close

Enter

Log in using OpenID

13 nisan 1

embedDownload
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
614807 >
Tözge'ye Aktif Bank'ta yeni görev
771301
Aktif Bank, Galip Tözge'nin Çalık Finansal Hizmetler
Grubu'nda görevlendirildiğini ve genel müdürlük
görevinden 30 Nisan itibarıyla ayrılacağını duyurdu. Aktif Bank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan
açıklamasında, bankanın genel müdürlük görevini yılın
ilk günlerinde devralan ve bu süre içinde bankanın
yeniden yapılanması ve orta ve uzun dönemi kapsayacak stratejik konumlanması için gerekli planlama
çalışmalarını yürütmekte olan Galip Tözge'nin, buna
uygun olarak Çalık Finansal Hizmetler Grubu'nda
görevlendirildiği kaydedildi.
9
ISSN
1301-6148
Raylı sistem projelerine destek
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesine ait hafif
raylı sistem hattı projelerini üstlenecek. Bakanlar Kurulu'nun, Şehir İçi Raylı Ulaşım
Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13212
Fiyatı: 25 KURUŞ
Akbank Nakit
Yönetimi ve Dış
Ticaret Bölüm
Başkanı Erdoğdu
Paker "Kusursuz
nakit yönetimi,
kesintisiz ticaret
sloganımızla
müşterilerimizin
her daim
yanındayız" dedi.
TCMB BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ SONUÇLARI YAYIMLANDI
Konut-taşıt kredileri gevşetildi
Ankete göre, Ocak-Mart dönemi sonuçları incelendiğinde; bankaların standartları işletme kredileri
ile diğer bireysel kredilerde sınırlı sıkılaştırdığı, konut ve taşıt kredilerinde ise gevşettiği görüldü.
İSTANBUL, AA
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilerde sıkılaştırmanın süreceği, bireysel kredilerden konut ve taşıt kredilerinde standartların temelde aynı kalacağı, diğer bireysel kredilerde ise gevşetileceği öngörülüyor. TCMB, bankaların 2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin
değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine
ilişkin beklentilerini içeren Ocak-Mart
2015 dönemi Banka Kredileri Eğilim
Anketi sonuçlarını yayımladı.
Ocak-Mart 2015 dönemi sonuçları incelendiğinde; bankaların standartları işletmelere kullandırılan krediler ile
diğer bireysel kredilerde sınırlı ölçüde
sıkılaştırdığı, konut ve taşıt kredilerinde ise bir miktar gevşettiği görüldü.
Bu yılın ikinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredilerde sıkılaştırmanın süreceği, bireysel
kredilerden konut ve taşıt kredilerinde
standartların temelde aynı kalacağı, diğer bireysel kredilerde ise gevşetileceği yönünde oldu. Kredi talebi açısından
bakıldığında; işletmelerin banka kredilerine olan talebi daralırken, konut ve
diğer bireysel kredilerde talep arttı,
taşıt kredilerinde ise azaldı.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde; yılın ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaştırmanın sürdüğü görüldü.
2014 yılının son çeyreğinde gevşetilmiş
olan yurt dışı fonlama koşulları ise
T
Karşılıksız çek adedi
iki ayda yüzde 3 azaldı
yılın ilk iki ayında karşılıksız çek
Buadedi,
geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 3 azaldı. Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, Ocak-Şubat 2015 dönemindeki karşılıksız çek adedi, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalırken, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ise yüzde 70 artış gösterdi.Şubat 2015'te bankalara ibraz edilen 3
milyon adet çekin parasal tutarı 91 milyar TL oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre bankalara ibraz edilen çek adedi yüzde 14 azalırken, çek tutarı ise
yüzde 4 arttı. Aynı dönemde, parasal
değeri 4,9 milyar TL olan 96 bin adet
çeke, karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 16,8 milyar TL tutarındaki 443 bin adet çek ise daha sonra ödendi. Bu yılın şubat ayı itibarıyla
karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet
olarak yüzde 3,1 ve tutar olarak yüzde 6,9 oldu. 2014 yılı sonunda bu oranlar adet olarak yüzde 2,9 ve tutar olarak yüzde 3,3 düzeyindeydi.
Şubatta adet olarak en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Tutar olarak en fazla karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bulunduğu illerde ilk sırada yer alan Bursa'yı İstanbul,
İçel, Ankara ve Antalya izledi. Aynı dönemde tutar olarak, karşılıksız işlemi
yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere
oranının en yüksek olduğu il, yüzde
51,9 ile Bursa oldu. (İstanbul, aa)
hem fonlama maliyetinin hem de diğer
koşul ve kurallarının etkisiyle OcakMart 2015 döneminde sıkılaştırıldı.
Ocak-Mart 2015 döneminde bankalar, genel olarak işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları sıkılaştırdı. Standartların sıkılaştırılmasının ardındaki nedenler olarak;
genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler başta olmak üzere risk algısına
ilişkin faktörler gösterilirken, standartları gevşetici yönde etkileyen ana faktör diğer bankaların rekabeti oldu.
2015 yılının ikinci çeyreği için beklenti, standartlardaki sıkılaştırmanın süreceği yönünde oluştu.
İşletmelere kullandırılan kredilere
uygulanan kredi koşul ve kurallarına
bakıldığında; bankaların daha riskli
olarak değerlendirdiği krediler üzerinden aldıkları kar marjlarını artırmaya devam ettiği, vade koşulları, kredi ya
da kredi limitinin büyüklüğüne ilişkin
koşullar ile kredi sözleşmesi özel koşul-
larını gevşettiği görüldü. Ocak-Mart
2015 döneminde genel olarak işletmelerin banka kredilerine olan talebi önceki çeyreğe göre geriledi. Krediyi kullanan firma ölçeği açısından bakıldığında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin
kredi talebi azalırken, büyük işletmelerin kredi talebi temelde aynı kaldı.
Vade yapısı ve para cinsi açısından
krediler incelendiğinde; kısa vadeli
kredilere olan talep temelde aynı kalırken, uzun vadeli kredi talebinin artışa
geçtiği; Türk lirası cinsinden açılan
kredilere olan talep artarken, yabancı
para cinsinden açılan kredilere olan talepteki azalışın sürdüğü gözlendi.
Kredi talebindeki gerilemenin ardındaki nedenler olarak sabit yatırımlar ile diğer bankalardan alınan krediler gösterilirken, stok artırımı ve işletme sermayesi gereksinimi ile borcun yeniden yapılandırılması ve satıcıların
peşin alımlarda uyguladığı iskonto ve
kolaylıklar talebi artırıcı yönde etkile-
yen faktörler oldu. 2015 yılının ikinci
çeyreği için beklenti, kredi talebindeki
daralmanın süreceği yönünde oldu.
Bireysel kredilere uygulanan standartların değişimi incelendiğinde, konut ve taşıt kredilerinde standartların
gevşetildiği, diğer bireysel kredilere
uygulanan standartların ise sıkılaştırıldığı görüldü.
Konut kredilerinde standartların
gevşetilmesinin ardındaki neden banka dışı mali kesimin rekabeti olurken,
taşıt kredilerinde fon maliyetleri ve
bilanço kısıtlamaları ile rekabet baskısına ilişkin faktörler standartların gevşetilmesinde etkili oldu. Diğer bireysel
kredilerde ise diğer bankaların rekabeti ile fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamalarının gevşetici yöndeki etkisine
rağmen tüketicilerin kredi itibarı ve genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler standartların sıkılaştırılmasına neden oldu. Gelecek çeyrek dönem için
beklenti; konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartların temelde aynı
kalacağı, diğer bireysel kredilere uygulanan standartların ise gevşetileceği
yönünde belirdi.Bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallar açısından bakıldığında; tüm bireysel kredi türlerinde bankaların uyguladığı koşul ve kuralları temelde aynı bırakmayı tercih ettiği görüldü.Yılın ilk çeyreğinde, konut
ve diğer bireysel kredilerde talep artışı yaşanırken, taşıt kredilerine olan talep azaldı. Konut kredileri açısından bakıldığında, konut piyasasına ilişkin
beklentilerin talep artışının ardındaki
faktör olduğu görüldü.
Akbank, ‘Türkiye’nin En İyi
Nakit Yönetimi Bankası’ seçildi
FİNANS SERVİSİ
lobal Finance Dergisi, Akbank'ı "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre,
dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance'in yaptırdığı
"Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi 2015" araştırması sonuçlandı. Global Finance Dergisi editörleri tarafından, yayının okuyucularının
oyları, sektör analistleri, kurumsal
yöneticiler ve teknoloji uzmanlarının
katkılarıyla yapılan değerlendirmeler ve araştırmalar sonucunda Akbank, "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi. Bu yıl ilk kez
ülke kazananları kategorisinin eklendiği ödülü kazanan Akbank, önemli bir başarıya imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Finance Editörü ve Başkanı Joseph Giarraputo, finansal
kuruluşların şirketlere hazine ve nakit yönetimi işlemlerinde geniş bir
ürün ve hizmet ağıyla çözümler sunduğunu belirterek, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, üstün
teknolojik altyapıları ile müşterileri-
G
ne en iyi finansal çözümleri sunan,
müşteri odaklı hizmetleriyle rekabetten ayrışan bankalar öne çıktı. Türkiye'de de Akbank, nakit yönetimi işlemlerindeki yüksek hacmi, pazar
payı, rekabetçi fiyatlama stratejisi,
teknolojik altyapısı ve müşteri hizmetlerindeki başarısı ile bu ödülü kazandı" ifadelerini kullandı.Akbank
Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm
Başkanı Erdoğdu Paker ise "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Vizyonumuz, nakit yönetiminde hem konvansiyonel hem de
teknolojik ürün ve hizmetlerimizle
müşterilerimizin iş ortağı olmak.
Sürekli geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdığını görmek bizleri mutlu ediyor. Yenilenen teknolojik altyapımız ve uzman nakit yönetimi kadromuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına proaktif yaklaşım ve
yenilikçi ürünlerimizle çözüm sunmaya devam edeceğiz. 'Kusursuz
nakit yönetimi, kesintisiz ticaret' sloganımızla müşterilerimizin her daim
yanındayız."
4G ihalesi 26 Mayıs’ta
Türkiye, Asya Altyapı Yatırım
Bankasına kurucu üye oldu
4G lisans ihalesi, BTK tarafından 26 Mayıs Salı günü Ankara'da yapılacak. Kapalı teklif ve devamında açık teklif
usulüyle yapılacak ihalede, 5 farklı bantta toplam 20 ayrı frekans paketi satılacak.
Çin'in öncülüğünde kurulma çalışmaTürkiye,
ları devam eden Asya Altyapı Yatırım Banka-
G lisans ihalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) tarafından 26 Mayıs Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
BTK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale sonucunda
verilecek yetkilendirmenin konusu,
ilgili mevzuat hükümleri ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi kapsamında IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon)
hizmet ve altyapılarına ilişkin mobil elektronik haberleşme şebekesinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve şebekenin yetkilendirme süresi sonunda BTK veya BTK'nın
göstereceği kuruluşa çalışır vaziyette ve bedelsiz devredilecek.
İhalede, 800, 900, 1800, 2100
ve 2600 MHz frekansları için, toplam 20 ayrı bant genişliğinde satış
yapılacak. Toplam bant genişliği
390,4 MHz olacak. İhalenin toplam
asgari bedeli ise 2 milyar 298 mily-
4
Teklif verme süresi değiştirilmeyecek
Teklifler, 20 Mayıs Çarşamba gününden son teklif verme tarihi olan
26 Mayıs Salı günü saat 09.30'a kadar BTK'da, ihale komisyonunun en
az bir üyesinin imzaladığı sıra numaralı alındı belgesi karşılığı, ihale
on 67 bin 661 avro olarak belirlendi.İhale sonucunda 800 MHz, 900
MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekans bantlarında tamamı GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi
sahibi olmak üzere en fazla 3 işletmeci, 2600 MHz frekans bandında
ise 3'ü GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve
IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi istekliler olmak üzere en
fazla 4 işletmeci yetkilendirilecek.
Yetkilendirme süresi, yetkilendirme
tarihinden itibaren 30 Nisan 2029'a
kadar olacak. İhale şartnamesi 50
bin liraya BTK'dan alınabilecek.
İhale şartnamesi ve ekleri BTK'da
mesai saatlerinde ve Kurumun sağlayacağı imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak görülebilecek. Her ne
sebeple olursa olsun ihale şartnamesi için ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek. IMT hizmet ve altyapılarına
ilişkin yetkilendirme ihalesi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeli-
komisyonuna elden teslim edilecek.
Başka şekilde veya son teklif verme
tarih ve saatinden sonra yapılacak
başvurular dikkate alınmayacak.
Teklif verme süresi hiçbir surette
değiştirilmeyecek.
ğine göre BTK tarafından 26 Mayıs
Salı günü saat 10.30'da BTK merkez
binasında yapılacak.
İhalede Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye
İlişkin İhale Yönetmeliği uyarınca
kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulanacak.İstekliler, ihale şartnamesinde teklif vereceği her
bir paket satışı için ayrıntıları belirtilen ilgili frekans paketinin asgari
değerinin yüzde 5'i oranında geçici teminat verecek.
‘Melek Yatırımcılık Eğitim Programı’ 17-18 Nisan’da
İstanbul, Türkiye Melek
Borsa
Yatırımcılar Derneği (TBAA)
ve Avrupa Melek Yatırım Ticaret
Örgütü (EBAN) iş birliği ve Türk
Ekonomi Bankası'nın (TEB) katkılarıyla düzenlenen "Melek Yatırımcılık Eğitim Programı", 17-18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de
ilk kez gerçekleştirilecek olan EBAN Melek Yatırımcılık Progra-
mında EBAN'ın Onursal Başkanı
Paulo Andrez melek yatırımcı olan
ve melek yatırımcı olmak isteyen
adaylara doğru yatırım projesini
nasıl seçeceklerini, şirket değerlemesinden sözleşme aşamasına
tüm süreçleri ve yapılan yatırımın hem yatırımcı hem girişimci
açısından en karlı şekilde geri dönüşünü sağlayacak çıkış stratejilerini anlatacak.
Melek Yatırımcılık Eğitim
Programı kapsamında Başbakan-
lık Hazine Müsteşarlığı yetkilileri,
EBAN'ın Onursal Başkanı Paulo
Andrez, TBAA Başkanı ve EBAN
Eğitim Enstitüsü Başkanı Baybars
Altuntaş tarafından gerçekleştirilecek sunumlarda melek yatırımcılığa dair konular ele alınacak.
Doğru yatırım ve şirket değerlemeleri için uluslararası geçerliliği olan kriterler, girişimci ile
olan ilişkilerin ve sözleşme sürecinin yönetimi, yatırımın hem
yatırımcı hem de girişimci için en
‘Türkiye e-dönüşüm
ile kalkınacak’
TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel
Samast, Türkiye’deki e-fatura ve
e-defter kullanıcı sayısının 20 bine ulaştığını belirterek, “2 yıl içerisinde bu
rakamın 100 bine ulaşması bekleniyor” şeklinde konuştu.
Haberi sayfa 3’te
karlı şekilde geri dönüşünü sağlayacak çıkış stratejileri, Türkiye'de
ve dünyada melek yatırımcılığın
geldiği son durum ve gelecek 10
yıl içindeki beklentiler ile Türkiye'de erken aşama yatırımları,
melek yatırımcılık, "akredite melek yatırımcı" olmak için kriterler
ve Borsa İstanbul Özel Pazar gibi
pek çok konu Türkiye'de ilk kez
düzenlenecek olan EBAN Melek
Yatırımcılık Eğitim Programında
işlenecek. (İstanbul, aa)
sına kurucu üye olarak kabul edildi. Çin Maliye
Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye'nin, Asya Altyapı Yatırım
Bankasına kurucu üyelik için 26 Mart'ta yaptığı başvuru sonuçlandırıldı. Bankanın kurucu üye
sayısı, Türkiye'nin de kabul edilmesiyle 38'e yükseldi. Bankanın kurucu üyeleri, 10 Nisan itibariyle şu ülkelerden oluştu:
"Çin, Fransa, AlmanÇin Maliye
ya, Bangladeş, Brunei,
Bakanlığı, Kamboçya, Hindistan, EnTürkiye'nin, donezya, İtalya, Ürdün,
Kuveyt, KırgıAsya Altyapı Kazakistan,
zistan, Laos, Lüksemburg,
Yatırım Malezya, Maldivler, Malta,
Bankasına, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Yeni Zelanda, Umkurucu üye man, Pakistan, Filipinler,
olarak kabul Katar, Suudi Arabistan,
edildiğini Singapur, Sri Lanka, İsviçre, Tacikistan, Tayland,
açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri,
İngiltere, Özbekistan, Vietnam, İran ve Türkiye."Çin'in kuruluş sermayesinin 50 milyar dolarlık kısmını karşılayacağını
taahhüt ettiği bankaya 50'den fazla ülke üye olmak için başvurdu. Bu ülkelerden 38'i kurucu
üye olurken, diğer ülkelerle ilgili değerlendirme
süreci sürüyor. Bankanın kurucu üyelerine ilişkin nihai sayı, 15 Nisan'da belli olacak.Bankanın toplam sermayesinin 100 milyar dolar olması hedefleniyor. Bankanın 2015 sonunda faaliyetlerine başlaması bekleniyor. (Ankara, aa)
1930’dan
Aslan payı...
Feray Alpay’ın
yazısı sayfa 8’de
Peugeot satışlarını yüzde 82.6 artırdı
‘Bebeğinizin uykusuzluğunun
nedeni besin alerjisi olabilir’
Haberi 2’de
Haberi sayfa 8’de
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
727 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content