Üretim Değeri (TL)

Çizelge -22/1 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI SU ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐ VE ÜRETĐM DEĞERĐ
DENĐZ BALIKLARI
AKYA
AVCI
ALBAKOR (Patlakgöz)
BAKALORYA (Berlam)
BARBUNYA
BARBUNYA (Paşa Barbunu)
BERLAM
ÇAÇA
ÇĐPURA
DĐL
DÜLGER
FANGRĐ
FENER BALIĞI
GELĐNCĐK
GOBENE (Tombik)
GRENYÜZ (Sarıağız)
GÜMÜŞ
HAMSĐ
HANĐ
ISKARMOZ
ISKORPĐT
ISPAROZ
ĐSTAVRĐT (Kraça)
ĐSTAVRĐT (Karagöz)
ĐŞKĐNE
ĐZMARĐT
KALKAN
KARAGÖZ
KAYABALIĞI
KEFAL
KELER
KILIÇ
KIRLANGIÇ
KIRLANGIÇ (Mazak)
KOLYOZ
KÖPEK
KUPEZ
LAHOZ
LEVREK
LĐPSOZ
LÜFER
MELANURYA
MERCAN
MEZGĐT
MIĞRI
MIRMIR
MĐNEKOP
ORFOZ
ORKĐNOZ
YAZILI ORKĐNOZ
ÖKSÜZ
PALAMUT (Torik)
PATLAKGÖZ MERCAN
PĐSĐ
SARDALYA
SARIGÖZ
SARPA
SĐNAGRĐT
SĐVRĐBURUN KARAGÖZ
TEKĐR
TĐRSĐ
TRANÇA
USKUMRU
VATOZ
ZARGANA
ZURNA
DĐĞER
TOPLAM
32.350
Ortalama Satış Fiyatı
(TL/Kg)
15,32
25.190
95.862
15.350
17,00
17,00
18,00
104.251
2.810
20.130
21.783
12.300
1.552
2.100
1.143
27,00
38,00
20,00
35,00
16,68
12,38
5,00
25,00
524.720
1.150
1.700
31.654
12.352
30.850
11.590
2.900
10.775
4,50
1,55
6,00
8,00
5,00
6,00
9,54
12,00
4,00
12.435
11,33
192.055
1.200
7.100
10.285
2.680
71.200
7.000
165.000
1.120
82.325
8.245
13.525
51
35.754
2.350
5,00
8,00
20,00
16,22
14,00
9,00
5,00
5,00
31,00
29,00
10,55
35,00
12,10
18,00
12,00
63.739
1.180
3.400
2.270
0
19,00
22,00
27,00
14,00
15,00
46.630
1.530
3.970
999.456
6.370
45.750
11.085
5.755
126.110
7.080
417
158.320
450
2.850
58.160
11,00
22,00
33,00
2,23
15,00
7,00
45,00
14,10
16,00
4,00
45,00
12,00
5,00
8,00
11,00
Üretim (kg)
3.119.359
Üretim Değeri (TL)
495.602
428.230
1.629.654
276.300
2.814.777
106.780
402.600
762.405
205.164
19.214
10.500
28.575
2.361.240
1.783
10.200
253.232
61.760
185.100
110.569
34.800
43.100
140.889
960.275
9.600
142.000
166.802
37.520
640.800
35.000
825.000
34.720
2.387.425
86.985
473.375
617
643.572
28.200
1.211.041
25.960
91.800
31.780
512.930
33.660
131.010
2.224.022
95.550
320.250
498.825
81.146
2.017.760
28.320
18.765
1.899.840
2.250
22.800
639.760
26.741.832
Çizelge -22/2 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI SU ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐ VE ÜRETĐM DEĞERĐ
DĐĞER DENĐZ ÜRÜNLERĐ
Ortalama Satış Fiyatı
(TL/kg)
Üretim (kg)
Üretim Değeri (TL)
AHTAPOT
55.240
14,00
773.360
AKĐVADES (Kum Midyesi)
43.250
17,00
735.250
2.400
65,00
156.000
KALEMERYA
32.145
28,00
900.060
JUMBO KARĐDES
16.078
40,00
643.120
KIRMIZI KARĐDES
1.109
34,00
37.706
PEMBE KARĐDES (Çimçim)
7.805
15,00
117.075
ERKEK KARĐDES
12.000
19,00
228.000
MÜREKKEP BALIĞI
22.500
10,50
236.250
1.145
18,00
20.610
BEYAZ KUM MĐDYESĐ
KARA MĐDYE
KILLI MĐDYE
KĐDONYA
BÖCEK
DENĐZ KEREVĐTĐ
DENĐZ SALYANGOZU
DENĐZ PATLICANI
ĐSTAKOZ
ĐSTĐRĐDYE
KARABĐGA KARĐDES
PAVURYA
TARAK
MAVĐ YENGEÇ
DĐĞER
TOPLAM
ĐÇSU BALIKLARI (Avcılık)
AKBALIK
ALABALIK
ÇAPAK
GÖKÇE
GÜMÜŞ
ĐNCĐ KEFALĐ
KADĐFE
KARA BALIK
KAYABALIĞI
KEFAL
KIZILKANAT
KURBAĞA
LEVREK
SALYANGOZ
SAZAN
SĐRAZ
YAYIN
YILAN
TURNA
KEREVĐT
DĐĞER
TOPLAM
193.672
Üretim (kg)
3.847.431
Ortalama Satış Fiyatı
(TL/Kg)
Üretim Değeri (TL)
Çizelge -22/3 ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI SU ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐ VE ÜRETĐM DEĞERĐ
KÜLTÜR BALIKLARI
ALABALIK
Ortalama Satış Fiyatı
(TL/kg)
Üretim (kg)
Üretim Değeri (TL)
361.000
7,00
2.527.000
ÇĐPURA
16.299.135
10,00
162.991.350
LEVREK
23.367.840
10,90
254.709.456
106.132
18,00
1.910.376
7.653
16,22
124.096
112.500
16,00
1.800.000
37.200
23,00
855.600
750.639
19,00
14.262.141
9.401
18,22
171.300
AYNALI SAZAN
AKUATĐK MĐKRO ALG (Spirulina)
KURBAĞA
YAYIN
YILAN BALIĞI
MERSĐN BALIĞI
SÜLÜK
KEREVĐT (Tatlı Su Đstakozu)
ALABALIK (Deniz)
KALKAN
KARĐDES
KARA MĐDYE
AKĐVADES
ĐSTĐRĐDYE
KUM MĐDYESĐ
KUM ŞIRLANI
FANGRĐ
ANTENLĐ MERCAN
KIRMIZI BANTLI MERCAN
KIRMA MERCAN
SĐVRĐBURUN KARAGÖZ
SARGOZ (Karagöz,Tahta Balığı)
SĐNAĞRĐT
MĐNEKOP (Kötek Balığı)
EŞKĐNA (Işkina, Mavruşkil)
SARIAĞIZ (Croake, Meagre)
TRANÇA
LAHOZ (Girida, Kaya Hanisi)
MIRMIR (Çizgili Mercan)
ORKĐNOS
41.051.500
439.351.319