close

Enter

Log in using OpenID

25-28 Mart 2015 Özel Sporcular Türkiye Şamp. Antalya/Kemer

embedDownload
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F.
: Hakem Görevlendirilmesi.
24/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
Özel Sporcular Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi Türkiye ġampiyonası
Müsabakaları 25-28 Mart 2015 tarihlerinde Ġliniz Kemer Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 25 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da yarıĢmaların oynanacağı
spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
Lütfi ERDOĞAN
Cahit ĠNCESU
Yalçın CAN
Hayri ARSLAN
Mehmet TAN
Özlem ÇAKIR
Ahmet ÖZTAġ
Pınar CAN
Hanım AKÇAY
Kemal ANUK
Ġ. Yavuz ORAY
Arzu KUTLUAY
Mehmet CĠRĠT
Cafer KORKMAZER
Özhan ĠLAN
Çağlar TURAN
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
ĠL Hakemi
ĠL Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Burdur
Burdur
Isparta
Isparta
Isparta
Denizli
Denizli
Denizli
Yedek Hakemler: ġevket OKUTAN- Korkmaz YILDIRIM Ulusal Hakem Isparta
Mehmet Demirci Uluslararası Hakem- Kemal SAĞLIK Ulusal Hakem Denizli
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content