close

Enter

Log in using OpenID

2015-020 Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklikler

embedDownload
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/020
08.04.2015
Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklikler:
08.04.2015 Tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 2015/7496 Sayılı BKK ile teşvik uygulamalarında
aşağıdaki değişikler yapılmıştır:
1- Teşvik Belgesi Olmaksızın Teminat Kapsamında İthalatta Ek Süreye Üst Sınır Geldi:
2012/3305 Sayılı BKK’ nın gümrük vergisi muafiyetini düzenleyen 9’ncu maddesinin 6’ncı bendinde,
teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin
makine ve teçhizatın ithaline 6 ay süre için teminat karşılığında izin verilebiliyor.
Verilen sürede teşvik belgesi çıkarılamaması halinde yatırımcıya ek süre verilebiliyor. Bu süre
içerisinde de belge alınamaz ise alınan teminat irat kaydediliyor.
2015/7496 Sayılı BKK ile yapılan değişiklikle verilecek ek süre azami üç ay ile sınırlandı. (Henüz irat
kaydedilmemiş teminatlar için de ek süre imkanı tanındı)
2- Faiz Desteğinde Süreler Uzadı:
Bilindiği gibi, teşvik belgeli yatırımlarda, bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım
kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için
ödenecek faizin veya kâr payının bir kısmı Hazinece karşılanabiliyor.
Bu teşviğe için başvuru süresi 2014 sonu itibarıyla dolmuştu. 2015/7496 Sayılı BKK ile yapılan
değişiklikle başvuru süresi 31.12.2015 tarihine uzatıldı.
3- Maden Arama Yatırımlarında Sigorta Primi Desteği:
Bilindiği üzere, teşvik belgeli yatırımlarda süresi yatırımın sektör ve yöresine göre değişmek
üzere sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık tarafından
karşılanıyor.
Normalde bu teşvikten yararlanmak için de teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması
gerekiyor.
2015/7496 Sayılı BKK ile yapılan değişiklikle, maden arama yatırımlarında, tamamlama vizesi
yapılmamış olsa da teşvikten yararlanılma imkânı tanındı.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
4- Öncelikli Yatırım Konularında Değişiklikler:
•
•
•
•
Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon
Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik
yatırımlar öncelikli yatırımlar arasından çıkarıldı.
Eski uygulamada Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden
gerçekleştirilecek yatırımların öncelikli yatırım sayılması için yatırım tutarının asgari yirmi
milyon Türk Lirası olması gerekiyordu, bu sınır kaldırıldı.
Yüksek teknolojili bazı yatırımlar öncelikli yatırım sayıldı.
Maden arama yatırımları öncelikli yatırım sayıldı.
5- İndirimli Gelir Ve Kurumlar Vergisi Konusunda Değişiklikler:
Bilindiği gibi, teşvik belgeli yatırımlarda, yatırım yer ve sektörüne göre değişken olmak üzere
indirimli vergi uygulaması yapılmaktadır.
Uygulama gelir ve kurumlar vergileri, kanuni oranları yerine, teşvik belgesinde öngörülen
yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya yine belgede yer oranlarda indirimli olarak
uygulanmaktadır.
İndirim oranı prensip olarak yatırımdan sağlanan kazançlara uygulanmakla birlikte, Bakanlar
Kurulunca belirlenen yatırımlarda diğer kazançlara da uygulama imkânı bulunmaktadır.
İşte 2015/7496 Sayılı BKK ile yapılan değişiklikle, 01.01.2015-31.12.2015 tarihler arasında
gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve stratejik yatırımlarda diğer faaliyetler için kazançlara
uygulanacak indirim oranları artırılmıştır.
6- Belli Sektörlerde Asgari Yatırım Tutarları Azaltıldı:
Teşvik uygulamasında, yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için sektör ve yöreye göre
asgari bir yatırım tutarı gerekiyor.
2015/7496 Sayılı BKK ile yapılan değişiklikle, belli yöre ve sektörlerdeki asgari yatırım
tutarları azaltıldı:
-İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
yatırımlarında,
-Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı yatırımlarında,
-Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı yatırımlarında,
-Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımlarında
Asgari yatırım tutarları 1’nci ve 2’nci bölgelerde 1 milyon, 2,3 ve 4’ncü bölgelerde 500 bin
liraya indirildi.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
7- Teşvik Kapsamına Alınan Sektörler:
İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 2 milyon lira tutarındaki demiryolu ve tramvay
lokomotifleri yatırımları ile 4’ncü ve 5’nci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri
imalatı yatırımları teşvik edilecek konular arasına alındı.
Ayrıca özgül yakıt tüketimini asgari % 15 oranında azaltmaya yönelik yatırımlar da teşvik
edilmeyecek yatırım konuları arasından çıkarıldı
Anılan Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/20157446_Sayili_Bkk.pdf
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content