close

Enter

Log in using OpenID

CACHEID=33d13e7c-e209-455b-b85f-9a8507a19f6c

embedDownload
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
01.04.2015
DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
2015/14
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ve Sağlık
Uygulama Tebliğ’nin 4.4.1 maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan
düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 02.04.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1)
2)
3)
4)
Bedeli
Bedeli
Bedeli
Bedeli
Ödenecek
Ödenecek
Ödenecek
Ödenecek
İlaçlar
İlaçlar
İlaçlar
İlaçlar
Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S.T.DOĞRU E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078120
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content