close

Enter

Log in using OpenID

Lütfen Tıklayınız... - İtalyan Ticaret Merkezi

embedDownload
Flower Show
2014
Sicilya Bölgesi İtalyan Firmaları Katılımı / Italian Exhibitors from Sicilia Region
27 - 30 KASIM 2014
İstanbul Fuar Mrkz. Yeşilköy İstanbul
SALON : 11/ 1114
27 - 30 NOVEMBER 2014
İstanbul Fair Center Yeşilköy İstanbul
HALL : 11/1114
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi
ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bir devlet
kuruluşu olup amacı İtalyan şirketlerinin uluslararası
ilişkilerini güçlendirmektir. Kurulduğu 1985 yılından
beri İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Türkiye
ile ekonomik ve ticari ilişkiler kurmayı hedefleyen
İtalyan KOBİ’lerine destek vererek bilgi sağlamayı
amaçlayan kuruluş, aynı zamanda Türk şirketlerinin
İtalyan şirketleri ile ticari ilişkilerini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek
amacıyla ayrıca sektörel bazda ikili görüşmeler,
konferanslar, sempozyumlar düzenler; İtalyan
firmaların Türkiye’deki belli başlı fuarlara katılımını
ve Türk firmaların İtalya’daki fuarları ziyaretini
gerçekleştirir.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Ekonomik
Gelişmeler
Bakanlığı
tarafından
onaylanan
Promosyonel Faaliyet planına göre Dışişleri Bakanlığı
ile işbirliği yaparak etkinliklerini gerçekleştirmektedir,
bu etkinliğe ayrıca Messina Ticaret Odası,Messina
Sanayicileri Birliği,Messina Liman Başkanlığı katkıda
bulunmaktadırlar.
Bu çerçevede İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım ajansı,
bu yıl Flower Show 2014 fuarına Italya nın
Sicilia bölgesinden şirketler ve bir Consorsium ile
katılacaktır,katılımcılar yüksek potansiyeli olan
Türkiye pazarına girmek için Türk şirketleri ile
işbirliğine hazırlardır.
Çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren Sicilia bölgesi
katılımcılarının Turkiye pazarına girmelerinden
memnuniyet duyacağız.
Etkinliğe katılan tüm firmalara en iyi temennilerimizi
iletiriz.
The Italian Trade Agency, is a government
agency with the purpose of strengthening the
international relations of Italian companies. Our
branch, has been operating in Istanbul since
1985, with the purpose of providing support
and information for Italian SMEs aiming to form
economic and commercial relations with Turkey.
In order to achieve this objective we arrange
b2b meetings, conferences and symposiums, the
participation of Italian companies in major fairs in
Turkey as well as the visits of Turkish companies
to fairs in Italy.
The Italian Trade Agency organizes events on the
basis of the Promotional Plan Activity, approved
every year by Ministry of Economic Developments,
in cooperation with Ministry of Foreign Affairs.
Within this context, the Italian Trade Agency,
in collaboration of Chamber of Commerce of
Messina, Confindustria Messina, The Ports of
Messina and Milazzo is participating to Flower
Show 2014 with companies from Sicilia Region
attracted by the high potential of Turkish market.
We are pleased to promote Italian Sicilia Region
floricultural companies in Turkish market .
We wish all the best to the companies
participating to the event.
Saygılarımızla
Italyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü
Italian Trade Agency Director
Ferdinando Pastore
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü
Kind regards
Ferdinando Pastore
Italian Trade Commissioner
Ferdinando Pastore
INDEX
8
AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA - Ports of Messina and Milazzo
9
CAMERA DI COMMERCIO MESSINA - Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Messina
10
CONFINDUSTRIA MESSINA
11
CONSORZIO del DISTRETTO del FLOROVIVAISMO SICILIANO Consortium of District of Sicilian Floriculture
12
ORO VERDE FLORICOLTURA
13
URZI GIUSEPPE VIVAI
14
VIVAI RUSSO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA
5
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (I.C.E.,
Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane)
İtalyan ve yabancı firmalar arasında ticaret, iş
olanakları ve sanayi işbirliği geliştirmek üzere
kurulmuş bir devlet kurumudur.
Roma merkezi yanısıra ICE dünya genelinde, İtalya
Büyükelçiliklerine ve Başkonsolosluklarına bağlı
olarak geniş bir ağda faaliyetini sürdürmekte
ve yerel kurumlar ve ticari girişimciler ile sıkı
işbirliğinde bulunmaktadır.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın
faaliyetleri, yönergelerini ve denetimini yapan
Ekonomik Gelişme Bakanlığı (Ministero dello
Sviluppo Economico) tarafından kamu ve özel
fonlarla desteklenmekte ve danışmanlık, bilgi ve
yardım için hizmetlerinden yararlanan şirketler
tarafından finanse edilmektedir.
Roma
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
The Italian Trade Agency (I.C.E., Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane) is the government
agency entrusted with the promotion of
trade, business opportunities and industrial
cooperation between Italian and foreign
companies.
In addition to its Rome headquarters, ICE
operates worldwide from a large network
of Trade Promotion Offices linked to Italian
embassies and consulates and working closely
with local authorities and businesses.
The Italian Trade Agency activities are financed
by public and private funds from the Ministry
of Economic Development (Ministero dello
Sviluppo Economico) which establishes
directives and has a supervisory role and from
the companies, which use its services for
advice, information and assistance.
Via Liszt, 21
00144 ROMA ITALY
Tel: 0039 06 5992 6886
E-mail: [email protected]
İstanbul
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı 34367 Harbiye,
ISTANBUL, TURKEY
Tel: +90 212 373 03 00
Fax: +90 212 241 82 23
E-mail: [email protected]
İtalyan Ekonomik Gelişmeler Bakanlığı
İtalyan
Ekonomik
Gelişmeler
Bakanlığı,
sanayi, enerji, ICT ve dış ticaret politikalarını
yürütmektedir. Faaliyetlerinin amacı, gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında İtalyan üretim
sisteminin gelişmesini sağlamak, rekabetini
arttırmak ve her daim yenilikçi kılmaktır.
The Italian Ministry of Economic Development
is responsible for industrial, energetic, ICT
and foreign trade policies. Its activities aim
to support the innovation, development and
competitiveness of the Italian productive
system, both at national and international level.
Bakanlığın başlıca rolü yurt dışında İtalyan
firmalarının büyümesini desteklemek olup, bir
seri özel faaliyet ve etkinliklerin organizasyonu
sayesinde özellikle KOBİ’lere destek vermektedir.
The Ministry of Economic Development plays
a major role in supporting and promoting
the growth of Italian enterprises abroad,
with special attention to small and medium
businesses, through a series of dedicated
activities and tools.
Bu zaviyede Bakanlık, İtalyan firmaların yurt dışı
platformlarında tanıtımını üstlenmiş tüm kurum
ve kuruluşları koordine etmektedir.
Tüm ülke sisteminde faaliyet gösteren başlıca
kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde
Bakanlığın misyonu, İtalya’nın dış ticareti ile
ilgili olarak, coğrafi bölgeler ve özellikle Made
in Italy’nin en üst düzey ürünlerinin olduğu
sektörleri tespit etmek ve bunlar için stratejiler
geliştirmektir.
The Ministry coordinates the various actors
engaged in supporting the internationalisation
of Italian enterprises in order to increase the
effectiveness of promotional action abroad.
The mission of the Ministry is to elaborate
strategies and to identify priorities for Italian
foreign trade in terms of geographical areas and
sectors highlighting Made in Italy excellence
production in collaboration with all the main
players of the Country System.
8
9
AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA - Ports of Messina and Milazzo
“Messina
ve
Milazzo
limanları
çeşitli
deniz
trafiklerinin birlikte bulunduğu tek bir kompleks
intermodal liman sistemi oluşturmakta ve bizzat
sistemin kendisine ulusal düzeyde göze çarpan bir
pozisyon kazandırarak burayı Akdeniz’in merkezinde
potansiyel bir stratejik kavşak haline getirmektedir.
Messina Liman İdaresi tarafından yönetilen liman
sistemi, lojistik bir intermodal platformun yapılması
planlanan Tremestieri limanıyla (tarihi limandan 7
km uzaklıkta bulunur) genişletilmiştir. Bu bölgede
multimodal deniz, kara ve demir yolu bağlantılarının
kullanımıyla
verimli
bir
entegre
lojistik
merkezinin tipik özellikleri olan tüm faaliyetlerin
konumlandırılması mümkün olacaktır. Aynı yerde,
deniz taşıtları için iki ayrı yanaşma yeri inşa edilecek
ve bu da günde en az 6 yanaşma yapılmasına olanak
sağlayacaktır.”
The ports of Messina and Milazzo form a single
complex intermodal port system, where various
maritime traffics coexist, giving the system
itself a prominent position at a national level
and making it a possible strategic junction in
the centre of the Mediterranean Sea.
The port system managed by the Port Authority
of Messina has been enlarged with the port of
Tremestieri (which is 7 km from the historical
port), where a logistic intermodal platform is
being planned. In this area it will be possible to
locate all the activities which are typical of an
efficient integrated logistic centre by the use
of multimodal sea, road and rail connections.
In the same site two other berthing places for
the Motorways of the sea will be built and will
allow at least 6 dockings a day.”
CAMERA DI COMMERCIO MESSINA - Chamber of Commerce, Industry,
Handicraft and Agriculture of Messina
Ticaret Odası işletmelerin genel menfaatlerini
karşılamakta olup, işletme faaliyetleri için tanıtıcı,
idari ve destekleyici görevlere sahiptir.
Tamamen ekonomi dışı anlamda da amaçlandığı
gibi işletmelerin sistemini ve yeniliklerini tanıtan
bir rolü vardır.
Ticaret Odası’nın il sınırları içerisindeki ekonomi
kategorilerinin bir araya geldiği yer olarak
görüldüğü stratejik olarak kesindir. Bu durum
ise, ortak gelişme hedefleriyle birleşerek Ticaret
Odası’nın bu bağlamdan ortaya çıkan eylem
yetkisini arttırmaktadır. İşletmelerin genel
menfaatleriyle ilgilenmeyi sürdüren Ticaret
Odası, tüm bölgedeki ekonomik sistemin daha iyi
gelişmesi için katkı sağlama rolünü oynamaktadır.
Messina Ticaret Odası ildeki girişimcilerin
büyümesi için gerek sunulan hizmetlerin gerekse
somut desteğin rasyonel hale getirilmesine
ve iyileştirilmesine yönelik, öncelik müdahale
hipotezine dayalı bir yol izlemektedir.
Adres / Address
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Via Vittorio Emanuele,
27 – 98122
MESSINA ITALY
Tel: 0039 090 6013201
Fax: 0039 090 710120
Mail: maria [email protected]
autoritaportualemessina.it
Web: www.porto.messina.it
The Chamber of Commerce caters for the
general interests of enterprises and has
promotional, administrative and supportive
competences for the activities of enterprises.
It performs a role promoting the system
of enterprises and their innovation as also
intended in a strictly noneconomic sense.
It is strategically decisive, that the Chamber
of Commerce is felt as the common house of
all economic categories within the provincial
territory, which, converging towards shared
aims of development, amplify the authority
of the Chamber’s action emerging from this
context. Pursuing the care of the general
interests of enterprises the Chamber performs
its multiplicator role for the better development
of the Whole territorial economic system.
The Chamber of Commerce of Messina pursues
a pathway based on priority intervention
hypotheses, aimed at the rationalisation and
improvement both of the offered services
and of concrete support to the growth of the
provincial entrepreneuring
Adres / Address
İletişim / Contact:
Antonino de Simone
Francesco di Sarcina
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Via Felice Cavallotti, 3 - 98123
MESSINA ITALY
Tel: 0039 090 7772203 - 090 777222
Mail: [email protected]
Web: www.me.camcom.it
İletişim / Contact:
Giuseppe Salpietro
11
10
CONFINDUSTRIA MESSINA
Confindustria Messina, 1943 yılında kurulmuş olup
mal ve hizmet üreten şirketlerden oluşmaktadır:
büyük,orta ve küçük ölçekli şirketleri bünyesinde
toplayan Messina da yerleşik bir kurumdur.
280 şirketten oluşan üyelerine iş bağlantıları
pazarlama hususlarında imkanlar sağlamaktadır.
Kuruma bağlı üretime yönelik sektörler başlıca
olarak ; inşaat,otel,turizm ve servis sektörleridir.
Confindustria Messina şirketlere, devlet kurumları
ile olan çalışmalarında destek verici faaliyetlerde
bulunmaktadır.
Bu kurum, Italyan sanayici ve girişimci dernekleri
ile yerel organizasyonlarda network bağlantılı
olarak teşvik ve doğrudan katılım sağlamaktadır.
Confindustria Messina, founded in 1943
consists of good and service-producing
companies:large, medium and small
enterprises which have an organization
located in the province of Messina.
Confindustria
Messina
gives
special
opportunities for aggregation, expression
and protection of business interests
for over 280 member companies. The
productive sectors more representative
are: construction, hotels and tourism and
services. Confindustria Messina protects
and represents the interests of local
business system in dealing with public
institutions, economic organizations and
social policies. It supports the culture of
work and enterprise.
It makes part of Confindustria national
network (Italian Entrepreneurial Association)
and promotes and directly participates in
other local Institutions and Organizations.
CONSORZIO del DISTRETTO del FLOROVIVAISMO SICILIANO
Consortium of District of Sicilian Floriculture
23 şirketten meydana gelen Sicilya Çiçekçilik
Bölgesi Konsorsiyumu’nun Sicilya Bölgesi
tarafından onaylanan Çiçekçilik Bölgesi Anlaşması
ile aynı doğrultuda olmak üzere, Sicilya’daki
fidanlık faaliyetlerinin geliştirilmesine ve
iyileştirilmesine yönelik teşebbüsleri, projeleri ve
entegre programları desteklemesi teklif edilmiştir.
27 ve 30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleşecek olan Flower Show Fuarı’na ICE’nin
ve Messina Ticaret Odası’nın kıymetli müşterileri
tarafından katılım gerçekleştirilecektir.
Adres / Address
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Confindustria Messina Piazza F. Cavallotti 3
İletişim / Contact:
98122 MESSINA ITALY
Luigia Furnari
Tel: 0039 090 774453
Mail: [email protected]
Web: www.confindustria.messina.it
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
The Consortium of District of Sicilian
Floriculture, consisting of 23 companies, it
is proposed, in line with the Pact District
Floriculture, approved by the Region of
“Sicily, to promote initiatives, projects and
integrated programs aimed at enhancement
and upgrade activities nurseries in Sicily.
Participation in the Fair Flower Show
Turkey in Istanbul 27-30 November 2014, is
exercised by the esteemed patronage of ICE
and the Chamber of Commerce of Messina.
Adres / Address
Via San Paolino no:4 98057 Milazzo
MESSINA ITALY
Tel: 0039 051 282242/361
Mail: [email protected]
İletişim / Contact:
Giuseppe Alessio Maimone
12
12
13
13
ORO VERDE FLORICOLTURA
Oro Verde, dört nesildir iç ve dış mekanlar için süs
bitkileri yetiştirmektedir.
Şirket tüm Avrupa’da iyi sattığımız Plumeria
ve Kenthie bitkilerinin üretiminde uzmandır.
Plumeria çok küçük, dallı, sıkı bir bitki olup, renkli
çiçekleri ve farklı kokuları olan on üç bitki çeşidi
sunmaktayız.
URZI GIUSEPPE VIVAI
Oro Verde has been growing indoor
and outdoor ornamental plants for four
generations.
The company is specialized to produce
Plumerie and Kentie that we are selling well
in all Europe.
Our Plumeria is miniature, branched,
compact and we propose thirteen cultivars
with coloured flowers and different scent.
“Vivai Urzi” şirketi 80’lerde büyük bir subtropikal
palmiye
yetiştiriciliği
tutkusuyla
doğdu.
“Arecastrum
Romanzoffianum
palmiyesi”,
“Strelitzias Augusta ve Reginae” ve “Akdeniz
bitkileri” gibi özel türleri ile çok geçmeden
müşterilerin beğenisini topladı. Yıllar geçtikçe
şirketin profesyonelleşmesi ve bitkilerin özelliği
sayesinde şirket Sicilya’da konut, villa ve parklara
bitki tedariki gibi önemli hedeflerine ulaştı.
Adres / Address
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Viale Annunziata- Contrada Citola 14
98168 MESSINA ITALY
Tel: 0039 090 356644
Fax: 0039 090 3500378
Mail: [email protected]
Web:www.oro-verde.it
The company “Vivai Urzi” born in the 80’s with
a big passion for cultivation of “sub- tropical
palms”. Getting immediately appreciations
from customers about the particular variety
of; “Arecastrum Romanzoffianum palm”,
“ Strelitzias Augusta and Reginae” and “
Mediterranean plants”. Over the years thanks
to professionalism of the company and the
particularity of plants the company has reached
important goals like supplies for real estate,
villas and public gardens in Sicily.
Adres / Address:
İletişim / Contact:
Roberta De Leo
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Via Roma no: 158 cap 95020 Aci
Bonaccorsi (ct) SICILIA ITALY
Tel / Fax: 0039 095 7899781
Mail: [email protected]
Web: www.vivai.urzi.com
İletişim / Contact:
Giuseppe Urzı
14
14
15
NOTES
VIVAI RUSSO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA
Vivai Russo Katanya ilindeki Randazzo’da bulunan
Etna Yanardağı’nın eteklerinde bulunur. Üretim,
büyük bir bitki çeşitliliği ile 50 hektardan geniş
bir alana yayılmıştır. Ormancılıkta, süs bitkileri,
Akdeniz bitkileri, tropik bitkiler, meyve, turunçgil
ve zeytin ağacı yetiştiriciliğinde uzmanız.
Şirket tüm İtalya’da park, köşk peyzajı, bahçe ve
yeşil alan yapımında faaliyet gösteren Sicilville ile
birlikte çalışır.
Aynı zamanda yeşil alanların, bahçelerin ve
asma bahçelerinin muhafaza edilmesi içinde de
çalışıyoruz.
Vivai Russo are situated at the feet of Volcano
Etna in Randazzo in the province of Catania.
The production extended in an area of over
hectares 50, with are great variety of plants.
We are specialized in cultivation of forestry,
ornamental, mediterranean, tropical, fruits
plants, citrus and olives tree.
The company works along side with Sicilville
which operates all over Italy in the production
and realization of parks mansions, gardens and
green areas.
We also work for the up keep of green area,
gardening and hanging gardens.
Adres / Address
95036 Randazzo (CATANIA)
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
SICILIA ITALY
Tel / Fax: 0039 095 7991920
Mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.vivairussovincenzo.com
İletişim / Contact:
Cirino Gullotto
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content