close

Enter

Log in using OpenID

3Teker+ruletlerin taşıma kapasite hesaplanması ve türler

embedDownload
Teker ve Rulet Kullanma Kılavuzu
Taşıma kapasitesi / Teker ve rulet türleri
Taşıma kapasitesi
Bir teker veya ruletin gerekli taşıma
kapasitesini belirlemek için taşıma arabasının
kendi ağırlığı, maksimum yük ve de taşıyıcı teker
ve rulet sayısı bilinmelidir. Dört veya
daha fazla teker veya rulet kullanıldığında, tek
tekerin veya ruletin taşıma yükleri değişebilir.
Gerekli taşıma kapasitesinin hesaplanması:
T = E+Z x S
n
T=Her bir tekerin veya ruletin
gerekli taşıma kapasitesi
E=Taşıma arabasının kendi ağırlığı
Z=Maksimum yük
n=Taşıyıcı teker veya rulet sayısı
S=Emniyet faktörü
Emniyet faktörü S'de, standart kullanım
koşullarına (düz zemin, ilerleme hızı,
dengeli yük dağılımı, düz ileri sürüş,
+15° C ile +28° C arası ortam sıcaklığı) göre söz
konusu farklı koşullar dikkate alınmaktadır.
Emniyet faktörü, hız ve teker yarı çapının
engel yüksekliğine olan oranı tarafından
etkilenir. Dört farklı kategori söz konusudur:
nKapalı
alanlarda manuel taşıma
(Engel yüksekliği < teker çapının %5'i):
Emniyet faktörü: 1,0'dan 1,5'e kadar
nAçık alanlarda manuel taşıma
(Engel yüksekliği > teker çapının %5'i):
Emniyet faktörü: 1,5'dan 2,2'e kadar
nMotor gücüyle tahrik edilen taşıma
Kapalı alan
(Engel yüksekliği < teker çapının %5'i):
Emniyet faktörü: 1,4'ten 2,0'a kadar
nMotor gücüyle tahrik edilen taşıma
Açık alan:
Emniyet faktörü: 2,0'dan 3,0'a kadar
Emniyet faktörlerinde teker kaplamasının
aşınması dikkate alınmamaktadır.
Bilya rulmanlı tekerlerde ve ruletlerde,
saatte 4 km üzeri hızlar mümkündür;
hız yükseldikçe taşıma kapasitesi azalır.
Bir teker veya sabit rulet statik yüklen­melere
maruz kaldığında, %25'e kadar fazla taşıma
kapasitesi varsayılabilir. Yüksek yük altında uzun
bekleme sürelerinde, teker kaplamasının yassılaşması tehlikesi dikkate alınmalıdır.
Taşıma kapasitesi kg biriminde verilir.
N'ye hesaplama işlemi, standart faktörler
ile yapılmalıdır. Geçerli olan yaklaşık eşdeğer:
1 kg ≙ 1 daN.
www.blickle.com
Blickle hafif hizmet tipi
teker ve ruletler
Blickle taşıma arabaları
teker ve ruletleri
Blickle ağır hizmet tipi
teker ve ruletler
Hafif hizmet tipi teker ve ruletler aynı zamanda
kompakt yapılı ruletler, ağırlıklı olarak kapalı
alanlardaki hafif hizmet tipi ve taşıma araçlarında kullanılmaktadır. Bunlar, saatte 3 km'ye
kadar hızlar için tasarlanmıştır. Taşıma kapasiteleri, hafif hizmet tipi tekerlerde ve ruletlerde
280 kg'a ve kompakt yapılı ruletlerde 1750 kg'a
kadar ulaşmaktadır.
Bu teker ve ruletler, ilgili araçların y­ üksek
derecede hareketli olması ve de düşük
yuvarlanma direncinde oldukça sessiz hareket
etmesi gerekliliklerini yerine getirmektedir.
Bunlar, tipik olarak tıbbi cihazlarda, ayaklı
ekranlarda, büyük mutfak cihazlarında
ve benzeri araçlarda kullanılmaktadır.
Taşıma arabaları tekerleri ve ruletleri, açık
ve kapalı alanlardaki sanayi tipi hizmetlerde;
Bunlar, saatte 4 km'ye kadar sürüş hızları
için tasarlanmıştır.
Taşıma kapasiteleri 900 kg'a kadar ulaşmaktadır.
Taşıma arabaları tekerleri ve ruletleri, çevre
etkilerine karşı hassas değildir, genel olarak
bakım gerektirmemektedir ve uzun süre arızasız
bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu teker ve ruletler, tipik olarak makinelerde ve
her türlü cihazda, paletlerde, çalışma platformlarında ve çöp konteynerlerinde kullanılmaktadır.
Ağır hizmet tipi teker ve ruletler, ağır yükler
taşınacağı ve/veya yüksek sürüş hızlarının söz
konusu olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır.
Oldukça sağlam yapılıdırlar. Kısmen çok ağır yükleri
taşıyabilmek amacıyla bu alanda ikiz teker rulet
(çiftli teker) de kullanılmaktadır. Sarsıntısız taşıma
için özellikle yaylı ruletler çok uygundur.
Tipik olarak transpaletlerde ve forkliftlerde,
montaj ve taşıma sistemlerinde ve benzeri
araçlarda kullanılmaktadır.
Blickle hafif hizmet tipi teker ve ruletlerin aynı
zamanda kompakt yapılı ruletlerin taşıma
kapasitesi, DIN EN 12530 standardı uyarınca
döner disk (tribometre) test cihazında test
edilmektedir.
En önemli test koşulları:
nHız: 3 km/saat
nSıcaklık: +15° C ile +28° C arası
nTeker çapının %3'ü kadar yüksekliği
olan engellere sahip yatay sert teker
yürüyüş yüzeyi
nTest süresi: Gerekli engellerden geçiş sayısı, teker çapının (mm olarak) on katıdır
nAra verme süresi: Her 3 dakikalık çalışma
süresinden sonra en fazla 3 dakika
Blickle taşıma arabaları teker ve ruletlerinin
taşıma kapasiteleri, DIN EN 12532 standardı
uyarınca döner disk (tribometre) test cihazında
test edilmektedir:
Blickle ağır hizmet tipi teker ve rurletlerin
taşıma kapasiteleri, saatte 4 km hızda
DIN EN 12532 standardı uyarınca veya daha
yüksek hızlarda DIN EN 12533 standardı
doğrultusunda döner disk (tribometre)
test cihazında test edilmektedir.
En önemli test koşulları:
4 km/saat
nSıcaklık: +15° C ile +28° C arası
nAşağıda belirtilen yüksekliklerdeki engellere sahip yatay sert teker
yürüyüş yüzeyi:
Yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi
< 90° Shore A) teker çapının %5'i kadar
Yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi
≥ 90° Shore A) teker çapının %2,5'i kadar
nTest süresi: En az 500 engelden geçişte
15.000 x teker çevresi
nAra verme süresi: Her 3 dakikalık çalışma
süresinden sonra en fazla 1 dakika
DIN EN 12532 standardı uyarıınca
en önemli test koşulları:
nHız: 4 km/saat
nSıcaklık: +15° C ile +28° C arası
nAşağıda belirtilen yüksekliklerdeki engellere
sahip yatay sert teker yürüyüş yüzeyi:
Yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi
< 90° Shore A) teker çapının %5'i kadar
Sert teker kaplamasında (sertlik derecesi
≥ 90° Shore A) teker çapının %2,5'i kadar
nTest süresi: En az 500 engelden geçişte
15.000 x teker çevresi
nAra verme süresi: Her 3 dakikalık çalışma
süresinden sonra en fazla 1 dakika
nHız:
DIN EN 12533 standardı doğrultusunda
en önemli test koşulları:
nHız: 6 km/saat, 10 km/saat,
16 km/saat, 25 km/saat (standart: maks. 16 km/saat)
nSıcaklık: +15° C ile +28°C arası
nAşağıda belirtilen yüksekliklerdeki engellere sahip yatay sert teker yürüyüş yüzeyi:
Yumuşak teker kaplamasında (sertlik derecesi
< 90° Shore A) teker çapının %5'i kadar
Sert teker kaplamasında (sertlik derecesi
≥ 90° Shore A) teker çapının %2,5'i kadar
nTest süresi: Gerekli engellerden geçiş sayısı,
teker çapının (mm olarak) beş katıdır.
nAra verme süresi: Her 3 dakikalık çalışma
süresinden sonra en fazla 1 dakika
we innovate mobility
33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
542 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content