close

Enter

Log in using OpenID

14.04.2015 Tarih ve 2122 Sayılı Yazı indirmek için

embedDownload
T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMLI
14/04/2015
Sayı : 99825083-902.03-2122
Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
D O S Y A
İlgi : a) 10.04.2015 tarihli ve 49586582­902.03/5293 sayılı yazı.
b) 13.04.2015 tarihli ve 49586582­902.03/5329 sayılı yazı.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 2015 yılı
içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmasına 29.12.2014
tarihli Bakan Onayı ile karar verildiği ilgi (a) sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu sınava müracaatta bulunacak adayların, sınav müracaat tarihinden önce
yapması gereken iş ve işlemlere ilişkin ilgi (b) sayılı yazı ekinde gönderilen " Sınav
müracaat tarihinden önce adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemler" hakkındaki
yazı ekte gönderilmiştir. Gerekli duyurunun yapılması hususunda azami hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
Mehmet KURT
Vali a.
Vali Yardımcısı
EKLER :
1­İlgi (b) Sayılı Yazı
2­Sınav Müracaat Tarihinden Önce Adaylar Tarafından Yapılması Gereken İş ve İşlemler
DAĞITIM :
Kaymakamlıklara
Valilik Birimlerine
Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne
Erzincan İl Dernekler Müdürlüğüne
14/04/2015 V.H.K.İ. : A. DEMİR
14/04/2015 Şef : K. AKPINAR
14/04/2015 İl Yazı İşleri Müdürü : F. YILMAZ
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (eOfZXp-ggS7f0-2uxUvk-v/9TPg-eIV2fGbm) kodunu yazınız.
İnönü Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad.24069 Erzincan Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.DEMİR
Telefon: (446)212 10 30 Faks: (446)212 10 35
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content