close

Enter

Log in using OpenID

2 - Ntn-snr.com

embedDownload
Ultage Süper HASSASİYETLİ
Rulmanlar
ÖN YÜKLEMESİZ EŞLEŞTİRME
www.ntn-snr.com
With You
Açısal temaslı rulmanlar özel amaçlar için sıklıkla farklı dizilimlerde bir araya getirilirler. Yıkamalı
taşlama tekniği sayesinde, ön yüklemesiz (G son ekli) rulmanların iç ve dış bilezik alın yüzeyleri
arasında yükseklik farkını önlemek için birbirleriyle hizalanır. Bu sebeple, çeşitli rulman
dizilimlerini monte edebilir ve belirlenen ön yükleri elde edebilirsiniz:
1
Kutudaki delik çapı ve dış çap sapmalarını kontrol edin:
Anma boyutu
Boyut sapmasının anlamı nedir?
2
D = Dış çap boyut
sapması
d = Delik çapı boyut
sapması
Δd ve ΔD boyut farklılığını hesaplayın:
Δd= eşleştirilmiş takımlardaki delik çapı boyutu farklılığı (μm) = |d1-d2|
ΔD= eşleştirilmiş takımlardaki dış çap boyut farklılığı (μm) = |D1-D2|
Δd= |-3-(-2)| = 1µm
d2=-2µm
d1=-3µm
3
4
Δd ve ΔD’nin izin verilebilir değerler arasında olduğunu kontrol edin:
7000
serisi
μm cinsinden
maksimum
izin verilebilir
Δd
μm cinsinden
maksimum
izin verilebilir
ΔD
7900
serisi
μm cinsinden
maksimum
izin verilebilir
Δd
μm cinsinden
maksimum
izin verilebilir
ΔD
700047015
2
2
790047917
2
2
701647024
2
3
791847924
2
3
702547026
3
3
792547926
3
3
Şimdi diziliminizi sağlayabilirsiniz:
DB dizilimi
DF dizilimi
DT dizilimi
Ultage Süper HASSASİYETLİ
Rulmanlar
OBJ.I_MTO_CARD1.TUa
NTN
SNR
SKF
NSK
RHP
FAG
SNFA
TIMKEN
/FAFNIR
70
79
70
719
70
719
70
79
70
79
B 70
B 719
EX
SEB
du
05
U
05
05
05
C
15°
HV
25°
CV
15°
CD
15°
A5
25°
C
15°
mm
C
15°
E
25°
C
15°
7
91
93
NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com
Ön
Ha
ss
yü
k
im
zil
GN
GL
P42
U
J7
4S
G
B
A
TYN
TR
SU
L
EL
P3
TR
SU
L
EL
P3
T
P4S
U
L
PI/PE
CI/CE
3
25°
U
L
1
15°
WI
CR
05
G
as
iy
et
-
Di
Ka
fe
s
Te
m
as
25°
E/A5 25°
05
3 25° MM/
2 15° MMV
AD
ACD 25°
05
25
aç
ısı
ko
ça
pı
De
lik
se
Yü
k
Conception et réalisation : Service publicité NTN-SNR © 2014 / 10 - Photos: © Pedro Studio Photos - Shutterstock - code SAP: 321 703
kh
as
sa
siy
etl
iS
er
ile
r
HIZLI GEÇİŞ TABLOSU
/
-
SU
/ P4A
L
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 413 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content