close

Enter

Log in using OpenID

Biyolojik Çeşitlilik

embedDownload
FEN BİLİMLERİ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
ÖZET
Biyolojik Çeşitlilik
Bir bölgede var olan canlı türlerinin çeşitliliği ve toplam sayısı, o bölgedeki biyolojik
çeşitliliği ifade eder. Dünyamızdaki çeşitli ekosistemlerin devamlılığını sağlayan temel
dayanaklardan biri de biyolojik çeşitliliktir. Biz insanlar başta olmak üzere tüm canlıların gıda
ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşıladığı en temel canlı kaynak, biyolojik çeşitlilik yani
dünyamızın zenginliğidir.
Biyolojik Çeşitliliğin Faydaları
Biyolojik çeşitliliğin doğrudan ya da dolaylı olarak birçok yararı vardır. Bunları şu şekilde
sıralayabiliriz:

Bitkiler fotosentez yaparak doğada oksijen ile karbon arasındaki dengeyi kurar.

Bazı bitki türleri sayesinde insanoğlunun besin, ilaç, kereste ve iplik gibi ihtiyaçları
karşılanır.

Doğada bulunan mantarlar gibi bazı ayrıştırıcılar sayesinde canlı atıkları ve canlıların
ölü bedenleri ayrıştırılarak doğadaki madde döngüsü devam eder.

Hayvansal gıdalar günlük beslenmemizde en önemli protein kaynaklarını oluşturur.

Başta hayvanlar olmak üzere birçok canlı türü, çeşitli tıbbi ve biyolojik araştırmada
kullanılır. Böylece bu canlılar ile önemli hastalıklara çareler aranır.
Ülkemizdeki Biyolojik Çeşitliliğin Nedenleri
Ülkemiz sahip olduğu binlerce hayvan ve bitki türü ile dünyadaki biyolojik çeşitlilik açısından
zengin ülkelerden biridir. Örneğin ülkemizde yaklaşık olarak 12 000 bitki türü vardır ve
bunlardan 3000 kadarı ülkemize özgüdür. Benzer bir durum hayvanlar için de geçerlidir.
Örneğin, Sivas kangal köpeği, ters lale, Ankara çiğdemi, Kars çoban köpeği, Van ve Ankara
kedileri doğal yaşam alanları ülkemiz olan canlılardır.
Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin çeşitli nedenleri vardır. Ülkemizin Asya ile Avrupa
kıtaları arasında ve etrafının denizlerle çevrili olmasından dolayı yani ülkemizin coğrafi
konumu sayesinde birçok canlı ülkemizde yaşamaktadır. Çeşitli yüksekliklerdeki dağları,
ovaları, yaylaları, gölleri, akarsuları yani çeşitli yeryüzü şekilleri ile birçok canlıya barınma
alanı sağlamıştır. Bunların dışında ülkemizin farklı bölgelerinde farklı iklim türlerinin
görülmesi çok farklı canlıların yaşamasına imkân sağlamıştır. Ayrıca ülkemizin birçok kuşun
ve bazı deniz canlılarının göç yolları üzerinde bulunması da biyolojik çeşitliliği arttıran bir
başka etken olmuştur.
1/2
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
FEN BİLİMLERİ
ÖZET
Kangal köpeği - Sivas Yöresi
Ters lale - Hakkâri Yöresi
Biyolojik Çeşitliliği Korumak İçin Öneriler
Dünyamızda sayısız canlı türü yaşamaktadır. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bu canlılar çeşitli
nedenlerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin ülkemizde yaşayan göl
lalesi, Akdeniz foku ve kelaynak gibi bazı türlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Yaşadığımız dünyamızı güzelleştiren biyolojik zenginliğimizi nasıl koruyacağımızı şu şekilde
listeleyebiliriz:
 Hayvanların bilinçsiz avlanmasına karşı kampanyalar ve çalıştaylar düzenlenmelidir. Ayrıca
halkı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalıdır.
 Nesli tehlike altında olan canlıların doğal yaşam alanları koruma altına alınmalı ve bunun
için gerekli yasal çalışmalar yapılmalıdır.
 Canlıların doğal yaşam alanlarından orman ve su kaynakları yasalarla koruma altına
alınmalıdır.
 Çevreye ve dolayısıyla canlılara zararı olan tarım ilaçları, deterjanlar, yapay gübre ve çeşitli
kimyasalların kullanımları ve olası zararları hakkında insanlar bilinçlendirilmelidir.
 Bunların dışında başta Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan UNEP programına ve 1992
yılında Rio’da düzenlenen zirvede ülkemizce de imzalanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
gibi uluslararası antlaşmalara destek verilmeli ve ilgili düzenlemelerin yapılması için yasal
çalışmalar yapılmalıdır.
Ters lale
Akdeniz foku
Kelaynak kuşu
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content