close

Enter

Log in using OpenID

28-30 Mart 2015 Yıldızlar Okul -Ağrı

embedDownload
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. 632
: Hakem Görevlendirilmesi.
20/03/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
AĞRI
Okul Sporları Federasyonu faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Grup Masa Tenisi Müsabakaları
28-30 Mart 2015 tarihlerinde Ġliniz Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 28 Mart Cumartesi günü saat 09.00’da yarıĢmaların oynanacağı
spor salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
M. Hamdin GÜVEN
M.Emin ERTUĞRUL
Abdürrahim ASLAN
ġerif BAYTAR
Adnan IġIK
Sabahat GÜNER
Mustafa TURNA
Musa ÇOBANOĞLU
BarıĢ TOPUZ
Musa BOZTEPE
Sinan TAVLAġ
Fatih GÜLEN
Hakan SUÇEKEN
Berivan BAYRAM
Ġnan ARAS
Cemii ALACA
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
ĠL Hakemi
ĠL Hakemi
ĠL Hakemi
ĠL Hakemi
İLİ
Batman
Batman
Batman
Batman
Batman
Rize
Rize
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Yedek Hakemler: Muammer YILMAZ-Murat KALKAN-Serkan CANTÜRK-Ulusal Hakem Erzurum
Kadir BAKIR-Yasin ÇAKMAKÇI-Hadi GEÇĠM-Mehmet KAZDAL- Ulusal Hakem Rize
Mehmet OZAN-Abdürrahim ARSLAN-Türkan ÇAKICI -ġükriye BARIN Ulusal Hakem Batman
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content