close

Enter

Log in using OpenID

28-30 Mart 2015 Yıldızlar Okul -Uşak

embedDownload
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. 632
: Hakem Görevlendirilmesi.
20/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
UŞAK
Okul Sporları Federasyonu faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Grup Masa Tenisi Müsabakaları
28-30 Mart 2015 tarihlerinde Ġliniz Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 28 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da yarıĢmaların oynanacağı
spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
Cengiz ÇAKIN
C. Han SAĞDIÇ
Mevlüt TAġAVLU
Ali KOZAK
Süleyman SOLAK
Zeki ÇAKIR
Muhittin AYDIN
Osman KAHRAMAN
Hasan GÜRBÜZ
H.Ġbrahim KABADAYI
Mustafa CĠVAN
Abdurrahman TUZSUZ
Aydın CANDAN
Ali ġAHĠN
Zafer YILDIRIM
Hatice TATLI
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
Denizli
Ġzmir
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
UġAK
Afyon
Afyon
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Ġzmir
Yedek Hakemler : Abdullah TEMEL-Selin TORAMANLAR-Ozan TORAMANLAR
Mustafa CĠVAN Ulusal Hakem Afyon
Ahmet SELANĠK-Mehmet YILMAZ-Ayfer UYAR-ġenay UYAR Ulusal Hakem Ġzmir
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content