close

Enter

Log in using OpenID

BDSP`nin 1 Mayıs bildirisini indirmek için tıklayın

embedDownload
Emperyalist köleliğe, kapitalist sömürüye,
faşist teröre ve gericiliğe karşı...
1 MAYIS’TA ALANLARA!
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor. 1 Mayıs’ta iki sınıf
karşı karşıya geliyor: İşçi sınıfı ile burjuvazi.
Dünyanın dört köşesinden milyonlarca işçi ve emekçi, emperyalist-kapitalist barbarlığa karşı alanlara
çıkıyor, işçi sınıfının kızıl bayrağı altında birleşiyor, sömürüden ve kölelikten kurtulmak için burjuvazinin
karşısına dikiliyor. Gücünün bilincine varıp bu sömürücü asalaklara meydan okuyor.
Bu meydan okumadan korkan burjuvazi, yasak ve oyunlarla 1 Mayıs’ın devrimci ruhunu yok etmeye
onu zararsız bir bahar bayramına çevirmeye çalışıyor. Çalışıyor ama başaramıyor. 1 Mayıs’ın kızıl
mücadele ruhu bir meşale gibi yanmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.
Kardeşler!
1 Mayıs alanlarında insanca yaşamaya yeterli ücret talebini haykırmalı, taşeron köleliğine hayır
demeliyiz. Soma başta olmak üzere ülkenin dört köşesinde canımıza okuyup saraylar-saltanatlar
kuranlardan hesap sormalıyız.
Bu haramiler, sıkıyönetim uygulamalarını aratmayan düzenlemelerle söz, basın, örgütlenme,
gösteri ve toplanma özgürlüğünü keyiflerine göre yasaklıyor. Daha fazla sömürmek için başımızda sopa
sallıyorlar.
Binlerce metal ve cam işçisi kardeşimize yaptıkları gibi, grev yasaklarıyla elimizi-kolumuzu bağlıyorlar.
Eğer boyun eğersek sefaletimiz katmerlenecek, açlığımız büyüyecek.
1 Mayıs yasaklara ve faşist devlet terörüne karşı sesimizi yükselttiğimiz gün olmalı.
1 Mayıs’ta sınırsız söz, basın, örgütlenme, gösteri ve toplanma özgürlüğü talebini yükseltmeli, grev
hakkımıza sahip çıkmalıyız.
Taksim başta olmak üzere alanlara konulan yasakları çiğneyip geçmeliyiz.
1 Mayıs alanlarında aynı zamanda kadınları aşağılayan, kadına yönelik şiddeti
ve tecavüzü meşrulaştıran, böylelikle Özgecan gibi gencecik kızlarımızın vahşice
katledilmesine zemin hazırlayan gericiliğe karşı yürümeliyiz.
Emperyalist savaşlara ve saldırganlığa, kirli savaş
tezgahlarına da karşı durmalıyız. Suriye’ye ya da herhangi
bir başka ülkeye yönelik tezgahlanan her türlü gerici savaş
kışkırtmasına karşı çıkmalıyız. Ortaçağ kalıntısı IŞİD gibi
taşeronları aracılığıyla halklara karşı kıyım yapan, kan
döküp halkları köleleştiren emperyalizmi lanetlemeliyiz.
Ezilen halklarla dayanışmayı yükseltmeli, eşitlik ve
özgürlük istemeli, 1 Mayıs alanlarında omuz omuza
yürüyerek kardeşlik köprüleri kurmalıyız.
Herkese iş, tüm
çalışanlara iş güvencesi!
Kardeşler!
Tüm sorunlarımızın kaynağında emeğin ürünlerine
burjuvazi hesabına el koyan kapitalist düzen ve ona
bekçilik yapan sermaye iktidarı var. Açlık, yoksulluk,
işsizlik, doğanın tahrip edilmesi gibi büyük sorunları bu
düzen yaratıyor. Burjuvaların kasaları dolsun diye çalıyor,
çırpıyor, yağmalıyorlar.
Bu nedenle, sorunlarımıza köklü ve kalıcı çözüm bulmak
için sadece bu düzenin partilerinden değil kendisinden
de kurtulmak zorundayız. Kapitalizmin kökünü kazımalı
yerine işçi-emekçilerin sosyalist iktidarını kurmalıyız.
Sosyalizmde fabrikalar, tarlalar, iktidar, kısacası her şey
emekçinin olacak!
Kapitalizmi yıkıp sosyalizmi kurmanın yolu devrim,
devrimin silahı ise işçi sınıfıdır. Devrim için 1 Mayıs’ta işçi
sınıfının kızıl bayrağı altında birleşmeliyiz.
Hayatımız, geleceğimiz ve onurumuz için milyonlar
olup bir sel gibi 1 Mayıs alanlarına akmalıyız. Bunun
için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. 1 Mayıs’ın
tarihsel anlamını ve güncel çağrısını sınıf kardeşlerimize
anlatmalı, omuz omuza verip 1 Mayıs çağrısını hep
birlikte yaymalıyız. Böylelikle öfkemizi ve umudumuzu
seçim sandıklarına gömmeye çalışanlara karşı 1 Mayıs
alanlarında emeğin devrimci gücünü göstermeliyiz.
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Kahrolsun sermaye iktidarı!
Yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı!
Özelleştirmeye,
taşeronlaştırmaya,
esnek üretime hayır!
Kadınlar üzerindeki
her türlü baskıya,
eşitsizliğe ve
cinsel ayrımcılığa son!
Her türlü
ulusal baskı,
eşitsizlik ve
ayrıcalığa son!
Bağımsız Devrimci
Sınıf Platformu
İşçi Bülteni Özel Sayı: 1241 * Fiyatı: 25 Kr * Nisan 2015 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yerel, süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Meşrutiyet Mh.
Kodaman Sk. No: 111/15 Şişli / İstanbul Tel/Fax: 0 (212) 621 74 52 * Baskı: Özdemir Mat. Davutpaşa Cd. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 242 Topkapı / İstanbul Tel: (212) 577 54 92
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
756 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content