close

Enter

Log in using OpenID

10 Ocak s1

embedDownload
10 OCAK 2015 CUMARTESİ
Bank Asya satışa başladı
Asya Katılım Bankası (Bank Asya), finansal hizmetler konusunda faaliyet gösteren Tamweel Africa Holding SA'da sahip olduğu
yüzde 40'lık hisselerini pay başına 24,84 avrodan sattığını bildirdi. Bank Asya'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)
yapılan açıklamada, "Tamweel Africa Holding SA'daki yüzde
40 oranındaki hisselerimizin The Islamic Corporation for the
Development of the Private Sector (ICD)'e satışına ilişkin
sözleşme 8 Ocak 2015 tarihinde imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, pay başına 24,84 avro (15,24 avro nominal değerli hisse için) olmak üzere, yüzde 40'lık hisse için toplamda 31 milyon 802 bin 806 avro (37,7 milyon dolar) tahsil edileceği
bildirilirken, satış bedelinin sözleşme imza tarihinden itibaren
10 gün içinde ödeneceği kaydedildi.
771301
1301-6148
9
ISSN
Akaryakıt dağıtım şirketleri, motorin satış fiyatlarında litrede 7-8 kuruş indirim yaptı. AA
muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ankara'da
litresi 3,74 lira olan motorinin fiyatı 3,66-3,67
liradan satılmaya başlandı. İstanbul ve
İzmir'de ise 3,67 liradan 3,59-3,60 liraya geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve
kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
614807 >
Motorinde yeni indirim
'Ar-Ge'ye ayırdığımız
payı artırmalıyız'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Ar-Ge'ye ayırdığı payın yüzde 1 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bizim ne
yapmalı ne etmeli, yememeli, içmemeli,
uyumamalı, Ar-Ge'ye ayırdığımız payı yüzde 2'lerin üzerine çıkarmamız lazım" dedi. Zeybekci, COMODO firmasının yüksek teknoloji içeren siber güvenlik ürünü
"Korugan"ın ihracatı nedeniyle ODTÜ
Teknokent'te düzenlenen törende, bilgiyi üreten ülkelerin teknolojiyi de ürettiğini söyledi. Dünyada kilogram başına ortalama ihracatın 3,5 dolar seviyelerinde
bulunduğunu dile getiren Zeybekci, "Türkiye'de bu oran bundan 4 sene önce
1,19 dolardı. 4 yıl içinde 1,65 dolara geldi. Daha neredeyiz?" diye konuştu. Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerinin payının yüzde 3,5 civarında olduğunu anlatan Zeybekci, Türkiye'nin çok çalışarak ilerlemek zorunluluğu bulunduğunu ifade etti. Bilgiyi üreten
ülkelerin etkin ülke olduğuna dikkati çeken Zeybekci, buna karşın fason üretim
yapan ülkelerin edilgen konumda kaldığını, Türkiye'nin edilgen bir ülke olmaması gerektiğini bildirdi. Türkiye'nin Ar-Ge'ye
ayırdığı payın bundan 10 yıl önce milli gelirin yüzde 0,48'i seviyesinde bulunduğunu anlatan Zeybekci, "Şimdi yüzde 1 seviyesine geldi. Bizim ne yapmalı ne etmeli, yememeli, içmemeli, uyumamalı, ArGe'ye ayırdığımız payı yüzde 2'lerin üzerine çıkarmamız lazım" ifadesini kullandı
Vakıfbank'tan katılım
bankacılığı için yetkilendirme
Türkiye Vakıflar Bankası TAO, katılım
bankası kurulması için gerekli izin başvurularının ve diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlük Makamını yetkilendirildi. Vakıfbank'ın Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, banka tarafından yürütülen katılım bankası kurulması konulu projeye, Hazine Müsteşarlığı'nın
garantörlüğü kapsamında, İslam Kalkınma Bankası'ndan, 300 milyon doları tutarında proje finansmanı temin edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek
üzere Genel Müdürlük Makamının yetkilendirildiği anımsatıldı. Açıklamada,
"Bankamız Yönetim Kurulu, dün almış
olduğu kararla; 300 milyon doları karşılığı TL başlangıç sermayesi ve 1 milyar
TL kayıtlı sermaye ile katılım bankası kurulması için gerekli izin başvurularının ve
diğer işlemlerin yürütülmesi konusunda
Genel Müdürlük Makamını yetkilendirmiştir" denildi.
TÜPRAŞ'tan vergi
cezası açıklaması
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ),
2013 yılında başlatılan vergi incelemesi
kapsamında 2009, 2010, 2011, 2012 ve
2013 hesap dönemleri için kendilerinden
65,6 milyon TL vergi aslı ve 94,4 milyon
TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam
160 milyon TL talep edildiğini bildirdi. TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, şirket
nezdinde 24 Temmuz 2013 tarihili özel
durum açıklamasındaki konular kapsamında yürütülen vergi incelemesi sonucunda vergi inceleme elemanları tarafından eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin olarak düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile Vergi ve Ceza İhbarnamelerinin
kendilerine tebliğ edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Şirketimize tebliğ edilen Rapor
ve İhbarnamelerden anlaşıldığı kadarıyla;
2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap
dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı,
94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak
üzere toplam 160 milyon TL talep edilmektedir. Söz konusu Vergi ve Ceza İhbarnameleri ile ilgili olarak uzlaşma dahil
bütün yasal haklarımız kullanılacak olup,
konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların
kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır" denildi.
BBVA, Garanti payları için
BDDK'ya başvurdu
Garanti Bankası, Banca Bilbao Vizcaya
Argentaria SA'nın (BBVA) Doğuş Holding'den satın aldığı banka paylarının
devri için Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurduğunu bildirdi. Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, "BBVA'nın, Doğuş Holding AŞ'den
satın almak üzere anlaşmaya vardığı yüzde 14,89 nispetindeki Garanti Bankası
payının BBVA'ya devri için gerekli onayın alınması amacıyla BBVA, BDDK'ya
başvuruda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13119
Fiyatı: 25 KURUŞ
‘Kredilerde standartlar sıkılaştırılacak’
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2015 yılının ilk çeyreğinde, konut ve taşıt kredilerine olan talebin
gerilemesi, diğer bireysel kredilere olan talebin ise artışını sürdürmesi bekleniyor.
İSTANBUL, AA
ürkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre,
2015 yılının ilk çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartların sıkılaştırılacağı
öngörülüyor. TCMB, 2014 yılının
son çeyreğinde gerçekleşen değişimler ile bankaların 2015 yılının ilk
çeyreğine ilişkin beklentileri içeren Ekim-Aralık 2014 dönemi "Banka Kredileri Eğilim Anketi" sonuçlarını yayımladı.
Ekim-Aralık 2014 dönemi sonuçları incelendiğinde; bankaların
hem işletmelere kullandırılan kredilerde hem de bireysel kredilerde
standartları sıkılaştırdığı görüldü.
2015 yılının ilk çeyreği için beklenti; standartlardaki sıkılaşma eğiliminin devam edeceği yönünde oldu.
Kredi talebi açısından bakıldığında;
işletmelerin banka kredilerine olan
talebi daralırken, bireysel kredilere olan talep arttı.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde; yı-
T
'Konut-taşıt kredilerine talep gerilerken, bireysele talep artacak'
2014 yılı son çeyreğinde, tüm bireysel kredilerde talep artışı yaşandı. Konut kredileri açısından bakıldığında, alternatif finansman kullanımı ile konut alımı dışındaki tüketim harcamalarındaki artıştan kaynaklanan aşağı yönlü baskıya karşın
konut piyasasına ilişkin beklentilerle
tüketici güveninin talebi artırdığı
görüldü. Taşıt kredilerinde, bireysel
tasarruflar talep artışına neden
olurken, diğer bireysel kredilerde
bireysel tasarruflar ile tüketici güveninin talep artışında rol oynadığı
lın son çeyreğinde yurtdışı fonlama
koşullarının önceki çeyreğe göre
destekleyici yönde değiştiği, yurtiçi fonlama koşullarının ise sıkılaştığı gözlendi.
Ekim-Aralık 2014 döneminde
bankalar, genel olarak işletmelere
kullandırılan kredilere uygulanan
standartları sıkılaştırdı. Standartların sıkılaştırılmasının ardındaki nedenler olarak; risk algısı, fon mali-
yetleri ve bilanço kısıtlamaları ile diğer bankaların rekabeti gösterildi.
2015 yılının ilk çeyreği için beklenti, standartların sıkılaştırılacağı yönünde oldu.
İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan kredi koşul ve
kurallarına bakıldığında; bankaların faiz dışında alınan ücret ve komisyonlar ile daha riskli olarak değerlendirdikleri krediler üzerinden
gözlendi. 2015 yılının ilk çeyreğinde; konut ve taşıt kredilerine olan
talebin gerilemesi, diğer bireysel
kredilere olan talebin ise artışını
sürdürmesi bekleniyor. Bankaların
fon sağlama imkanları açısından
bakıldığında; yurtiçi fonlama koşullarının yılın üçüncü çeyreğine göre
sıkılaştığı, yurtdışından fon sağlama
koşullarının ise gevşediği görüldü.
2015 yılının ilk çeyreğinde, yurtiçi
fonlama koşullarının gevşemesi,
yurtdışı fonlama koşullarının ise sıkılaşması bekleniyor.
aldıkları kar marjını artırdığı, teminat ihtiyacı ve vade koşulunu sıkılaştırdığı görüldü.
Ekim-Aralık 2014 döneminde
genel olarak işletmelerin banka
kredilerine olan talebi önceki çeyreğe göre geriledi. Talepteki gerilemenin ardındaki nedenler olarak sabit yatırımlar ile birleşmeler/satın
almalar ve yeniden yapılanmalardan kaynaklanan finansman ihtiya-
TAV, DHMİ'ye 174 milyon 647
bin 444 dolar kira ödedi
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener, "İki havalimanı için yaptığımız yatırım ve
ödemelerimizle ülkemize yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlamış oluyoruz" dedi.
Mehmet Emin AVCI
AV Havalimanları, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) Atatürk Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes
Havalimanı'nın 2015 yılı işletme
imtiyazı için yaklaşık 174 milyon
647 bin 444 dolar kira ödedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın
katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen çek teslim töreninde, TAV iki havalimanının 2015 işletme imtiyaz kiralarını ödendi. TAV Havalimanları, DHMİ'ye İstanbul Atatürk Havalimanı işletmesi imtiyazı için
139 milyon 877 bin 444 dolar +
KDV ve İzmir Adnan Menderes
Havalimanı işletmesi imtiyazı
için 28 milyon 975 bin avro +
KDV, toplamda ise yaklaşık 174
milyon 647 bin 444 dolar + KDV
kira ödedi. Törende konuşan TAV
Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye'nin en çok
yolcu ağırlayan limanı Atatürk
Havalimanı ile Ege'nin turizm ve
ticaret aktarma noktası İzmir Ad-
T
nan Menderes Havalimanı'nın
işletme imtiyaz hakkı için belirlenen senelik kiraları dün itibarıyla ödediklerini söyledi.
Şener, "İki havalimanı için
yaptığımız yatırımlar ve ödemelerimizle ülkemize yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlamış oluyoruz"
bilgisini vererek, TAV'ın dünyada
14 havalimanını işlettiğini, TAV
İnşaat'ın ise 6 büyük havalimanının inşaatını yaptığını aktardı.
Şener, TAV'ın işletme, servis ve
hizmet şirketlerinin dünyada toplam bazda 53 havalimanında faaliyet gösterdiğini de bildirdi.
Dünyada havalimanı işletmeleri-
nin gelişmişlik düzeylerinin tartışıldığı günlerde, Türkiye'de bu
sektörün en önemli temsilcisi olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şener, "Altına girdiğimiz her taahhüdü zamanında
yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Yolcularımızın en yüksek
standartlarda en güvenli şekilde
ulaşımını 7/24 çalışarak sağlarken, ülke ekonomimize doğrudan
ve dolaylı olarak katkı sağlamaya
devam edeceğiz" dedi. Devlet
Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürü Orhan
Birdal ise, TAV'ın yap-işlet-devret
konusunda İstanbul'da başlayan
serüvenini dünyaya taşıdığını,
bunun Türk havacılığı için bir
başarı olduğunu söyledi. Alınan
kiranın Türk sivil havacılığına
harcandığını belirten Birdal, şöyle konuştu:
"DHMİ'nin işlettiği 51 havalimanındaki yatırımlar buradan
ve burası gibi yerlerden kazanılan
paralarla yapılıyor. Yani havacılıktan aldığımızı yine havacılığa
veriyoruz. Kirasını aksatmadan
vaktinde ödeyen TAV şirketimize
ve Türk sivil havacılığının bugünlere gelmesi için yaptıkları
çalışmalar dolayısıyla sayın bakanımız Elvan nezdinde tüm bakanlık mensuplarımıza ve havalimanlarında hizmet veren tüm
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." TAV Havalimanları İcra
Kurulu Başkanı Sani Şener, Bakan
Elvan'a, her iki havalimanının işletme imtiyaz kiraları için ayrı ayrı temsili çek takdim etti. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü
Temel Kotil ve bazı havacılık sektörü temsilcileri de etkinliğe katılırken, çek tesliminin ardından
konuklar fotoğraf çektirdi.
Hazır giyimde ihracat arttı, pazar payı geriledi
TGSD Başkanı Cem Negrin, "Türkiye olarak AB hazır giyim ithalatından 2010 senesinde yüzde
8.25 pay alıyorduk, 2014'de bu oran yüzde 8.06'ya geriledi" dedi.
ürkiye Giyim Sanayicileri
Derneği (TGSD) Başkanı
Cem Negrin, "Türkiye olarak AB hazır giyim ithalatından
2010 senesinde yüzde 8,25 pay
alıyorduk, 2014'de bu oran yüzde 8,06'ya geriledi" dedi.
Yaptığı yazılı açıklamayla TGSD'de yeniden aday olmayacağını açıklayan Cem Negrin, başkanlık yaptığı 5 yılda Türk giyim
sanayisinin katettiği yolu değerlendirdi. Negrin, bölgesel çatışmaların zirveye çıktığı 2014'ü 18,7
milyar dolar ihracat ile kapatmanın başarı olarak görülmesi gerektiğini belirterek, 2015'te sektörü zor bir yılın beklediğini kaydetti. Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri'nin TGSD için
hazırladığı Hazır Giyim Endeksi'nin sonuçlarını değerlendiren
Negrin, başta Rusya, Irak ve Suriye'de yaşanan gerilimlerin ya-
T
şanmaması halinde 2014'de rahatlıkla 20 milyar doların yakalanabileceğini ifade etti.
Negrin, TGSD Genel Kurulu'nda aday olmayacağını belirterek, hazır giyim endeksinde görev
yaptığı 2010-2014 arasındaki değişimlere dikkati çekti. Karlılık
noktasında yaşanan sıkıntının
devam ettiğini vurgulayan Negrin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2010 yılında bir erkek gömleğinin kilogramını 25,4 dolara ihraç
ederken 2014'de bu rakam 36 dolara çıktı. Örme kadın gömlek
ve bluz aynı yıl içinde 22,4 dolardan 29,4 dolara; erkek ceket ve takım elbise 23 dolardan 28 dolara, kadın ceket ve pantolon ise
29,3 dolardan 35,3 dolara çıktı.
Öte yandan en büyük ihracat pazarlarımıza baktığımızda bu 5
yıl içinde ilk sırada yer alan Almanya'ya ihracatımızı 3,6 milyar dolardan 3,9 milyar dolara
ikinci İngiltere'ye ise 2 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıkardığımızı görüyoruz. Hızlı modanın merkez üssü olan İspanya'ya
ise ihracatımızı 1,1 milyar dolardan 1,6 milyar dolara yükselttik. Tüm bu artışlara karşın Türkiye olarak AB hazır giyim ithala-
tından 2010 senesinde yüzde
8,25 pay alıyorduk, 2014'de bu oran yüzde 8,06'ya geriledi." Sektörün 2010-2014 arasında markalı hazır giyim ihracatında çok ciddi başarılara imza attığını aktaran
Negrin, "Irak'a markalı hazır giyim ihracatımızı yüzde 224 artırarak 208 milyon dolardan 674
milyon dolara taşıdık. Romanya'ya yüzde 151 artış ile 200 milyon dolarlık ihracatımızı 501 milyon dolara yükselttik. Ukrayna'ya
yapılan 77 milyon dolarlık markalı ihracat 4 yılda yüzde 308 artış
ile 314 milyon dolara çıktı. İlk 14
ülkede yüzde 103'lik bir artış elde ettik. Tüm bu veriler işimizi yaşanan onca sıkıntıya rağmen doğru yaptığımızı gösteriyor. Tüm bu
verileri yeni bastırdığımız TGSD
Endeks kitabında sektörümüz ile
paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı. (İstanbul, aa)
cındaki azalma ve alternatif finansman kullanımı gösterildi. Stok artırımı ve işletme sermayesi gereksinimi ile borcun yeniden yapılandırılması, talebi artırıcı yönde etkileyen faktörler oldu. 2015 yılının ilk
çeyreği için beklenti, kredi talebinin
artacağı yönünde oldu.
Bireysel kredilere uygulanan
standartların değişimi incelendiğinde, diğer bireysel krediler başta
olmak üzere tüm bireysel kredilerde standartların sıkılaştırıldığı
görüldü. Standartların sıkılaştırılmasının ardındaki neden olarak
risk algısına ilişkin faktörler gösterildi. Gelecek çeyrek için beklenti,
bireysel kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma eğiliminin
devam edeceği yönünde oldu.
Bireysel kredilere uygulanan
koşul ve kurallar açısından bakıldığında; konut kredilerinde faiz dışında alınan ücret ve komisyonları
düşüren bankaların; taşıt kredilerinde koşul ve kuralları değiştirmediği, diğer bireysel kredilerde ise hem
fiyat hem de fiyat dışı koşul ve kuralları sıkılaştırdığı görüldü.
'TÜRKİYE, YERLİ OTODA HİÇ
BU KADAR KARARLI OLMADI'
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık,
yerli otomobil konusunda çok kararlı olduklarını belirterek, "Türkiye'de Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün vefatından itibaren ilk defa bir
hükümet bu kadar kararlı" dedi. Işık, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Işık, yerli otomobil çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları söyledi: "Yerli
otomobil konusunda Türkiye hiç bu kadar kararlı olmamıştı. Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından itibaren ilk defa bir hükümet
bu kadar kararlı. Hükümet olarak yerli marka oluşturmak için çalışıyoruz. Bu konuda istekli herkesi destekleyeceğiz. Bugün
Bakan Işık, geldiğimiz noktada global firmalarla işbirliği ya"Türkiye'de panların aktif desteğini
Atatürk'ün beklemiyoruz, otomotiv
vefatından yan sanayiinden de babayiğidi realist bulmuyoruz.
itibaren ilk Yol haritamız belli. İçten
defa bir yanmalı motorda rekabet
hükümet şansımız yok. Otomotiv
makas değiştiriyor, elekbu kadar trikli araçlar dönemi yaykararlı" dedi. gınlaşıyor, 4-5 altın yılımız
var. 2020'den önce yerli
otomobili çıkarmayı hedefliyoruz. 3 boyutlu çalışma yürütüyoruz. TÜBİTAK Ar-Ge oto mükemmeliyet merkezini kuracak, ticarileşmesi için mühendislik ve dizayn şirketinin oluşturulması ve üretim olacak." Petrol fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Işık, 2015'in, geçen yıldan iyi
olacağını söyledi. Bakan Işık, Orta Vadeli Program'da, bu yılın büyüme oranı için yüzde 4 rakamının öngörüldüğünü ancak petrol fiyatları ile cari açığın tehlike olmaktan çıkması ve iç tüketimin
kontrolüyle yüzde 4'ün üzerine çıkılabileceğini bildirdi.
Işık, Merkez Bankasının faiz politikalarına ilişkin soru üzerine de Işık, Bankanın, enflasyon düştükçe kararlarını proaktif almaya çalıştığını ifade
etti. Faizlerin düşmesinin, üretim üzerindeki baskıyı azaltacağı için enflasyona da etki edeceğini
vurguldı. (Ankara, aa)
B
1930’dan
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
539 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content