close

Вход

Log in using OpenID

CACHEID=2fc9070a-8d86-48b7-9864-3bd849127084

embedDownload
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BOÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA SON TARİHİ
11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı kanunla
Genel Sağlık Sigortası borçlarını yapılandırma getirilmiş olup 31.03.2015 tarih 2015-7470
sayılı bakanlar kurulu kararıyla yapılandırma süresi uzatılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2014/Nisan öncesi dönemlere ait Genel Sağlık
Sigortası (GSS) borçları yapılandırma kapsamında olup, GSS tescili yapılmış fakat gelir testine
başvurmamış sigortalılar 30.09.2015 tarihine kadar ikametgâh adreslerinde bulunan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuracaklardır.
Sigortalılara Gelir testine
başvurmaları halinde GSS tescil başlangıç tarihinden itibaren belirlenen gelir testi sonucuna
göre borç tahakkuku yapılacaktır.
GSS Prim borçlarının Yapılandırılması için Başvuru formunu doldurmak suretiyle elden
veya posta yoluyla ikametgâhın bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal
Güvenlik Merkezlerine 02.11.2015 ‘e kadar başvurulması gerekmektedir.
Sigortalılarımıza saygıyla duyurulur.
Basri TÜMSEK
İl Müdürü
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
175 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа