close

Enter

Log in using OpenID

Bogu nitko nije nevažan - Župa sv. Vida, Vidovec

embedDownload
Treća nedjelja kroz godinu - B
25. siječnja 2015.
Informativni listić župe, godina 11. broj 9.
EVANĐELJE: Mk 1, 14-20
Obratite se i vjerujte Evanđelju!
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Jon 3, 15.10
1Kor 7, 2931
Pošto Ivan bi predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje: „Ispunilo se vrijeme približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“
I prolazeći uz Galilejsko more ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče
im Isus: „Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!“ Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošav malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata
Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. A oni, ostavivši
svog oca Zebedeja u lađi s nadničarima, otiđoše za njim.
Riječ Gospodnja
Uz evanđelje:
Bogu nitko nije nevažan
Marko nam odmah u početku sažimlje Isusovu propovijed. Ta
je Markova riječ tako izvrsno sročena da ju je Crkva preuzela
u obred pepeljenja. No zamislimo se odmah u samu riječ
evanđelje. To je još uvijek grčka riječ, prevedena znači
„blagovijest“, radosna vijest, novost. Donosilac joj je Isus Krist,
Božji Sin, Mudrost Očeva. Upućena je svima ljudima, no svakomu osobno i u sklopu zajednice u kojoj živi: obitelji, župe,
naroda... A sadržaj? Marko upotrebljava izraz evanđelje Božje.
U kojem smislu? U dva značenja: to evanđelje upravlja sam
Bog, Otac, po svom Sinu. No
to je također evanđelje o Bogu. Isus nas poučava tko je
Bog, tko smo mi za Boga. No
ne samo da nas poučava, on
nas poziva da uđemo u srodstvo s Bogom, da zaživimo
kao Božji sinovi i kćeri. Isus
dakle propovijeda novu sliku
o Bogu, pa stoga i novu sliku
o čovjeku i o suodnosima Boga i ljudi, pa dosljedno i ljudi
među sobom. - No Isus treba
suradnike, Isus hoće surad-
nike. Želi svijet spašavati po
ljudima. Tu se upliće riječ o
svećeničkom pozivu. Kako su
zahtjevne one riječi: „Oni ostave mreže ... svog oca ... i
otiđoše za Isusom.“ No Isusu
je potreban svaki kršćanin.
Novi svijet, Božji svijet - Božje kraljevstvo nastaje udruženom suradnjom svih Isusovih učenika. Bogu nitko nije
nevažan!
Bonaventura Duda
TISAK: Gl. Koncila, Glasnik SiM, MAK, Glasnik Svetog Josipa
ZAJEDNIČKA MOLITVA ČASOSLOVA – subotom kod večernje sv. mise
Raspored župnih kateheza: B raspored
3. razred (prvopričesnici): a i b razredi : utorak 14.15 sati
– Vidovec
3. c razred: utorak 15.15 sati – Nedeljanec
4. razred: a i b razredi: srijeda 14.15 sati – Vidovec
c razred: srijeda 15.00 sati – Nedeljanec
6. razredi (iz Vidovca) : ponedjeljak u 14:30 sati
6. razredi (iz Nedeljanca) : ponedjeljak u 15.15 sati
8a. razred: četvrtak – u 15.30 sati – Vidovec; 8b. razred:
četvrtak - u 16.15 sati - Vidovec
8c. razred: srijeda – Nedeljanec u 15.45 sati
Susret mladih – petak u 19.00
Susret ministranata – subota u 10.00
Susret čitaća – subota u 19.00
Izdaje: RKT. ŽUPA SV. VIDA, Trg Sv. Vida 6, 42205 Vidovec,
odgovara: Dragutin Bogadi, župnik
25.1.2015. – TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. Mise: 8h. VIDOVEC – za župljane, 9i30h. NEDELJANEC, 11h. VIDOVEC – za naše obitelji
18h. VIDOVEC + Ivan Križanec te ob. Ko26.1. Ponedjeljak šić i ob. Kolenko – daje Antonija Košić
Sv. Timotej i Tit
+ Milka i Petar Stipan – daje obitelj
Klanjanje: Biškupec
18h. VIDOVEC + na jednu nakanu
27.1. Utorak
+ Stjepan, Milan, Ivan i Marija Trojko –
Sv. Anđela Merici
daje Jelka Trojko
18h. VIDOVEC + Slavko, Juraj i Marija
Kučko te Ivan Plantić – daje Jelena Kučko
18h. NEDELJANEC + Stjepan Težak, Mi28.1. Srijeda
lan Trojko, Elizabeta Rožić i Rudolf Cesar
Sv. Toma Akvinski
– daje ob. Težak
Velika devetnica sv. Josipu–pola sata
prije sv. misa.
18h. VIDOVEC + Milan Trojko – daje sup29.1. Četvrtak
ruga
Sv. Valerije
+ Juraj Cafuk – daje Terezija Košić
30.1. Petak
Sv. Hijacinta
31.1. Subota
Sv. Ivan Bosco
1.2. Nedjelja
ČETVRTA
NEDJELJA
KROZ GODINU
18h. VIDOVEC Stjepan Težak i Milan
Trojko – daju Božica i Mladen Težak
+ Dragutin Trglačnik – daje sin Josip s
obitelji
8h. VIDOVEC + Stjepan Kučko i Milan Posavec – daju unuci
13h. krštenje: David Kožul
16h. vjenčanje: Herceg – Zavrtnik
17i30h. blagoslov vatrogasnog vozila
18h. VIDOVEC + Ana Prešnjak – daje ob.
Košić Čačić
8h. VIDOVEC – za župljane
9i30h. NEDELJANEC +Antun, Terezija i
Marija Zagorec te Gašpar i Marija Remar –
daje Katarina Zagorec
11h. VIDOVEC + Dragutin Canjuga – daje
obitelj
Vjerujem u Isusa Krista, jedinorođenoga
80 Zašto je Marija djevica?
Bog je htio da Isus Krist
ima pravu ljudsku majku,
ali da mu sam Bog bude
Ocem jer je htio novi početak koji dolazi ne od zemaljskih moći, nego od
Marijino djevičanstvo nije
nikakva zastarjela mitska
predodžba, nego je temeljno za Isusov život. Rođen
je od jedne žene, ali bez
ljudskoga oca. Isus Krist
je odozgor poslani novi početak u svijetu. U Evanđelju po Luki pita Marija anđela: "Kako će to biti kad
ja muža ne poznajem?" (=
SJETI SE PROPOVIJEDI
ne spavam ni s jednim
muškarcem) (Lk 1,34);
anđeo joj na to odgovori:
"Duh Sveti sići će na
te" (Lk 1,35). Iako je Crkva od prvih vremena izrugivana zbog vjere u
Marijino
djevičanstvo,
uvijek je vjerovala da se
tu ne radi tek o simboličnu, nego o stvarnu djevičanstvu.
„Ne sjećam se više.“, odvrati
žena.
„Zašto ideš u crkvu slušati
propovijedi kad ništa ne zapamtiš?“
„Vidiš li, dragi, ovu vodu kojom ispirem salatu? Voda teče i otječe ne ostajući u zdjeli, ali salata će ipak biti oprana.“
Jedne je nedjelje neka mlada
domaćica pripremala salatu u
kuhinji. Njezin muž uđe i da
se malo našali upita:
Nije najvažnije zapamtiti sve
„Znaš li mi reći o čemu je jut- pojedinosti. Važno je dopustiros župnik propovijedao?“
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
657 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content