarda
kullanılan çözücülerden biridir. Dolayısıyla geri kazanımı önem arz
etmektedir. Patoloji laboratuarımızda bulunan CBG benç üstü geri kananım
sistemi ile 10 litrelik etil alkol atığı kullanılan etil alkolün kalitesine göre %
50-60 oranlarında geri kullanılabilir olarak kazılmaktadır. Üretilen atık miktarı
ise bu sayede her 10 lt için yaklaşık 4 litre olacak şekilde minimalize edilmiş
olmaktadır.
Ksılen Geri Kazanımı: Ksılen laboratuarlarda yüksek miktarda kullanılan
tehlikeli kimyasallardan biridir. Dolayısıyla geri kazanımı hem kullanım
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 48
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA ve
UYGULAMA HASTANESİ’NE
AİT
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI
miktarının azaltılması açısından hem de üretilen tehlikeli atık miktarının
düşürülmesi açısından önem arz etmektedir. Patoloji laboratuarımızda bulunan
CBG benç üstü geri kananım sistemi ile 10 litrelik ksılen atığı yaklaşık %50-60
oranlarında geri kullanılabilir olarak kazılmaktadır. Üretilen atık miktarı ise bu
sayede her 10 lt için yaklaşık 4 litre olacak şekilde minimalize edilmiş
olmaktadır.
o
Formaldehit Geri Kazanımı: Formalin özellikle tüm ameliyat materyallerinin
laboratuar testleri için gönderilme koşulu olarak kullanımı nedeniyle
hastanelerimizde yüksek miktarlarda kullanılan tehlikeli grubunda yer alan
kimyasallardan biridir. Dolayısıyla geri kazanımı hem kullanım miktarının
azaltılması açısından hem de üretilen tehlikeli atık miktarının düşürülmesi
açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla amonyum bikarbonat ile
nötralizasyon yapılmaktadır. Her bir galon formalin için %19.8’lik amonyum
bikarbonat ile 1:15 oranında amonyum bikarbonat ile aşağıda gösterilen
reaksiyon sonucu nötralize edilerek minimalize edilmiş olmaktadır.
6CH2O
+
4NH3
=
C6H12N4
+ 6H2O
Her 1000 ml 10% formalin (= 4% formaldehyde) 56 ml güçlü amonyum ile
reaksiyona girer ve 31 hexamine (yaklaşık 3% ‘lük solüsyon) çökeltisi elde edilir ve
kanalizasyon sistemine verilerek bertaraf edilir.
•
•
130208 kodlu tehlikeli atıklar, PETDER’e verilmekte ve geri dönüşüm
sağlanarak minimizasyon yapılmaktadır.
160602 kodlu tehlikeli atıklar TAP’a verilmekte ve geri dönüşüm
sağlanmaktadır.
Hastanemiz faaliyetleri sonucu oluşan Tıbbi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların 2013/2014 /2015 yıllarına yönelik
Endüstriyal Atık yönetimi bilgilerinin beyanı amacı ile Ankara Üniversitesi Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
tarafından hazırlanmıştır. 49
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content