close

Enter

Log in using OpenID

çanakkale/ayvacık belediye başkanlığı

embedDownload
ÇANAKKALE/KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Yapı Kullanım izin Belgesi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Denetimli binalarda yapı kullanma izin belgesi raporu
2- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,
3- Telefon Ankastre Vizesi,
4- İskân Dilekçesi
5. Sığınak Raporu ( ihtiyaç dahilinde)
6- İş bitirme Tutanağı
7- Harç ve Ücretler
8- Mal Müdürlüğünden İlişiksiz belgesi
2 GÜN
1
2
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
İmar Durumu
1-Aplikasyon Krokisi, Çap 4-Plan Kote
2- Tapu Fotokopisi,
5-Dilekçe
3- Harç Makbuzu
1 gün
3
Kuşat Ruhsat işleri
4
Cenaze, Defin
5
1-T.S.K erbaş ve erlerine mahsus kimlik fotokopisi veya askerlik durum belgesi
2-Dilekçe
Asker ailelerine yapılan yardımlar
3-Yardım yapılacak kişinin kimlik fotokopisi
(4109 sayılı kanun)
4-ikametgah
6
Nikâh işlemleri
7
İhale işlemleri
8
1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 2 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu, 12-Beyan formu
1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
Giderlerin ödenmesi
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3- 6 adet Fotoğraf,
4- Sağlık Raporu,
5-İzin Belgesi.( Her iki İkametgâhın Küçükkuyu olmadığı durumlarda)
6-İkametgâh Belgesi
4734 sayılı kamu ihale kanunu
2886 sayılı devlet ihale kanunun ilgili maddelerine göre gerekli evraklar istenir.
1-çek ile ödeme
a)kimlik fotokopisi c)kaşe
b)imza yetki belgesi d)maliyeye borcu olmadığını belirtir belge
2-banka ile ödeme
i)borcu yoktur belgesi
15 GÜN
1 GÜN
7 GÜN
1 GÜN
İhale konusuna göre sürelerde
değişim olur.
7 yada 10 gün içinde işleme
alınır yada iadesi yapılır.
Bakiye durumuna göre anında
değilse daha sonra ödeme
yapılır.
9
Ölçü ve ayar işleri
10
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî
Müesseselerin işyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatları
11
Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi
12
13
Ölçü ve Tartı damgalama beyannamesi
İlgili makamdan yetkili memur istenir
1-dilekçe
7-vergi levhası
2-g.s.m beyanı
8-ilgili oda kaydı
3-kimlik foto. veya ticaret sicil gazetesi 9-tüzel kişi ise imza sirküsü
4-tapu fotokopisi
5-yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
6-kira kontratı
1-İşyeri açma ruhsatı 4- jandarma karakol kom. onay belgesi
2-Dilekçe
3-Çevre ve orman md. onay belgesi
4-kimlik fotokopisi
5-su sayaç no-marka
6-DASK BELGESİ
SU ABONELİĞİ
1-Dilekçe
2-tapu fotokopisi
3-iskan belgesi
EMLAK BEYANNAMESİ
TAPU FOTOKOPİSİ, İSKAN BELGESİ
KİMLİK FOTOKOPİSİ
Doldurulmuş beyanname formu
30 gün
30 GÜN
20 gün
1 saat
1 saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile
yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat
yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Cengiz BALKAN Küçükkuyu Belediye Başkanı
Tel:0286 752 50 54
İkinci Müracaat Yeri: Gökay ÖZKAN
Tel:0286 712 10 07
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content