close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa`da devrimci bir 1 MAYIS için seferberliği büyütelim!

embedDownload
Avrupa’nın yerli ve göçmen işçilerine,
emekçilerine, ilerici ve devrimci güçlerine!
DEVRİMCİ 1 MAYIS İÇİN SEFERBERLİĞİ BÜYÜTELİM!
İşçiler, emekçiler,
Adım adım yeni bir 1 Mayıs’a yaklaşıyoruz. Tüm göstergeler, kapitalizmin, dünya ölçüsünde öncekinden de derin ve
şiddetli yeni bir krize doğru seyrettiğini gösteriyor.
Dünya ekonomisinin daha derin bir krizin içine yuvarlanması demek, AB, AMB ve İMF tarafından, başta Avrupa’nın
Akdeniz şeridindeki Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ekonomisi zayıf ülkelerindekiler olmak üzere, tüm Avrupa
ülkelerindeki işçi ve emekçilere yeni ve daha da yıkıcı nitelikte “kemer sıkma paketleri” dayatmak demektir. Bu çerçevede,
kapitalist sömürünün daha da katmerli hale gelmesi, nüfustan daha hızlı artış gösteren işsizlik, toplum ölçüsünde yaygınlık
kazanan yoksulluk, toplumun alt ve üst katmanları arasındaki sınıf kutuplaşmasının iyiden iyiye sertleşmesi, ürkütücü
boyutlarda bir gelir adaletsizliği ve gelecek güvencesinden yoksunluk demektir.
Bu saldırıları her zamanki gibi, demokratik hak ve özgürlükleri tırpanlamak, polis devleti uygulamalarına hız
kazandırmak, gelinen yerde sırtında bir yük haline geldiğini düşündüğü ikiyüzlü burjuva demokrasisini bir yana atıp, adım
adım finans kapitalin en ırkçı ve en şoven eğilimlerinin yoğunlaşmış ifadesi olan açık terörcü diktatörlüğüne, yani, faşizme
başvurmak izleyecektir. Avrupa’nın tüm ülkelerinde büyük bir tehlike haline gelen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, bunun
dolaysız ürünü ve ifadesi olan ırkçı-faşist saldırganlık, her yerde gerici ve faşist parti ve neo-nazi türü akımların güçlenmesi
bunun habercisidir.
Tüm bunları, başını ABD’nin çektiği emperyalist saldırganlık ve savaş tehdidi ve tehlikesi tamamlamaktadır. Almanya
bu konuda başı çekmektedir ve hummalı biçimde yeni bir savaş suçu işlemeye hazırlanmaktadır. Nitekim, militarizm başta
Almanya’da olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinde azgın boyutlar kazanmış olup, silahlanma yarışı çılgınlık düzeyindedir.
Avrupa’da işbaşındaki hükümetlerin tümü de birer savaş hükümetidir. Ekonomileri hızla savaş ekonomilerine dönüşmekte,
savaş bütçelerine ayrılan paylar her yıl katlanmaktadır.
Bu arada, Ortadoğu, emperyalist ve gerici savaşlar nedeniyle tam bir kan gölüne dönüşmüştür. Fiilen başlamış bulunan
savaşın şimdiki durağı ise Yemen’dir. Bir yandan da Ukrayna’ ya dönük savaş çığırtkanlığı yapılmaktadır. Kısacası, yeni
bir emperyalist savaş, gelinen yerde artık yakın bir tehlike haline gelmiştir. Demek oluyor ki, devrimci sınıf mücadeleleri
ile önlenemezse eğer, Avrupa’nın tüm uluslarından işçileri, emekçileri, ilerici ve devrimci güçleri karanlık günler
beklemektedir.
İşçiler, emekçiler, devrimciler,
Kapitalizmin krizi atlatılamıyor. İktisadi ve sosyal yıkım saldırılarının ardı arkası gelmiyor. Öte yandan Avrupa’nın
tüm ülkeleri biri diğerini izleyen sınıf ve kitle hareketleri ile sarsılıyor. İşçi ve emekçiler içinde krize karşı hoşnutsuzluk
gitgide artıyor. İşçilerin ve emekçilerin kapitalist sömürüye, baskıya, işsizliğe, yoksulluğa, ırkçı-faşist saldırganlığa, polis
devleti uygulamalarına ve savaşa karşı dur durak bilmeyen mücadeleleri, yaşlı kıta Avrupa’nın bir diğer gerçeğidir.
Yunanistan, İspanya, İtalya, Belçika ve Fransa’da emekçi kitleler sürekli bir eylemlilik içindeler. Saldırılara karşı tepkileri
de sanıldığından da büyüktür. Dikkate değer olansa, daha kitlesel ve daha militan mücadeleler için sürekli bir arayış içinde
olmalarıdır.
Bu arayış devrimci bir arayıştır. 1 Mayıs gibi tarihsel, sınıfsal ve siyasi anlamı derin bir mücadele gününde, bu arayışa
cevap vermek, bu anlama gelmek üzere, Avrupa’da hain sendika bürokratları ve politikacılarının hamasi nutuklar attığı
resmigeçit niteliğindeki 1 Mayıs’ları, tarihsel ve sınıfsal anlamına uygun olarak, sömürüye, polis devleti uygulamalarına,
ırkçı-faşist saldırganlığa ve savaşa karşı bir mücadele gününe çevirmek için çok yönlü bir çaba yürütmek, günün en
yakıcı görev ve sorumluluğudur.
O halde, 1 Mayıs’ı tarihsel ve sınıfsal niteliğine yaraşır biçimde kutlamak, devrim ve sosyalizm şiarlarını haykırmak için
ileri!
Yaşasın 1 Mayıs!
Kahrolsun kapitalizm!
Kahrolsun emperyalist saldırganlık ve savaş!
Yaşasın proletarya devrimi ve sosyalizm!
TKİP-Yurtdışı Örgütü
Nisan 2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content